Stockholms tingsrätt, Patent- och marknadsdomstolen

Varje dag avgörs hundratals mål och ärenden i domstolarna runt om i Sverige. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är betydelsefull i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led.

Så fungerar domstolarna 

 

Domarnämnden är en statlig myndighet som har till främsta uppgift att lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare och hyresråd.

Patent- och marknadsdomstolen

Patent- och marknadsdomstolen är en särskild domstol i Stockholms tingsrätt och en av tingsrättens fem dömande avdelningar. Domstolen handlägger huvudsakligen immaterialrättsliga, marknadsföringsrättsliga och konkurrensrättsliga mål och ärenden. Domstolen är den enda domstolen i landets tingsrätter som handlägger patenträttsliga mål och ärenden.

I Patent- och marknadsdomstolens handläggning av patenträttsliga mål och ärenden deltar såväl juristdomare som tekniskt kunniga ledamöter. De tekniskt kunniga ledamöter som är anställda i domstolen benämns patentråd och är ordinarie domare. Vid Patent- och marknadsdomstolen finns i dag sex patentråd.

Domstolen söker nu en efterträdare till ett av patentråden som går i pension.

Kvalifikationer m.m.

Du som söker ska ha civilingenjörsexamen eller motsvarande tekniska kompetens inom det kemiska området, företrädesvis inom det biotekniska och/eller det organkemiska området och gärna också erfarenhet från andra teknikområden. Du ska vidare ha erfarenhet av rättstillämpningen på patenträttsområdet och vara väl förtrogen med denna tillämpning inom läkemedelsområdet, t.ex. genom arbete som patentingenjör i Patent- och registreringsverket, i Europeiska patentverket, inom industrin eller som patentombud.

Patentråden deltar som domare i handläggningen och avgörandena av ärenden och mål om patent. Allt arbete sker i nära samarbete med övriga medarbetare i domstolen. Arbetet förutsätter en god samarbetsförmåga och en mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift. Patenträtten är internationell till sin karaktär, vilket ställer krav på goda kunskaper i engelska. Det kan också vara värdefullt att ha grundläggande kunskaper i franska och tyska.

Du som söker ska vidare uppfylla de formella kraven för att bli ordinarie domare, vilket i detta fall betyder att du ska vara svensk medborgare och att du inte får vara försatt i konkurs eller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. Du ska med bortseende från det som specifikt avser juristdomare, motsvara de allmänna krav som framgår av Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare. Kravprofilen hittar du via länken nedan.

Det kommer att finnas goda möjligheter till individuellt anpassad fort- och vidareutbildning i regi av Domstolsakademin och EPO (European Patent Office).

Om Stockholms tingsrätt

Stockholms tingsrätt är landets största tingsrätt med ca 300 medarbetare. Vi finns i det centralt belägna Rådhuset på Kungsholmen. Tingsrätten är indelad i fem dömande avdelningar. Vid tingsrätten finns också en administrativ avdelning som bl.a. svarar för HR-, ekonomi-, IT- och service- och säkerhetsfrågor vid domstolen.

Övriga upplysningar

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.

Ansök via epost till:

domarnamnden@dom.se

Ansökningsblankett, kravprofil m.m.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde enligt överenskommelse
Löneform Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 17-2020
Kontakt
  • Malou Lindblom, chefsrådman,, 08-561 653 75
  • Yvonne Hansson Siösteen, patentråd,, 08-561 654 64
  • Anna Hedberg, patentråd,, 08-561 654 74
Publicerat 2020-02-13
Sista ansökningsdag 2020-03-08

Tillbaka till lediga jobb