Östersunds tingsrätt

Varje dag avgörs hundratals mål och ärenden i domstolarna runt om i Sverige. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är betydelsefull i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led.

Så fungerar domstolarna 

 

Domarnämnden är en statlig myndighet som har till främsta uppgift att lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare och hyresråd.

Arbetsuppgifter

Vi söker en rådman som, i vart fall inledningsvis, kommer att placeras vid tingsrättens allmänna avdelning. En rådman som är placerad vid tingsrättens allmänna avdelning kan i större eller mindre utsträckning allt efter intresse och tingsrättens arbetsläge komma att tjänstgöra även på mark- och miljödomstolen vid tingsrätten.

På tingsrätten finns idag åtta rådmän, två chefsrådmän, tre tingsfiskaler och en lagman och vi behöver nu utöka med en rådman.

På den allmänna avdelningen handläggs brottmål, tvistemål och ärenden. Avdelningen leds av en chefsrådman. Domarna arbetar rotelbaserat på så vis att tvistemål och ärenden är knutna till en domare. På varje rotel finns också en notarie, som arbetar tillsammans med rotelinnehavaren. Även handläggarna arbetar med ett tydligt ansvar för egna mål och skriver beslutsförslag till domarna. Vi arbetar i hög utsträckning digitalt och alla yrkeskategorier bidrar till att utveckla nya arbetsmetoder. Eftersom vi under hösten har ett avarbetningsprojekt för brottmål räknar vi med att hantera de balanser som byggts upp i anledning av pandemin och återgå till att uppfylla våra mål avseende handläggningstider och balanser.

På mark- och miljödomstolen handläggs miljömål, fastighetsmål och mål rörande plan- och bygglagen samt vattentjänstlagen. Bland annat prövar domstolen frågor om tillstånd till miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet samt överprövar beslut från länsstyrelser, kommuner och lantmäteriet. Som rådman vid mark- och miljödomstolen får du en möjlighet att bredda och fördjupa dig inom flera intressanta och dynamiska rättsområden.

De mål som handläggs vid mark- och miljödomstolen har stor betydelse för samhällsutvecklingen och för enskilda människor i deras vardag. Rättsområdena är uppmärksammade och under ständig förändring. Det innebär krav på flexibilitet och nytänkande.

Många av Sveriges vattenkraftverk ska med början år 2022 omprövas och förses med moderna miljövillkor. Detta kommer att bli en viktig arbetsuppgift för mark- och miljödomstolarna framöver.

Du kommer till en modern arbetsplats där arbetssättet präglas av lagarbete i ett bra arbetsklimat. Arbetet innebär nära samarbete med övriga yrkesgrupper inom domstolen och är stimulerande och utvecklande. Vid domstolen pågår ofta olika utvecklingsinsatser och internutbildningar och vi ser gärna att du på olika sätt bidrar i detta arbete.

Kvalifikationer m.m.

Du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare. Kravprofilen hittar du på länken nedan.

En väl utvecklad förmåga att samarbeta och att se till hela tingsrättens uppdrag är en förutsättning för att du ska passa in hos oss. Som rådman kommer en viktig uppgift vara att leda yngre jurister i deras arbete, vilket kräver en god pedagogisk förmåga. Det är också viktigt att du ser värdet i att utveckla arbetsmetoder och att arbetet bedrivs effektivt.

Det finns goda möjligheter till individuellt anpassad fort- och vidareutbildning bl.a. inom ramen för Domstolsakademin.

Om Östersunds tingsrätt

Östersunds tingsrätt är en av fem tingsrätter i landet som även är mark- och miljödomstol. Tingsrätten har idag 52 anställda. Verksamhetsområdet omfattar för den allmänna avdelningen Jämtlands län och för mark -och miljödomstolen Gävleborgs och Jämtlands län, Västernorrlands län utom Örnsköldsviks kommun, samt Dorotea, Vilhelmina och Åsele kommuner i Västerbottens län.

Östersunds tingsrätt är en öppen och modern arbetsplats med engagerade medarbetare. På domstolen pågår ständigt ett arbete med att utveckla verksamheten.

Östersund är en stad där man njuter av livet året om. Det är korta avstånd till såväl arbete, skola och service som till nöjesliv och fritidsaktiviteter. Lägg därtill ljusa sommarnätter, närhet till fjäll och sjö samt riktiga vintrar med mycket snö. Östersunds kommun har ca 60 000 innevånare

Mer information om tingsrätten och mark-och miljödomstolen finns på www.domstol.se/ostersunds-tingsratt/.

Övriga upplysningar

Ordinarie domare anställs med fullmakt. 

Ansökan i detta ärende sker genom ansökningsknappen på denna sida.

Behörighetskrav och övriga förutsättningar för domaranställning.

OBS! Ansökningstiden har förlängts.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde enligt överenskommelse.
Löneform Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning.
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Östersund
Län Jämtlands län
Land Sverige
Referensnummer 73-2020
Kontakt
  • Caroline Hindmarsh, lagman, 063-15 06 24
  • Marit Åkerblom, chefsrådman, 063-15 06 39
  • Lars-Göran Bennmarker, chefsrådman, 063-15 06 68
Facklig företrädare
  • Anna Uddenberg, rådman (Saco-S), 063-15 06 60
Publicerat 2020-09-03
Sista ansökningsdag 2020-10-11

Tillbaka till lediga jobb