Förvaltningsrätten i Härnösand

Varje dag avgörs hundratals mål och ärenden i domstolarna runt om i Sverige. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är betydelsefull i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led.

Så fungerar domstolarna 

 

Domarnämnden är en statlig myndighet som har till främsta uppgift att lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare och hyresråd.

Arbetsuppgifter

Förvaltningsrätten handlägger tvister mellan enskilda personer och myndigheter. I domstolen handläggs flera måltyper, däribland skattemål, upphandlingsmål, socialförsäkringsmål, mål enligt socialtjänstlagen, laglighetsprövningsmål samt psykiatrimål, LVU-mål och LVM-mål. Förfarandet är skriftligt men muntliga förhandlingar förekommer som komplement.

Förvaltningsrätten är i den dömande verksamheten indelad i avgörandeenheter, en beredningsenhet samt ett kansli. Som rådman kan du komma att döma i alla måltyper. I arbetet leder du och följer upp arbetet på en avgörandeenhet samt strävar efter att målen handläggs på ett effektivt och rättssäkert sätt. Även om förslag till avgöranden oftast lämnas och föredras av föredragande jurister eller notarier, kommer du som rådman även på egen hand att handlägga mål. I arbetet ingår tjänsteresor till Sundsvall och Östersund i samband med handläggning av bland annat psykiatrimål.

Utöver arbetsuppgifterna inom den dömande verksamheten kommer du att vara delaktig i arbetet i någon av domstolens kvalitetsgrupper. Grupperna arbetar med att utveckla och förbättra kvaliteten i verksamheten. Du har även ansvar för att delta i remissarbetet. Att handleda jurister kan också komma att ingå i dina arbetsuppgifter.

Kvalifikationer m.m.

Förvaltningsrätten söker en jurist med mycket god juridisk skicklighet. Arbetet som rådman ställer dessutom mycket höga krav på omdöme, samarbetsförmåga, arbetskapacitet och självständighet.

Du förväntas ta ett stort ansvar för att arbetet i förvaltningsrätten kan utföras på ett rättssäkert och effektivt sätt.

Du som söker ska vidare motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare. Kravprofilen hittar du på länken nedan.

Det finns goda möjligheter till individuellt anpassad fort- och vidareutbildning bl. a. inom ramen för Domstolsakademien.

 

Om Förvaltningsrätten i Härnösand

Förvaltningsrätten i Härnösand är en av tolv förvaltningsrätter i landet. Domstolen har ca 50 anställda och är samlokaliserade med Ångermanlands tingsrätt. Domstolens verksamhetsområde omfattar Västernorrlands och Jämtlands län. Förvaltningsrätten är en öppen och modern arbetsplats med engagerade och kompetenta medarbetare.

Vi driver kontinuerligt ett kvalitets- och utvecklingsarbete med målsättningen att uppfylla kraven på rättssäkerhet, effektivitet, öppenhet och tillgänglighet. Vi har dessutom ett öppet och trivsamt arbetsklimat där allas delaktighet och ansvarstagande värdesätts.

Härnösand ligger vid vackra Höga Kusten. I Härnösand har du korta avstånd till såväl arbete, skola och service som till kulturliv och fritidsaktiviteter. Det finns dessutom en väl utbyggd kollektivtrafik med goda flyg- och tågförbindelser. Härnösands kommun har ca 25 000 invånare, se mer på www.harnosand.se.

Övriga upplysningar

Ordinarie domare anställs med fullmakt.

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att inhämta skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktiga att deras adresser (gärna e-post) anges.

Ansök via e-post till

domarnamnden@dom.se

Ansökningsblankett, kravprofil m.m.

OBS! Ansökningstiden är förlängd.

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde enligt överenskommelse.
Löneform Sveriges domstolar tillämpar individuell lönesättning.
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Härnösand
Län Västernorrlands län
Land Sverige
Referensnummer 86-2020
Kontakt
  • Thomas Hägglöf, lagman, 0611-46 06 17
  • Anna Fohlin, chefsadministratör, 0611-46 06 16
Facklig företrädare
  • Erika Nyman Jonsson, föredragande jurist (Saco-S), 0611-46 06 22
Publicerat 2020-08-20
Sista ansökningsdag 2020-09-27

Tillbaka till lediga jobb