Attunda tingsrätt

Varje dag avgörs hundratals mål och ärenden i domstolarna runt om i Sverige. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är betydelsefull i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led.

Så fungerar domstolarna 

 

Domarnämnden är en statlig myndighet som har till främsta uppgift att lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare och hyresråd.

Arbetsuppgifter

Attunda tingsrätt är en av landets största tingsrätter. Tingsrätten har i dag 23 ordinarie domartjänster och sju fiskalsplatser. Domstolen kommer från den 7 december 2020 vara indelad i tre målavdelningar och en administrativ avdelning. På varje målavdelning kommer domare (rådmän och fiskaler), beredningsjurister, notarier och domstolshandläggare att arbeta tillsammans. Var och en av målavdelningarna leds av en chefsrådman. En av rådmännen är chefsrådmannens ställföreträdare och på varje avdelning finns även en handläggarchef.

Rådmännen vid tingsrätten arbetar med både brottmål och tvistemål. Det finns samtidigt möjligheter att fördjupa sig inom ett visst område. Tingsrätten har kvalitetsansvariga domare för särskilda måltyper som allmänna tvistemål, familjemål, brottmål och domstolsärenden. Tingsrätten har även särskilt utpekade domare för vissa ekobrottmål och mål med unga lagöverträdare. Förutom det dömande arbetet ingår exempelvis handledning av notarier i uppdraget som domare. En rådman har som regel en notarie knuten till sig.

Kvalifikationer m.m.

Arbetet som rådman ställer höga krav på juridisk skicklighet, omdöme, samarbetsförmåga, arbetskapacitet och självständighet. Som rådman har du ett stort ansvar för att arbetet utförs på ett rättssäkert och effektivt sätt. Du ansvarar också genom ditt agerande för att bidra till att stärka medborgarnas förtroende för tingsrätten och rättsväsendet i stort.

Vi söker dig som inspireras av ett utomordentligt kvalificerat och omväxlande juridiskt arbetet. Vi värdesätter också att du vill bidra till tingsrättens utvecklingsarbete.

Du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare. Kravprofilen hittar du på länken nedan.

Det finns goda möjligheteter till individuellt anpassad fort- och vidareutbildning inom ramen för Domstolsakademin.

Om Attunda tingsrätt

Attunda tingsrätt har ca 150 medarbetare. Tingsrätten är en utvecklingsinriktad arbetsplats med engagerade och kunniga medarbetare. Tingsrätten strävar alltid efter ett utvecklat ledarskap och medarbetarskap. Vårt mål är att verksamheten ska kännetecknas av hög kvalitet och effektiv handläggning, som i hög utsträckning sker digitalt. Vi ska vara en arbetsplats där medarbetarna visar varandra omtanke och ser domstolen som en helhet. Vi ser också ett särskilt värde i att ha medarbetare med olika erfarenhet och bakgrund.

Verksamheten bedrivs i moderna och ändamålsenliga lokaler vid Sollentuna station, endast 15 minuter med pendeltåg från Stockholms Central. Huvudbyggnaden är ihopbyggd med Sollentunas nya landmärke, Färgskrapan. Förutom tingsrättens  egna lokaler finns i Färgskrapan bland annat några av landets största rättssalar och högsäkerhetssalar som är tillgängliga för alla Sveriges domstolar.

 

Övriga upplysningar

Ordinarie domare anställs med fullmakt.

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.

Ansök via epost till:

domarnamnden@dom.se

Ansökningsblankett, kravprofil m.m.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Den 1 april 2021.
Löneform Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning.
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Sollentuna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 122-2020
Kontakt
  • Anders Dereborg, lagman, 08-561 695 20
  • Sofia Jungstedt, adminsitrativ direktör, 08-561 695 59
Publicerat 2020-11-19
Sista ansökningsdag 2020-12-13

Tillbaka till lediga jobb