Linköpings tingsrätt

Varje dag avgörs hundratals mål och ärenden i domstolarna runt om i Sverige. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är betydelsefull i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led.

Så fungerar domstolarna 

 

Domarnämnden är en statlig myndighet som har till främsta uppgift att lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare och hyresråd.

Arbetsuppgifter

Linköpings tingsrätt inför chefsrådmän. En översyn av organisationen har påbörjats med syftet att minska sårbarheten i nuvarande organisation och för att skapa bättre förutsättningar för ett aktivt chefs- och ledarskap.

Nuvarande fyra rotelgrupper kommer att bli två målenheter som leds av varsin chefsrådman.

Du ansvarar som chefsrådman för verksamheten för enheten och har personal- och arbetsmiljöansvar för ca 12 medarbetare, ordinarie domare, fiskaler och notarier. Kanslipersonalen leds av handläggarchef.

Som chefsrådman deltar du i den dömande verksamheten. Du förväntas också vara en drivande kraft i tingsrättens kontinuerliga arbete med att utveckla verksamheten.

Du ingår i tingsrättens ledningsgrupp tillsammans med övriga chefer på domstolen. I den uppgiften ligger att på ett ansvarsfullt, engagerat och drivande sätt ta ansvar för hela tingsrättens verksamhet.

Kvalifikationer m.m.

Vi söker dig som svarar upp mot mycket höga krav på yrkesskicklighet, effektivitet och samarbetsförmåga. Som ledare är du bra på att engagera och motivera dina medarbetare och att skapa en arbetsmiljö som uppmuntrar till delaktighet och som gör att dina medarbetare utvecklas och trivs. Du har ett kommunikativt ledarskap, en helhetssyn på verksamheten och en administrativ förmåga. Som chefsrådman förväntas du följa förändringar i omvärlden och inom organisationen. Du har ett intresse och en förmåga att leda och utveckla verksamheten så att den håller en hög kvalitet, är effektiv och kan möta de krav som ställs på den.

Du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare och den särskilda kravprofilen för chefer. Kravprofilerna hittar du på länken nedan.

Det finns goda möjligheter till individuellt anpassad fort- och vidareutbildning bl.a. inom ramen för Domstolsakademin.

Om Linköpings tingsrätt

Linköpings tingsrätt har ca 55 medarbetare och är i nuvarande organisation indelad i fyra rotelgrupper och en administrativ avdelning. Tingsrätten bedriver ett kontinuerligt arbete med att utveckla verksamheten så att den svarar upp mot de krav som ställs på den. Som medarbetare ges du stora möjligheter att delta i utvecklingsarbetet.

Tingsrätten är samlokaliserad med Förvaltningsrätten och verksamheten bedrivs i moderna och ändamålsenliga lokaler på garnisonen i Linköping

Tingsrätten har en gemensam administration och ledning med Hyres- och arrendenämnden i Linköping.

Övriga upplysningar

Ordinarie domare anställs med fullmakt.

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.

Ansök via epost till:

domarnamnden@dom.se

Ansökningsblankett, kravprofiler m.m.

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde enligt överenskommelse.
Löneform Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning.
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Linköping
Län Östergötlands län
Land Sverige
Referensnummer 112-2020
Kontakt
  • Charlotta Riberdahl, lagman, 013-25 10 20
  • Therese Hass, administrativ chef, 013-25 10 11
Publicerat 2020-11-05
Sista ansökningsdag 2020-11-29

Tillbaka till lediga jobb