Borås tingsrätt

Varje dag avgörs hundratals mål och ärenden i domstolarna runt om i Sverige. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är betydelsefull i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led.

Så fungerar domstolarna 

 

Domarnämnden är en statlig myndighet som har till främsta uppgift att lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare och hyresråd.

Arbetsuppgifter

Som rådman handlägger du samtliga förekommande typer av mål och ärenden. Tvistemål och de flesta domstolsärendena lottas på din egen rotel. Brottmål lottas på rotel men bereds i praktiken fullt ut av domstolshandläggare och beredningsjurist. Två av rådmännen ansvarar för konkurs- och skuldsaneringsärenden medan två andra rådmän ansvarar för förmynderskapsärendena. Vid handläggning av tvistemål och ärenden har du stöd av domstolens beredningsfunktion.

Tingsrättens domare arbetar enligt en ordning som innebär att du under en åttaveckorsperiod har två jourveckor då du tillsammans med minst en kollega ansvarar för tingsrättens alla förtursbrottmål. Övriga veckor disponeras, vid sidan av ett brottsmålsting i veckan, för tvistemålen och ärendena på din rotel.

På tingsrätten förekommer ett fortlöpande utvecklings- och kvalitetsarbete syftande bl.a. till en enhetlig och modern hantering av mål och ärenden. Du förutsätts delta i detta arbete.

Du ges goda möjligheter att planera din egen arbetstid och vi lägger stor vikt vid att arbetet som domare på ett flexibelt sätt ska gå att förena med familje- och boendesituation genom exempelvis möjligheter att i viss utsträckning arbeta på distans.

Kvalifikationer m.m.

Vi söker dig som är en skicklig och analytisk jurist och som samtidigt är flexibel och har en hög arbetskapacitet. Du ska också vara öppen, drivande, målmedveten och beredd att engagera dig i såväl stora som små utvecklingsprojekt, hela tiden med perspektivet tingsrättens bästa i fokus. Du ska ha en väl utvecklad samarbetsförmåga och medverka till god stämning på arbetsplatsen. Du ska se det som naturligt att dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter. För en anställning som ordinarie domare gäller Domarnämndens kravprofil som du hittar på länken nedan.

Det finns goda möjligheter till individuellt anpassad fort- och vidareutbildning bl.a. inom ramen för Domstolsakademin.

Om Borås tingsrätt

Tingsrätten har drygt 45 medarbetare, varav för närvarande åtta ordinarie domare och tre tingsfiskaler. Tingsrätten handlägger ca 4 500 mål och ärenden per år.

Tingsrättens verksamhet är indelad på ett målkansli och en administrativ enhet. Varje domare är indelad på en tvistemåls- och ärenderotel. Det innebär att domarna själva, med hjälp av tingsnotarien som är knuten till roteln, ansvarar för beredningen av tvistemålen och ärendena. Brottmålen bereds i princip fullt ut av domstolshandläggarna under ledning av beredningsjuristen. FT-målen handläggs av beredningsjuristen och tingsnotarierna.

Tingsrätten är en öppen och modern arbetsplats med skickliga och engagerade medarbetare. Tingsrätten arbetar kontinuerligt med kvaliteten i verksamheten med målsättningen att den ska kännetecknas av hög professionell kvalitet, effektivitet, gott bemötande och god service. Samtliga medarbetare är engagerade i kvalitetsarbetet. Tingsrätten har ett digitaliserat arbetssätt i alla mål och ärenden.

Tingsrätten är belägen i rådhuset mitt i centrala Borås. På några års sikt planerar vi att flytta till en ny domstolsbyggnad. Det finns mycket goda kommunikationsmöjligheter till exempelvis Göteborg med buss som i högtrafik går var 10:e minut. Borås kan erbjuda ett omfattande kulturutbud. I staden och grannkommunerna finns mycket omfattande möjligheter till  sport- och fritidsaktiviteter i vacker natur.

Övriga upplysningar

Ordinarie domare anställs med fullmakt.

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.

Ansök via epost till:

domarnamnden@dom.se

Ansökningsblankett, kravprofil m.m.

 

Obs! Förlängd ansökningstid. 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde enligt överenskommelse.
Löneform Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning.
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Borås
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 20-2021
Kontakt
  • Peter Broberg, lagman, 033-17 70 19
  • Maria Otterdahl, chefsadministratör, 033-17 70 18
Facklig företrädare
  • Karin Torle, rådman (Saco-S), 033-17 70 40
Publicerat 2021-03-11
Sista ansökningsdag 2021-04-18

Tillbaka till lediga jobb