Vi söker en person som bland annat ska leda och driva utvecklingen av mål- och ärendehantering såväl inom Sveriges Domstolar som i förhållande till externa intressenter.

På enheten bedrivs ett antal större verksamhetsprojekt och uppdrag som syftar till att digitalisera målhanteringen inom Sveriges Domstolar. Arbetet bedrivs i nära samarbete med domstolarna och myndigheter i rättskedjan.

Hos oss är ledarskap, verksamhetsansvar och arbetsgivaransvar tre samverkande delar i ett framgångsrikt chefskap. Som enhetschef hos oss blir du en nyckelperson i den fortsatta utvecklingen av verksamheten inom Sveriges Domstolar. Du har erfarenhet från arbete i domstol, chefserfarenhet och din förståelse för domstolarnas uppgift samt hur behov och förändringar i omvärlden påverkar domstolarnas arbetssätt är central.

Vad innebär arbetet?

Din roll som enhetschef innebär att du leder enhetens arbete och utvecklar verksamheten tillsammans med medarbetarna. Du har personal- och budgetansvar och deltar aktivt i hela avdelningens arbete genom ditt engagemang i avdelningens ledningsgrupp. På enheten arbetar 20 medarbetare varav merparten har erfarenhet från domstol. Enheten arbetar i nära samverkan med domstolarna och andra berörda myndigheter och i dina arbetsuppgifter ingår att skapa en nära dialog med domstolarna och med andra myndigheter i frågor kring digitaliseringen av domstolarnas kärnverksamhet.

Medarbetarna finns på flera av Domstolsverkets kontor, vilket innebär resor i tjänsten och att kunna leda medarbetare på distans.  

Vem är du?

Vi söker dig som har väl vitsordad erfarenhet av domstolsarbete som ordinarie domare. Du ska också

  • ha ett starkt intresse för att utveckla domstolarnas verksamhet och insikt i digitaliseringens betydelse för effektiva arbetssätt,
  • ha erfarenhet från utvecklingsarbete,
  • ha väl vitsordad chefserfarenhet och ta din ledarroll på stort allvar

För att lyckas i rollen måste du vara självgående, drivande och ansvarsfull. Du är van att samverka och skapa dialog på ett sätt som inger förtroende. Som ledare drivs du av att motivera och coacha dina medarbetare. Du har förmåga att fatta beslut utifrån ett helhetsperspektiv och är duktig på att kommunicera. Du vill bygga team där alla får en möjlighet att utvecklas och inser vikten av att skapa en god stämning i teamet. Du har god pedagogisk förmåga och uttrycker dig väl i tal och skrift.

Vi fäster stor vikt vid dina personliga ledaregenskaper.

Vilka är vi?

Enheten för digital mål- och ärendehantering ingår som en av fyra enheter i avdelningen för domstolsutveckling. Proaktivt och innovativt utvecklar vi Sveriges Domstolar för att tillgodose parters och medborgares behov och krav på rättssäker och snabb handläggning, enhetlig rättstillämpning och god service.

Enheten ansvarar för

  • den strategiska utvecklingen av domstolarnas verksamhetsstöd för målhanteringen,
  • att utveckla och förvalta domstolarnas centrala verksamhetsstöd för målhanteringen,
  • att stödja domstolarna i samband med att nya eller förändrade verksamhetsstöd införs i målhanteringen, samt
  • att befintliga verksamhetsstöd utgör ett ändamålsenligt stöd för den dömande verksamheten och övrig målhantering.

På enheten finns också funktionerna för RIF-samordning och kravsamordning. RIF-samordningsfunktionens övergripande ansvar är bland annat att företräda Domstolsverket externt i förhållande till övriga myndigheter inom RIF (Rättsväsendets informationsförsörjning) och RIF-rådet. Kravsamordningen har det övergripande samordningsansvaret för alla behov och krav utifrån hela den dömande verksamheten där verksamhetsstödet är en central del i den verksamhetsutveckling som ska uppnås.

Hela avdelningen på ca 75 medarbetare ansvarar tillsammans för att driva och stödja domstolarnas arbete med att utveckla verksamheten, och för utvecklingen och förvaltningen av domstolarnas olika verksamhetsstöd för mål- och ärendehantering, för juridisk rådgivning och stöd till domstolarna i administrativa frågor. Avdelningen svarar även för rådgivning och stöd till domstolarna i arkivfrågor samt driver utvecklingsfrågor på arkivområdet.

Domstolsverket har sitt huvudkontor centralt i Jönköping och lokalkontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Här arbetar ca 400 personer med att utveckla, administrera och stödja Sveriges Domstolar inom områdena IT, HR, kompetensutveckling, ekonomi, juridik, kommunikation, säkerhet och fastighetsfrågor.

Som chef och medarbetare på Domstolsverket har du möjligheter att utvecklas och att själv aktivt bidra till utvecklingen inom hela Sveriges Domstolar, som utgörs av ett 80-tal domstolar, myndigheter och nämnder med omkring 7 000 medarbetare. Läs mer under www.domstol.se.

Urval kan komma att ske löpande.

Anställningen är tillsvidare med ett fyraårigt chefsförordnande.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort I första hand Jönköping eller Göteborg. Även Stockholm eller Malmö kan vara aktuell.
Län Jönköpings län
Land Sverige
Referensnummer 2020/1035
Kontakt
  • Klara Lutti, tf avdelningschef, klara.lutti@dom.se, 0701-80 82 97
Facklig företrädare
  • Anna Kronander, SACO-S, 073–1 40 38 44
  • Magnus Danielsson, ST, 036–15 53 63
Publicerat 2020-06-25
Sista ansökningsdag 2020-08-02

Tillbaka till lediga jobb