Kristianstads tingsrätt

Varje dag avgörs hundratals mål och ärenden i domstolarna runt om i Sverige. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är betydelsefull i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led.

Så fungerar domstolarna 

 

Domarnämnden är en statlig myndighet som har till främsta uppgift att lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare och hyresråd.

Arbetsuppgifter

Att arbeta som domare vid Kristianstads tingsrätt innebär ett stimulerande och omväxlande arbete. Vid Kristianstads tingsrätt handläggs brottmål, tvistemål och ärenden. Tingsrätten är en av två tingsrätter i Skåne som handlägger utsökningsärenden.

Tvistemål och de flesta ärenden lottas på domarens egen rotel. Tvistemålen bereds huvudsakligen av beredningsjurister och domstolshandläggare, ärendena av notarier och domare. Brottmålen lottas på en gemensam rotel där beredningen i huvudsak utförs av domstolshandläggare och två brottmålsansvariga domare. Två domare svarar för konkurser och företagsrekonstruktioner. En viktig uppgift för alla domare är att vara ett stöd åt organisationen i målarbetet och bl.a. delta i handledningen av yngre jurister under utbildning. Domarna deltar i undervisningen i de interna utbildningsprogram som domstolen tagit fram för medarbetare i olika yrkeskategorier. På tingsrätten pågår ett fortlöpande utvecklings- och kvalitetsarbete syftande till bl.a. en enhetlig och modern hantering av mål och ärenden. I det arbetet förväntas domare att delta, liksom andra yrkeskategorier.

Kvalifikationer m.m.

Vi söker dig som trivs i en händelserik och dynamisk miljö som ställer höga krav på förmågan att prioritera bland arbetsuppgifterna och att organisera sitt arbete. Du ska ha ett stort juridiskt kunnande både på bredden och på djupet och vara beredd att aktivt stödja hela organisationen med din kompetens. Du måste vara flexibel och ha en hög arbetskapacitet. Din samarbetsförmåga ska vara väl utvecklad och du ska ha en helhetssyn på tingsrättens uppdrag samt kunna medverka till trivseln på arbetsplatsen. Du ska se det som naturligt att leda medarbetare i arbetet med målen och att dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter både till vardags och i särskilda utbildningsinsatser. Du ska dessutom ha vilja och förmåga att delta i domstolens arbete med att ständigt förbättra verksamheten.

Du ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare. Kravprofilen hittar du på länken nedan.

Det finns goda möjligheter till individuellt anpassad fort- och vidareutbildning bl.a. inom ramen för Domstolsakademin.

Om Kristianstads tingsrätt

Kristianstads tingsrätt är en mindre allmän domstol med ca 30 medarbetare, varav fem ordinarie domare och två tingsfiskaler. Verksamheten bedrivs i trevliga och moderna lokaler centralt belägna i Kristianstad. Möjligheten att pendla med allmänna kommunikationer är god. Domsagan omfattar Kristianstads, Östra Göinge och Bromölla kommuner. Tingsrätten är en modern arbetsplats med skickliga och engagerade medarbetare. Möjligheterna till delegation utnyttjas fullt ut vilket har lett till en hög effektivitet och en renodling av domarrollen. Just nu pågår ett projekt med syfte att i så stor utsträckning som möjligt kunna dra nytta av digitaliseringens fördelar.  

Övriga upplysningar

Ordinarie domare anställs med fullmakt. 

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.

Ansök via e-post till:

domarnamnden@dom.se

Ansökningsblankett, kravprofil m.m.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde enligt överenskommelse.
Löneform Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning.
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Kristianstad
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer 22-2021
Kontakt
  • Monica Felding, lagman, 044-183615
Facklig företrädare
  • Ulf Ahlström, rådman (Saco-S), 044-183635
Publicerat 2021-03-18
Sista ansökningsdag 2021-04-11

Tillbaka till lediga jobb