Gotlands tingsrätt

Varje dag avgörs hundratals mål och ärenden i domstolarna runt om i Sverige. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är betydelsefull i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led.

Så fungerar domstolarna 

 

Domarnämnden är en statlig myndighet som har till främsta uppgift att lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare och hyresråd.

Arbetsuppgifter

Gotlands tingsrätt har totalt cirka 15 anställda, varav tre ordinarie domare (en lagman och två rådmän). Tingsrätten arbetar i ett rotelsystem med tre likvärdiga rotlar (en per domare) och dessutom en konkursrotel (handhas av en av domarna) och en administrativ rotel (handhas av en chefsadministratör). Som ordinarie domare vid tingsrätten arbetar man dock i stor utsträckning rotelöverskridande.

Gotlands tingsrätt tillhör en av landets mindre tingsrätter. Kännetecknande för arbetet i tingsrätten, liksom andra små tingsrätter, är att man som domare får arbeta brett såväl vertikalt som horisontellt. Det innebär att man sysslar med alla förekommande mål och ärenden och med allt från enklare beredningsåtgärder till kvalificerad processledning och dömande i komplicerade och omfattande mål.

Det finns goda möjligheter att styra både arbetsförhållanden och arbetstid. Det finns också möjlighet att utföra vissa arbetsuppgifter på distans. Oreglerad arbetstid är en realitet, vilket ger utrymme för kvalitet i hela livssituationen. Totalt sett är dock arbetsmängden sådan att man är sysselsatt och på tingsrätten förekommer arbetstoppar som ställer höga krav på tillgänglighet och flexibilitet.

Kvalifikationer m.m.

Du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare. Kravprofilen hittar du på länken nedan.

Vi värdesätter att du har en juridisk vidsynthet och en bred och djup juridisk allmänbildning. Du ska också ha ett intresse för att delta i utvecklandet av tingsrättens arbetsformer. Det är även viktigt med en vilja och förmåga till samverkan och samarbete med andra inom Sveriges domstolar.

Det finns goda möjligheter till individuellt anpassad fort- och vidareutbildning bl.a. inom ramen för Domstolsakademin.

Om Gotlands tingsrätt och Gotland

Gotlands tingsrätt är en av landets mindre tingsrätter, vilket präglar organisation och det dagliga arbetet. Å ena sidan innebär det att varje medarbetares ansvar för helheten är särskilt stort. Å andra sidan innebär det att en enskild domare ges stora möjligheter att bestämma över sin egen arbetssituation.

Verksamheten bedrivs i kulturskyddade lokaler centralt i Visby.

Gotland är en egen kommun (region) med ca 58 000 invånare, varav hälften bor i Visby. Karaktäristiskt för livet på Gotland är närheten till allt och frånvaron av köer och trängsel. Gotland är levande året om. Det finns t.ex året runt ett rikt och dynamiskt kulturliv och många restauranger av hög klass. För den som är intresserad av ett aktivt friluftsliv erbjuder Gotland oändliga möjligheter av skiftande lag.

Gotland (Visby) har utmärkta kommunikationer med Stockholm och andra orter på fastlandet. Normalt sett är det utan problem möjligt att under en och samma dag resa fram och tillbaka till Stockholm för att delta i sammanträden, kurser m.m.

Övriga upplysningar

Ordinarie domare anställs med fullmakt. 

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.

Ansök via epost till:

domarnamnden@dom.se

Ansökningsblankett, kravprofil m.m.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde enligt överenskommelse.
Löneform Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Gotland
Län Gotlands län
Land Sverige
Referensnummer 87-2020
Kontakt
  • Per Sundberg, lagman,, 0498-28 14 22
  • Sofia Rudolph, chefsadministratör,, 0498-28 14 21
Publicerat 2020-08-27
Sista ansökningsdag 2020-09-20

Tillbaka till lediga jobb