Vänersborgs tingsrätt

Varje dag avgörs hundratals mål och ärenden i domstolarna runt om i Sverige. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är betydelsefull i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led.

Så fungerar domstolarna 

 

Domarnämnden är en statlig myndighet som har till främsta uppgift att lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare och hyresråd.

Arbetsuppgifter

Ett tekniskt råd är ordinarie domare vid mark- och miljödomstolen och deltar med juristdomarna i avgöranden och övrig handläggning av mål och ärenden.

Arbetet består företrädesvis av tillståndsprövning av vattenverksamheter enligt 11 kap. miljöbalken. Prövningen innebär bedömningar av såväl tekniska frågor som konsekvenser av miljöpåverkan, t.ex. på växt- och djurliv i vatten. Många av Sveriges vattenkraftverk ska med början år 2022 omprövas och förses med moderna miljötillstånd, och detta förväntas bli en viktig arbetsuppgift för domstolen framöver.

Andra förekommande uppgifter är överprövning av myndighetsbeslut enligt miljöbalken som avser t.ex. miljöfarlig verksamhet, strandskydd eller hälsoskydd.

Arbetet innebär nära samarbete med övriga yrkesgrupper på domstolen – rådmän, beredningsjurister och domstolshandläggare ­– och är stimulerande, utvecklande och självständigt. Domstolen har kunniga och engagerade medarbetare och arbetet ger breda och fördjupade kunskaper inom mark- och miljörätten.

Arbetet för med sig tjänsteresor, ibland med övernattning. Körkort är därför önskvärt.

Kvalifikationer m.m.

Du ska ha examen från universitet eller högskola med naturvetenskaplig eller teknisk inriktning inom t.ex. områdena väg- och vattenbyggnad, samhällsbyggnad, geologi eller biologi. Dessutom krävs bred, kvalificerad och mångårig erfarenhet av frågor som rör vattenverksamhet.

Arbetet som tekniskt råd kräver insikter i tillämplig lagstiftning, analytisk förmåga och förmåga att omsätta sina kunskaper i rättsliga ställningstaganden samt ett gott omdöme. Det krävs också mycket god förmåga att uttrycka sig i skrift och tal samt att förmedla sina fackmässiga kunskaper och slutsatser på ett pedagogiskt sätt. Erfarenhet av arbete vid myndighet som prövar tillämplig lagstiftning kan vara meriterande. Intresse för att utveckla kvaliteten i arbetet är viktigt, liksom förståelse för domstolens roll i samhället.

Du som ansöker ska också motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för tekniska råd. Kravprofilen hittar du på länken nedan.

Om Vänersborgs tingsrätt

Vänersborgs tingsrätt har idag omkring 90 anställda som är indelade på tre dömande avdelningar och en administrativ enhet. Avdelning 1 är en allmän avdelning som handlägger brottmål, tvistemål, konkurser och domstolsärenden. Avdelningarna 2 och 3 är mark- och miljödomstol som handlägger miljömål, fastighetsmål och mål enligt plan- och bygglagen samt VA-mål. Mark- och miljödomstolen är en av landets fem mark- och miljödomstolar och har ett domsområde som omfattar en stor del av västra Sverige.

Tingsrätten är en modern arbetsplats med vackert belägna lokaler, med goda pendlingsmöjligheter från t.ex. Göteborg. Domstolen arbetar aktivt med utvecklingsfrågor.

Mer information om tingsrätten och mark- och miljödomstolen finns på www.domstol.se/vanersborgs-tingsratt/

Övriga upplysningar

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som de sökande önaskar åberopa ska ges in via e-post till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finner du på länken nedan.

Om referenser åberopas kommer Domarnämnden att hämta in skriftliga yttranden från dessa. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.

Ansök via epost till:

domarnamnden@dom.se

Ansökningsblankett, kravprofil m.m.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde enligt överenskommelse
Löneform Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning.
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Vänersborg
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 18-2020
Kontakt
  • Niclas Johannisson, lagman,, 0521-27 02 36
  • Patrick Baerselman, chefsrådman,, 0521-27 02 06
  • Joen Morales, tekniskt råd,, 0521-27 02 08
  • Nils-Göran Nilsson, tekniskt råd,, 0521-27 02 13
Facklig företrädare
  • Charlotte Stenberg-Magnusson (Saco-S),, 0521-27 02 17
Publicerat 2020-02-20
Sista ansökningsdag 2020-03-15

Tillbaka till lediga jobb