Eskilstuna tingsrätt

Varje dag avgörs hundratals mål och ärenden i domstolarna runt om i Sverige. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är betydelsefull i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led.

Så fungerar domstolarna 

 

Domarnämnden är en statlig myndighet som har till främsta uppgift att lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare och hyresråd.

Arbetsuppgifter

Vi söker en eller flera rådmän med placering vid målenhet. Inom denna handläggs brottmål, tvistemål och domstolsärenden. Här arbetar domare, notarier och domstolshandläggare tillsammans och tar ett gemensamt ansvar för att målen och ärendena blir avgjorda på ett effektivt och rättssäkert sätt. Möjligheterna till delegation utnyttjas fullt ut och vi drar i stor utsträckning nytta av digitaliseringens fördelar. Enheten uppfyller med god marginal de verksamhetsmål som ställs upp. Domarna har en viktig uppgift att vara en ledare i vardagen. Målsättningen är att en domare hos oss ska kunna koncentrera sig på dömande uppgifter och på att handleda yngre jurister under utbildning.

Kvalifikationer m.m.

Arbetet som rådman ställer höga krav på juridisk skicklighet, omdöme, samarbetsförmåga, arbetskapacitet och självständighet. Tingsrätten arbetar fortlöpande med att utveckla verksamheten och förändringstempot är tidvis högt. Du ska vara villig att delta aktivt i detta utvecklingsarbete och att löpande pröva och utvärdera nya arbetssätt. Du ska ha vilja och förmåga att bidra till att tingsrätten uppfyller högt ställda krav på kvalitet och snabbhet. Du ska också ha en väl utvecklad samarbetsförmåga och kunna medverka till trivseln på arbetsplatsen.

Du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare. Kravprofilen hittar du på länken nedan.

Det finns goda möjligheter till individuellt anpassad fort- och vidareutbildning bl.a. inom ramen för Domstolsakademin.

Om Eskilstuna tingsrätt

Eskilstuna tingsrätt är en mellanstor allmän domstol som handlägger brottmål, tvistemål och olika ärenden. Vår verksamhet kännetecknas av kvalitet, effektivitet och trivsel.

Vi är nio ordinarie domare och två tingsfiskaler. Tillsammans med notarier, handläggare, administrativ personal och ordningsvakter är vi cirka 45 medarbetare. Tingsrätten är organiserad i två målenheter och en administrativ enhet. De båda målenheterna har varsin chef som är en rådman och den administrativa enheten leds av en chefsadministratör. Varje domare ansvarar för en egen rotel med tvistemål och ärenden. Brottmålen bereds på enheterna. Tingsrätten kommer under året övergå till en avdelningsindelad organisation, där de två dömande avdelningarna leds av varsin chefsrådman.

Tingsrätten fungerar mycket väl och uppfyller med god marginal de verksamhetsmål som regeringen satt upp. Balansläget är relativt gott.

Tingsrätten värdesätter moderna arbetssätt, däribland digitaliserad mål- och ärendehantering. Det finns därför möjlighet att i viss utsträckning arbeta på distans.

Eskilstuna är en växande stad i Mälardalen, omgiven av vackra friluftsområden och vattendrag. Staden har en egen högskola. Pendlingsmöjligheterna är mycket goda och tågresa till Stockholm tar ca 60 minuter. Tingsrätten kommer under 2022 flytta till nya och moderna lokaler mittemot tågstationen.

 

Övriga upplysningar

Ordinarie domare anställs med fullmakt.

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.

Ansök via epost till:

domarnamnden@dom.se

Ansökningsblankett, kravprofil m.m.

 

Obs! Förlängd ansökningstid.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde enligt överenskommelse.
Löneform Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning.
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Eskilstuna
Län Södermanlands län
Land Sverige
Referensnummer 16-2021
Kontakt
  • Nils Cederstierna, lagman, 070-181 26 24
  • Eva Kronkvist, chefsadministratör, 016-403 03 71
Publicerat 2021-03-04
Sista ansökningsdag 2021-04-11

Tillbaka till lediga jobb