Nacka tingsrätt

Varje dag avgörs hundratals mål och ärenden i domstolarna runt om i Sverige. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är betydelsefull i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led.

Så fungerar domstolarna 

 

Domarnämnden är en statlig myndighet som har till främsta uppgift att lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare och hyresråd.

Arbetsuppgifter

Vi söker en chefsrådman med placering på allmän avdelning. Inom de allmänna avdelningarna handläggs brottmål, tvistemål, utsökningsärenden och övriga domstolsärenden.

Som chefsrådman kommer du vara chef över en avdelning med ca 30 anställda. Chefsansvaret är betydande och innefattar verksamhetsansvar, fullt personalansvar för domarna och arbetsmiljöansvar på avdelningen. Till stöd för sitt arbete har chefsrådmannen en ställföreträdare och en handläggarchef. Chefsrådmannen ingår också i tingsrättens ledningsgrupp. I den uppgiften ligger bl.a. att på ett ansvarsfullt, engagerat och drivande sätt ta ansvar för tingsrättens verksamhet i stort. En viktig förutsättning för det är att avdelningsledningarna samarbetar i frågor om bl.a. verksamhetsutveckling och målsättningar.

Kvalifikationer m.m.

En chefsrådman måste ha förmåga att i olika avseenden leda och styra verksamheten på avdelningen. Stor vikt läggs vid ledaregenskaper såsom förmågan att engagera och motivera medarbetarna, att kommunicera såväl internt som externt samt att ta initiativ och driva arbetet framåt. En chefsrådman måste också ha förmågan att se till hela verksamhetens bästa. Chefsrådmannen förväntas följa förändringar i omvärlden och inom organisationen samt ha vilja och förmåga att finna lösningar och förändra verksamheten efter nya förutsättningar. Vidare krävs en mycket god administrativ förmåga samt intresse för och förmåga att leda och utveckla verksamheten på ett effektivt sätt.

Till detta ska läggas de krav som ställs på juridisk skicklighet. En chefsrådman i Nacka tingsrätt måste också vara en skicklig domare. Juridisk skicklighet och erfarenhet inom tingsrättens verksamhetsområden är viktiga bedömningsgrunder.

Du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare och den särskilda kravprofilen för chefer. Kravprofilerna hittar du på länken nedan.

Det finns goda möjligheter till individuellt anpassad fort- och vidareutbildning inom ramen för Domstolsakademin.

Tingsrätten eftersträvar att ta tillvara de kvaliteter som jämn könsfördelning samt mångfald avseende ålder, etnisk och kulturell bakgrund kan tillföra verksamheten.

Om Nacka tingsrätt

Nacka tingsrätt har omkring 140 anställda, varav 30 juristdomare (rådmän och tingsfiskaler) och tolv tekniska råd. Tingsrätten är förutom allmän underrätt också en av landets fem mark- och miljödomstolar. Tingsrätten har nybyggda, moderna lokaler i Sickla. Vi lägger stor vikt vid att vara en öppen och modern arbetsplats med engagerade medarbetare.

Tingsrättens domsområde utgörs, i frågor om tvistemål och brottmål, av Nacka, Tyresö och Värmdö kommuner. Domsområdet för mark- och miljödomstolen omfattar Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands, Västmanlands och Dalarnas län samt kommunerna Hallsberg, Kumla, Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora och Örebro. Tingsrätten ansvarar också för samtliga utsöknings- och exekvaturärenden i Stockholms län.

Övriga upplysningar

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.

Ansök via epost till:

domarnamnden@dom.se

Ansökningsblankett, kravprofil m.m.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde enligt överenskommelse
Löneform Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 16-2020
Kontakt
  • Cecilia Klerbro, lagman,, 08-561 657 03
  • Charlotte Kugelberg, chefsrådman,, 08-561 657 53
  • Anders Lillienau (Saco-S), rådman,, 08-561 657 20
Publicerat 2020-02-13
Sista ansökningsdag 2020-03-08

Tillbaka till lediga jobb