Förvaltningsrätten i Karlstad

Varje dag avgörs hundratals mål och ärenden i domstolarna runt om i Sverige. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är betydelsefull i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led.

Så fungerar domstolarna 

 

Domarnämnden är en statlig myndighet som har till främsta uppgift att lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare och hyresråd.

Arbetsuppgifter

Som rådman hos oss arbetar du med de flesta måltyper som förekommer vid en allmän förvaltningsdomstol. Arbetet är stimulerande, utvecklande och ställer krav på självständighet och personlig mognad. Domstolen är en modern arbetsplats där vi arbetar i team. Alla tar gemensamt ansvar för att arbetet utförs på ett effektivt och rättssäkert sätt.

Vi har länge arbetat med att renodla domarrollen och beredning av mål sker huvudsakligen i en beredningsorganisation med långtgående delegation och där många föredragande är föredragande jurister. Domstolen visar goda resultat när det gäller balanser och avgjorda mål. Utöver arbetsuppgifterna inom den dömande verksamheten förväntas du vara delaktig i arbetet med att utveckla verksamheten med digital målhantering och ett digitalt arbetssätt. Du förväntas även delta i utbildningen av notarier och domstolens övriga personal.

Kvalifikationer m.m.

Du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare. Det innebär bl.a. att juridisk skicklighet och erfarenhet är viktiga bedömningsgrunder. Det ställs också höga krav på omdöme, samarbetsförmåga, arbetsförmåga och självständighet.

Du som söker ska ha vilja och förmåga att bidra till att hela förvaltningsrättens verksamhet uppfyller högt ställda krav på kvalitet, snabbhet och god service till medborgarna. Du ska också - trots periodvis hög arbetsbelastning - ha förmåga att fatta beslut inom rimlig tid och med hög kvalitet. I detta ligger att kunna prioritera målen på ett lämpligt sätt och ha god känsla för vilken arbetsinsats som olika frågor kräver. Du ska vara kommunikativ och kunna motivera, utveckla och handleda notarier och andra medarbetare.

Vi är en flexibel arbetsgivare där det i viss utsträckning finns möjligheter till mobilt arbete från annan ort.

Det finns goda möjligheter till individuellt anpassad fort- och vidareutbildning bl.a. inom ramen för Domstolsakademin.

Ordinarie domar anställs med fullmakt.

Om Förvaltningsrätten i Karlstad

Förvaltningsrätten är en allmän förvaltningsdomstol i första instans med upptagningsområde Värmlands och Örebro län. Vår främsta uppgift är att avgöra tvister mellan enskilda och myndigheter. Förvaltningsrätten är belägen i Rådhuset i Centrala Karlstad och delar lokaler med Värmlands tingsrätt.

Förvaltningsrätten i Karlstad har 52 anställda och dömer i ett stort antal måltyper, så som socialförsäkrings- och skattemål, mål enligt socialtjänstlagen och lagen om offentlig upphandling, tvångsmål samt en stor mängd andra förvaltningsmål. Domstolen håller muntliga förhandlingar även på de psykiatriska klinikerna i bl.a. Örebro och Kristinehamn. Karlstad är en levande och växande kommun, med starkt näringslivsklimat och universitet. Här finns möjlighet till en trivsam boendemiljö och en innehållsrik fritid. Staden har dessutom ett bra strategiskt läge, med goda och snabba förbindelser med större städer som Stockholm och Göteborg.


Övriga upplysningar

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.

Ansök via e-post till:

domarnamnden@dom.se

Ansökningsblankett, kravprofil m.m.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde enligt överenskommelse.
Löneform Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning.
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer 58-2020
Kontakt
  • Marie-Jeanette Axélius Friberg, lagman, 054-14 85 01
  • Susanna Wahrolin, administrativ chef, 054-14 85 35
Publicerat 2020-06-18
Sista ansökningsdag 2020-08-09

Tillbaka till lediga jobb