Ystads tingsrätt

Varje dag avgörs hundratals mål och ärenden i domstolarna runt om i Sverige. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är betydelsefull i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led.

Så fungerar domstolarna 

 

Domarnämnden är en statlig myndighet som har till främsta uppgift att lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare och hyresråd.

Arbetsuppgifter

Ystads tingsrätt är en allmän underrätt där samtliga ordinarie domare delar på handläggningen av de mål- och ärendetyper som förekommer. Viss specialisering finns. Det finns t.ex. särskilda ungdomsdomare och domare som handlägger mål om ekonomisk brottslighet. På ärendesidan cirkulerar ansvaret för vissa ärendetyper som t.ex. konkurser, företagsrekonstruktioner och skuldsaneringar. Domarna förväntas delta i domstolens arbete med verksamhetsutveckling och också ta ansvar för sin egen kompetensutveckling.

Kvalifikationer m.m.

Rollen som ordinarie domare på Ystads tingsrätt ställer, förutom krav på för domarämbetet sedvanliga mycket goda juridiska kunskaper och väl utvecklad analysförmåga, krav på flexibilitet och samarbetsförmåga. Ystads tingsrätt är en relativt liten domstol och präglas med nödvändighet och tradition av ett arbetssätt där alla ställer upp och stöttar varandra.

Du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare. Kravprofilen hittar du på länken nedan. Det finns goda möjligheter till individuellt anpassad fort- och vidareutbildning bl.a. inom ramen för Domstolsakademin.

Ordinarie domare anställs med fullmakt.

Om Ystads tingsrätt

Tingsrätten har cirka 40 anställda, varav åtta ordinarie domare inklusive lagmannen (domstolschefen). På målkansliet bedrivs arbetet med beredning, skriftväxling, utsättning till förhandlingar m.m. med en handläggarchef som arbetsledare. På enheten för administration och service finns en chefsadministratör som leder och fördelar arbetet. Tingsrätten har dessutom åtta tingsnotarier och en beredningsjurist.

Tvistemålen och ärendena knyts till de ordinarie domarna genom lottning på domarens rotel. Brottmålen sätts utan sådan knytning ut på tingsdagar som läggs ut på rådmännen terminsvis enligt ett särskilt schema. Förtursmålen handläggs i särskild ordning enligt ett separat s.k. jourschema.

Domsagan (tingsrättens upptagningsområde) omfattar förutom Ystads kommun, Simrishamns, Tomelillas, Sjöbos, Skurups, Trelleborgs och Svedalas kommuner.

Domstolen är inhyst i trevliga lokaler – en blandning mellan gammalt och nytt – intill järnvägsstationen och hamnen. De allmänna kommunikationerna med Malmö och Lund är goda.

Ystad är beläget på kanten till det vackra Österlen med närhet till härliga naturupplevelser som skogspromenader, sol och bad m.m. Staden är levande året runt med ett gott utbud av butiker och restauranger, biografer, en mycket fin teater, konstutställningar m.m. Invånarantalet i kommunen växer och det finns en relativt god tillgång på bostäder.

Övriga upplysningar

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.

Ansök via e-post till:

domarnamnden@dom.se

Ansökningsblankett, kravprofil m.m.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde enligt överenskommelse.
Löneform Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning.
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Ystad
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer 30-2020
Kontakt
  • Stefan Olsson, lagman,, 0411-691 26
  • Karin Reslow, chefsadministratör,, 0411 691 08
Publicerat 2020-03-26
Sista ansökningsdag 2020-04-19

Tillbaka till lediga jobb