Kammarrätten i Jönköping

Varje dag avgörs hundratals mål och ärenden i domstolarna runt om i Sverige. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är betydelsefull i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led.

Så fungerar domstolarna 

 

Domarnämnden är en statlig myndighet som har till främsta uppgift att lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare och hyresråd.

Arbetsuppgifter

Arbetet som kammarrättsråd är omväxlande och stimulerande och du har ett stort ansvar för att arbetet i kammarrätten kan utföras på ett rättssäkert och effektivt sätt. Du har även utbildningsansvar för jurister som genomgår domarutbildningen.

Utöver arbetsuppgifter inom den dömande verksamheten vill vi att du är delaktig i arbetet med att förbättra och utveckla verksamheten.

Kvalifikationer m.m.

Du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare. Kravprofilen hittar du på länk nedan.

Som kammarrättsråd krävs det att du har intresse för och förmåga att handleda unga jurister och andra som är i behov av vägledning samt vilja, förmåga och intresse av att utveckla verksamheten. Vi lägger därför stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Vi ställer också krav på förmåga och vilja att verka för att domstolens verksamhet och resultat når uppställda mål.

Det finns goda möjligheter till individuellt anpassad fort- och vidareutbildning bl.a. inom ramen för Domstolsakademin.

Om Kammarrätten i Jönköping

Kammarrätten i Jönköping är en av fyra kammarrätter och har ca 75 anställda varav ca 55 är jurister. Domstolen är indelad i två dömande avdelningar, en kanslienhet och en administrativ enhet.

Kammarrätten är en allmän förvaltningsdomstol som huvudsakligen behandlar mål som överklagats från en förvaltningsrätt. Målen rör främst tvister mellan enskilda och myndigheter. Domstolen handlägger ett stort antal måltyper. De vanligaste är socialförsäkringsmål, mål enligt socialtjänstlagen, skattemål, sekretessmål, upphandlingsmål samt olika mål som avser tvång mot person såsom psykiatrimål, mål enligt lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga och mål enligt lagen om vård av missbrukare.

Kammarrätten utvecklar ständigt arbetsformerna för att uppfylla medborgarnas krav på rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Kammarrätten är centralt belägen i Jönköping. Vi erbjuder intressanta arbetsuppgifter i en trivsam och utvecklande arbetsmiljö. Verksamheten präglas av den gemensamma värdegrunden kompetens, öppenhet och laganda.

Besök gärna vår hemsida: https://www.domstol.se/kammarratten-i-jonkoping/.

Övriga upplysningar

Ordinarie domare anställs med fullmakt.

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.

Ansök via e-post till:

domarnamnden@dom.se

Ansökningsblankett, kravprofil m.m.

Obs! Förlängd ansökningstid.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde enligt överenskommelse.
Löneform Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning.
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Jönköping
Län Jönköpings län
Land Sverige
Referensnummer 19-2021
Kontakt
  • Monica Dahlbom, Kammarrättspresident, 036-15 68 01
  • Katarina Wetterholm, Administrativ direktör, 036-15 68 02
Facklig företrädare
  • Anders Poulsen, Saco-S, 036-15 68 05
Publicerat 2021-03-25
Sista ansökningsdag 2021-05-02

Tillbaka till lediga jobb