Svea hovrätt

Varje dag avgörs hundratals mål och ärenden i domstolarna runt om i Sverige. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är betydelsefull i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led.

Så fungerar domstolarna 

 

Domarnämnden är en statlig myndighet som har till främsta uppgift att lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare och hyresråd.

Arbetsuppgifter

I Mark- och miljööverdomstolen arbetar förutom juristutbildade domare även domare med teknisk eller naturvetenskaplig utbildning och erfarenhet inom miljö-, fastighets- och plan- och byggområdena. Dessa domare benämns tekniska råd. De tekniska råden deltar tillsammans med juristdomarna, i avgöranden och övrig handläggning av mål och ärenden vid Mark- och miljööverdomstolen. Hovrätten söker nu ett tekniskt råd med inriktning mot miljöfrågor och särskilt frågor som rör vattenverksamhet.

Arbetet består av tillståndsprövningar av miljöfarliga verksamheter och vattenverksamheter enligt 9 och 11 kap. miljöbalken samt överprövningar av myndighetsbeslut som avser t.ex. miljöfarlig verksamhet, vattenverksamhet, områdesskydd, strandskydd och hälsoskydd. Många av Sveriges vattenkraftverk ska med början år 2022 omprövas och förses med moderna miljövillkor. Detta kommer att bli en viktig arbetsuppgift för domstolarna framöver.

Arbetet innebär nära samarbete med övriga yrkesgrupper på domstolen - juristdomare, föredragande och domstolshandläggare - och är stimulerande, utvecklande och självständigt. För det tekniska rådet innebär arbetet bl.a. granskning och bedömning av ansökningar och utredningar och att kunna sätta sig in i olika tekniska problem och bedöma effekter i miljön. Domstolarna har kunniga och engagerade medarbetare och arbetet ger breda och fördjupade kunskaper inom mark- och miljörätten.

Mark- och miljööverdomstolens domsområde omfattar hela landet. Tjänsteresor ingår i viss utsträckning, ibland med övernattning.

Kvalifikationer m.m.

Du ska ha examen från universitet eller högskola med naturvetenskaplig eller teknisk inriktning inom t.ex. områden som väg- och vattenbyggnad eller samhällsbyggnad. Dessutom krävs bred, kvalificerad och mångårig erfarenhet av frågor som rör vattenverksamhet. Erfarenhet av tillämpning av lagstiftning inom mark- och miljöområdet genom arbete vid t.ex. myndighet eller företag, kan vara meriterande.

Hovrättens kollegiala dömande ställer stora krav på samarbetsförmåga. Arbetet sker även i nära samarbete med domstolens övriga medarbetare. En viktig uppgift är att medverka i utformningen av domar och beslut, vilket kräver en god förmåga att uttrycka sig klart och tydligt i tal och skrift.

Ett tekniskt råd ska omsätta sin erfarenhet i rättsliga ställningstaganden där domstolen vanligtvis är sista instans. Detta ställer stora krav på integritet, ansvarskänsla, förståelse för domstolens roll och gott omdöme. Förmåga, vilja och intresse för att utveckla kvaliteten i arbetet är viktig. Ett tekniskt råd ska ha intresse för och förmåga att pedagogiskt förmedla sina kunskaper.

Du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för tekniska råd. Kravprofilen hittar du på länken nedan.

Det finns goda möjligheter till individuellt anpassad fort- och vidareutbildning bl.a. inom ramen för Domstolsakademin.

Om Svea hovrätt och Mark- och miljööverdomstolen

Svea hovrätt är landets största hovrätt med ca 330 anställda. Hovrättens lokaler är vackert belägna i kulturhistorisk miljö på Riddarholmen centralt i Stockholm. Organisatoriskt består hovrätten av åtta dömande avdelningar och en administrativ enhet. Sex av avdelningarna är allmänna. Mark- och miljööverdomstolen är en av två specialavdelningar.

Mark- och miljööverdomstolen prövar överklagade miljö- och fastighetsmål samt mål enligt plan- och bygglagen från landets fem mark- och miljödomstolar. Mark- och miljööverdomstolen är överinstans i miljörättsliga mål, som mål om tillstånd till miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet, fastighetsrättsliga mål som fastighetsbildningsmål och expropriationsmål samt i plan- och byggrättsliga mål som mål om detaljplaner, bygglov och rivningslov. Mark- och miljööverdomstolen har omkring 70 anställda, varav 13 är tekniska råd.

Övriga upplysningar

Ett tekniskt råd anställs med fullmakt.

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.

Ansök via epost till:

domarnamnden@dom.se

Ansökningsblankett, kravprofil m.m.Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde enligt överenskommelse.
Löneform Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning.
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 114-2020
Kontakt
  • Anders Perklev, hovrättspresident, 08-561 671 41
  • Claes-Göran Sundberg, hovrättslagman, chef MMÖD, 08-561 674 35
  • David Säfwe, kanslichef, 08-561 671 42
  • Ingrid Johansson, tekniskt råd, 08-561 671 34
Facklig företrädare
  • Gösta Ihrfelt, hovrättsråd (Saco-S), 08-561 675 64
Publicerat 2020-11-12
Sista ansökningsdag 2020-12-06

Tillbaka till lediga jobb