Ystads tingsrätt

Varje dag avgörs hundratals mål och ärenden i domstolarna runt om i Sverige. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är betydelsefull i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led.

Så fungerar domstolarna 

 

Domarnämnden är en statlig myndighet som har till främsta uppgift att lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare och hyresråd.

Arbetsuppgifter

Lagmannen är domstolens chef och ansvarar för att verksamheten bedrivs effektivt, med hög kvalitet och enligt gällande regler. Det innefattar bl.a. ansvar för arbetsmiljön, fördelningen och ledningen av arbetet, ekonomin och verksamhetsplaneringen. Lagmannen företräder domstolen, som är en egen myndighet, gentemot allmänheten och media. I arbetet ingår också att samverka med bl.a. andra domstolschefer och Domstolsverket.

Lagmannen deltar dessutom i hög grad i den dömande verksamheten.

Kvalifikationer m.m.

En lagman ska svara mot högt ställda krav på yrkesskicklighet. Du som söker ska ha intresse för arbetsgivarfrågor, vara duktig på att samarbeta och ha en god administrativ förmåga. Vidare ska du vara målmedveten, drivande samt ha förmåga att engagera och motivera personalen. Du måste också på ett aktivt sätt kunna företräda domstolen utåt och skapa förtroende för dess verksamhet. Du förväntas följa förändringar i omvärlden och inom organisationen samt ha vilja och förmåga att anpassa verksamheten efter nya förutsättningar.

Ystad tingsrätt är en relativt liten domstol med nära och daglig kontakt mellan samtliga medarbetare. Det ställer särskilda krav på social kompetens och förmåga att hantera löpande personalfrågor m.m. snabbt och omdömesgillt.

Du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare och den särskilda kravprofilen för chefer. Kravprofilerna hittar du på länken nedan.

Ordinarie domare anställs med fullmakt.

Om Ystads tingsrätt

Domstolen har ca 40 anställda varav åtta inklusive lagmannen är ordinarie domare. Tolv personer är handläggare, sju arbetar på enheten för administration och service, åtta är notarier och en har anställning som beredningsjurist. Härutöver har domstolen två fiskalsplatser varav en för närvarande är vakant.

Det finns en handläggarchef som leder och fördelar arbetet på målkansliet och en chefsadministratör som har motsvarande uppgifter på enheten för administration och service. Dessa chefer har ett delegerat personal- och arbetsmiljöansvar för sin personal. Det finns också en samordnande domare som svarar för den grundläggande schemaläggningen av domarnas förhandlingar och för indelningen av notarierna på rotlar. Den domaren har också ett delegerat arbetsmiljöansvar för notarierna och för beredningsjuristen.

Lagmannen, chefsadministratören, handläggarchefen och den samordnande domaren, som också är lagmannens ställföreträdare, utgör tingsrättens ledningsgrupp.

Brottmålen handläggs initialt av handläggarna och två domare med beredningsansvar till dess målet satts ut till huvudförhandling, medan tvistemål och ärenden lottas direkt på domarnas rotlar. Två domare är särskilt utsedda att handlägga konkurser, företagsrekonstruktioner och skuldsaneringar medan en domare har ansvaret för brottmål som rör ekonomisk brottslighet.

Ystads tingsrätt har en mycket hög andel brottmål med frihetsberövade och för att hantera detta finns en särskild jourorganisation.

Domstolen står inför stora förändringar i närtid med pågående arbete med digitalisering av målhanteringen och planering för tillbyggnad av domstolsbyggnaden.  

Övriga upplysningar

Ordinarie domare anställs med fullmakt. 

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.

Ansök via e-post till:

domarnamnden@dom.se

Ansökningsblankett, kravprofiler m.m.

Obs! Förlängd ansökningstid.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde enligt överenskommelse.
Löneform Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning.
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Ystad
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer 23-2021
Kontakt
  • Stefan Olsson, lagman, 0411-691 26
  • Karin Reslow, chefsadministratör, 0411-691 08
Publicerat 2021-03-25
Sista ansökningsdag 2021-05-02

Tillbaka till lediga jobb