Hovrätten för Nedre Norrland

Varje dag avgörs hundratals mål och ärenden i domstolarna runt om i Sverige. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är betydelsefull i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led.

Så fungerar domstolarna 

 

Domarnämnden är en statlig myndighet som har till främsta uppgift att lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare och hyresråd.

Arbetsuppgifter

Hovrättspresidenten är administrativ chef för hovrätten och ansvarar för att verksamheten bedrivs effektivt enligt gällande regler. I arbetet ingår ett nära administrativt samarbete med Domstolsverket och samverkan med andra domstolschefer, myndigheter och organisationer. Presidenten deltar aktivt i hovrättens dömande verksamhet, dock i mindre utsträckning än övriga domare.

Kvalifikationer m.m.

I rollen som hovrättspresident ska du svara mot högt ställda krav på juridisk yrkesskicklighet, självständighet, omdöme och samarbetsförmåga. Det är även en förutsättning att vara väl förtrogen med de krav som ställs på myndighetschefer inom staten och samtidigt ha insikt och förståelse för domstolarnas särskilda ställning.

Hovrättspresidenten ska ha en god administrativ förmåga, vara aktiv och drivande samt ha förmågan att engagera och leda medarbetarna mot uppsatta mål. Det är även nödvändigt att vara en god kommunikatör, ha intresse för att utveckla, lyssna på och motivera medarbetarna. Hovrättspresidenten ska bedriva en modern personalpolitik och verka för att hovrätten är en attraktiv och hälsofrämjande arbetsplats.

Hovrättspresidenten ska följa förändringar i omvärlden och inom organisationen samt ha vilja och förmåga att hitta lösningar och förändra verksamheten efter nya förutsättningar.

Hovrättspresident ska på ett aktivt sätt företräda domstolen och skapa förtroende för dess verksamhet. Som president har du intresse för att utveckla domstolens kommunikation med allmänheten, bl.a. hur domstolen bemöter de personer som kommer i kontakt med rättsväsendet, utformningen av domar och beslut samt information till media.

Du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare och den särskilda kravprofilen för chefer. Kravprofilerna hittar du via länken nedan.

Det finns goda möjligheter till individuellt anpassad fort- och vidareutbildning bl.a. inom ramen för Domstolsakademin.

Om Hovrätten för Nedre Norrland 

Hovrätten för Nedre Norrland är en av landets sex hovrätter. Domstolens huvudsakliga uppgift är att pröva de mål och ärenden som överklagas från de fem tingsrätter i Västernorrlands, Gävleborgs och Jämtlands län. Förutom att handlägga mål har hovrätten i uppdrag att utbilda fiskaler och assessorer i den 4-åriga domarutbildningen. Hovrätten utför även administrativa uppgifter åt Rättshjälpsnämnden.

Hovrätten är belägen i en vacker och kreativ miljö i centrala Sundsvall och har ungefär 40 medarbetare varav cirka hälften är jurister. Domstolen är uppdelad i en dömande avdelning och en administrativ enhet. Den dömande avdelningen leds av en lagman. Vid avdelningen finns också två vice ordförande. Den administrativa enheten är gemensam med Kammarrätten i Sundsvall. Vid enheten ingår även en växelfunktion som idag ger service till sjutton domstolar.

Hovrätten för Nedre Norrland är en domstol som ständigt utvecklar arbetsformerna för att uppfylla medborgarnas krav på rättssäkerhet, effektivitet, öppenhet och tillgänglighet.  Vi har ett öppet och trivsamt arbetsklimat där allas delaktighet och ansvarstagande värdesätts.

I Sundsvall med närliggande tätorter bor cirka 110 000 personer. I Sundsvall finns förutom domstolen Mittuniversitet och flera statliga verk som samverkar inom ramen för organisationen Myndighetsnätverket. Sundsvall har goda kommunikationer med Stockholm. 

Övriga upplysningar

Ordinarie domare anställs med fullmakt.

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.

Ansök via epost till:

domarnamnden@dom.se

Ansökningsblankett, kravprofil m.m.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde enligt överenskommelse.
Löneform Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning.
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Sundsvall
Län Västernorrlands län
Land Sverige
Referensnummer 21-2021
Kontakt
  • Erik Brattgård, hovrättspresident, 060-18 68 01
  • Anna Englund, administrativ direktör, 060-18 68 70
Publicerat 2021-03-18
Sista ansökningsdag 2021-04-11

Tillbaka till lediga jobb