Hyres- och arrendenämnden i Stockholm

Varje dag avgörs hundratals mål och ärenden i domstolarna runt om i Sverige. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är betydelsefull i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led.

Så fungerar domstolarna 

 

Domarnämnden är en statlig myndighet som har till främsta uppgift att lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare och hyresråd.

Arbetsuppgifter

Ett hyresråd är ordförande i nämnden vid prövning av tvister enligt hyreslagen, bostadsrättslagen och viss annan fastighetsrättslig lagstiftning, bl.a. avseende arrenden. Vid sammanträde inför nämnden deltar som huvudregel ytterligare två ledamöter (s.k. intresseledamöter). En av dem är väl insatt i fastighetsförvaltning och den andra är väl insatt i hyresgästers eller bostadsrättsinnehavares förhållanden. Ett hyresråd har också ansvar för ärendena på sin rotel och roteln ingår i en större enhet. För nämnden kommer arbetet med att ta fram, implementera och vårda enhetliga och gemensamma rutiner vara ett prioriterat område. Alla medarbetare förväntas ta aktiv del i det arbetet, och hyresråden förväntas ta ett särskilt ansvar för det arbetet.

Kvalifikationer

Stort avseende fästs vid intresse och förmåga att leda förhandlingar, att medla mellan parterna samt att rättsligt kunna hantera och bedöma tvister på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

Samarbetsförmåga samt vilja och förmåga att delta i utvecklingen av verksamheten är viktiga egenskaper för alla våra medarbetare, och det gäller särskilt för hyresråden. Vikt läggs också vid förmågan att kunna bemöta parter, ombud och allmänhet på ett bra och professionellt sätt.

Eftersom nämndens ambition är att internt bland hyresråden rekrytera en ställföreträdande myndighetschef med bl.a. personalansvar för nämndens gruppjurister (yngre visstidsanställda jurister), kan vilja, intresse av och förmåga att leda andra vara meriterande.

Du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare.

Det finns goda möjligheter till utbildning inom ramen för Domstolsakademin. Bland annat samlas landets hyresråd varje år till "Hyresrättsdagar" och "Bostadsrättsdagar"/"Arrenderättsdagar".

Hyresråd anställs med fullmakt.

Om Hyres- och arrendenämnden i Stockholm

Nämnden är en förvaltningsmyndighet med domstolsliknande uppgifter inom Sveriges Domstolar. Nämndens verksamhet regleras huvudsakligen i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder. En hyresnämnd prövar vissa tvister om hyra och bostadsrätt samt medlar och är skiljenämnd i sådana tvister. Arrendenämnden har motsvarande uppgifter när det gäller vissa arrendetvister.

Vid Hyres- och arrendenämnden i Stockholm arbetar ca trettiofem medarbetare varav nio hyresråd. Arbetet är för närvarande organiserat på två enheter med fyra hyresråd på varje enhet. På enheterna arbetar även handläggare och gruppjurister. På nämnden finns också en administrativ enhet. Nämnden har sina lokaler i en nybyggd fastighet i Sickla, Nacka, och är samlokaliserad med Nacka tingsrätt. Sickla är ett område som växer med bostäder och arbetsplatser. Lokalerna når man med tvärbana via Gullmarsplan eller buss från Slussen och inom några år även med tunnelbana. Förutom cykelrum finns det möjlighet att hyra egen garageplats. Från stora delar av det nya våningsplanet högst upp i huset ser man ut över Södermalm och Hammarby sjöstad. I närheten finns Sickla köpkvarter med affärer, restauranger, träning, biograf och bibliotek. Mer information om nämndernas verksamhet finns på www.hyresnamnden.se.

Övriga upplysningar

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.

Ansök via epost till:

domarnamnden@dom.se

Ansökningsblankett, kravprofil m.m.Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde enligt överenskommelse.
Löneform Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 62-2020
Kontakt
  • Johan Rosén, myndighetschef, 08-561 665 38
Facklig företrädare
  • Jonas Alberg (Akvavia), hyresråd, 08-561 665 36
Publicerat 2020-06-11
Sista ansökningsdag 2020-08-09

Tillbaka till lediga jobb