Nacka tingsrätt

Varje dag avgörs hundratals mål och ärenden i domstolarna runt om i Sverige. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är betydelsefull i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led.

Så fungerar domstolarna 

 

Domarnämnden är en statlig myndighet som har till främsta uppgift att lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare och hyresråd.

Arbetsuppgifter

Vid mark- och miljödomstolen handläggs miljömål, fastighetsmål och mål rörande plan- och bygglagen samt vattentjänstlagen.

På mark- och miljödomstolen arbetar tekniska råd. Ett tekniskt råd är ordinarie domare och deltar tillsammans med juristdomarna i avgöranden och övrig handläggning av mål och ärenden. Tingsrätten söker nu ett tekniskt råd med inriktning mot fastighetsrätt. De fastighetsrättsliga målen kan avse överklagade lantmäteribeslut och mål som inleds i mark- och miljödomstol som första instans, t.ex. expropriations- och ersättningsmål, mål om tomträttsavgäld och klandertalan inom samfällighetsföreningar. Eftersom domstolen har ett stort domsområde kan resor med övernattning ingå.

Vill du veta mera om mark- och miljödomstolen, gå in på https://www.domstol.se/nacka-tingsratt/amnen/mark-och-miljo/.

Kvalifikationer m.m.

Du ska ha djupa kunskaper inom fastighetsrätt, särskilt förrättningsrelaterad. Du bör ha civilingenjörsutbildning inom lantmäteri eller motsvarande akademisk utbildning i förening med lång och kvalificerad erfarenhet av sådana frågor som domstolen prövar. Erfarenhet av fastighetsvärdering, plangenomförande eller att ha arbetat som förrättningslantmätare kan vara meriterande.

Arbetet sker i nära samarbete med bl.a. juristdomare och det ställs höga krav på god samarbetsförmåga. Arbetet kräver också att du har en god analytisk förmåga och att du kan uttrycka dig klart och tydligt i tal och skrift. Du ska kunna omsätta din utbildning och yrkeserfarenhet i rättsliga ställningstaganden, vilket ställer höga krav på integritet och ansvarskänsla, förståelse för domstolens roll samt ett gott omdöme. Ett tekniskt råd ska ha intresse för och förmåga att pedagogiskt förmedla sina kunskaper. Ett tekniskt råd ska vara svensk medborgare.

Du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare.

Det finns goda möjligheter till individuellt anpassad fort- och vidareutbildning bl.a. inom ramen för Domstolsakademin.

Tekniska råd anställs med fullmakt.

Om Nacka tingsrätt

Nacka tingsrätt har ca 140 anställda, varav 30 juristdomare (rådmän och tingsfiskaler) och tolv tekniska råd. Tingsrätten är förutom allmän underrätt också en av landets fem mark- och miljödomstolar. Vi sitter i nybyggda, moderna lokaler i Sickla med goda kommunikationer till bl.a. centrala Stockholm. Vi lägger stor vikt vid att vara en öppen och modern arbetsplats med engagerade medarbetare.

Tingsrättens domsområde utgörs, i frågor om tvistemål och brottmål, av Nacka, Tyresö och Värmdö kommuner. Domsområdet för mark- och miljödomstolen omfattar Mellansverige, från Dalarna i norr till Gotland i söder.

Tingsrätten ansvarar också för samtliga utsöknings- och exekvaturärenden i Stockholms län.

Övriga upplysningar

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.

Ansök via e-post till:

domarnamnden@dom.se

Ansökningsblankett, kravprofil m.m.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde enligt överenskommelse
Löneform Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 27-2020
Kontakt
  • Liselotte Rågmark, chefsrådman,, 08-561 657 43
  • Björn Hedlund, tekniskt råd,, 08-561 656 98
  • Cecilia Klerbro, lagman,, 08-561 656 03
Facklig företrädare
  • Anders Lillienau (Akavia), rådman,, 08-561 657 20
Publicerat 2020-03-26
Sista ansökningsdag 2020-04-19

Tillbaka till lediga jobb