Svea hovrätt

Varje dag avgörs hundratals mål och ärenden i domstolarna runt om i Sverige. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är betydelsefull i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led.

Så fungerar domstolarna 

 

Domarnämnden är en statlig myndighet som har till främsta uppgift att lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare och hyresråd.

Arbetsuppgifter

Hovrätten söker en hovrättslagman till en av domstolens allmänna avdelningar.

Lagmannen är chef för avdelningen och deltar i avdelningens dömande verksamhet. På en avdelning arbetar ca 25 medarbetare. Lagmannen leder och fördelar arbetet på avdelningen och ansvarar bl.a. för avdelningens verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning. Lagmannen har också det övergripande personalansvaret för avdelningens anställda.

Lagmannen ingår i hovrättens ledningsgrupp och deltar även aktivt i domstolens utvecklingsarbete.

Kvalifikationer m.m.

Hovrättslagmannen ska svara mot mycket högt ställda krav på yrkesskicklighet, särskilt med avseende på juridisk skicklighet, analysförmåga, effektivitet och samarbetsförmåga. Vidare krävs en mycket god administrativ förmåga samt intresse för och förmåga att planera, leda och utveckla verksamheten på ett effektivt sätt. Stor vikt läggs vid ledaregenskaper, såsom förmågan att engagera och motivera medarbetarna, att kommunicera såväl internt som externt samt att ta initiativ och driva arbetet framåt. Hovrättslagmannen förväntas följa förändringar i omvärlden och inom organisationen samt ha vilja och förmåga att finna lösningar och förändra verksamheten efter nya förutsättningar.

Du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare och den särskilda kravprofilen för chefer. Kravprofilerna hittar du på länken nedan.

Det finns goda möjligheter till individuellt anpassad fort- och vidareutbildning bl.a. inom ramen för Domstolsakademin.

Om Svea hovrätt

Svea hovrätt är landets största hovrätt med ca 330 anställda. Hovrättens lokaler är vackert belägna på Riddarholmen centralt i Stockholm. Organisatoriskt består hovrätten av åtta dömande avdelningar och en administrativ enhet. Sex av avdelningarna är allmänna avdelningar (brottmål och tvistemål) medan två av avdelningarna är specialiserade (miljö-, plan- och bygg- samt fastighetsrätt respektive immaterial-, marknadsförings- och konkurrensrätt, omfattande tvistemål, skiljemannarätt samt hyresrätt). De två specialiserade avdelningarna inrymmer de särskilda domstolarna Patent- och marknadsöverdomstolen (avdelning 2) respektive Mark- och miljööverdomstolen (avdelning 6).

Övriga upplysningar

Ordinarie domare anställs med fullmakt.

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.

Ansök vida epost till:

domarnamnden@dom.se

Ansökningsblankett, kravprofiler m.m.Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde enligt överenskommelse.
Löneform Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning.
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 116-2020
Kontakt
  • Anders Perklev, hovrättspresident, 08-561 671 41
  • David Säfwe, kanslichef, 08-561 671 42
Facklig företrädare
  • Christer Lundh, hovrättsråd (Saco-S), 08-561 670 82
Publicerat 2020-11-12
Sista ansökningsdag 2020-12-06

Tillbaka till lediga jobb