Stockholms tingsrätt

Varje dag avgörs hundratals mål och ärenden i domstolarna runt om i Sverige. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är betydelsefull i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led.

Så fungerar domstolarna 

 

Domarnämnden är en statlig myndighet som har till främsta uppgift att lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare och hyresråd.

Arbetsuppgifter

Stockholms tingsrätt är landets största tingsrätt. Domstolen är indelad i fem avdelningar. Fyra avdelningar är allmänna avdelningar. En avdelning har en liten del allmänna mål men handlägger huvudsakligen mål som avgörs av Patent-och marknadsdomstolen. Den eller de rådmän som anställs kommer i första hand att placeras på någon av de allmänna avdelningarna.

De allmänna avdelningarna har mellan 40–60 medarbetare och handlägger tvistemål, brottmål och familjemål. Målen är inte sällan omfattande och uppmärksammade. Tvistemålen utgör en förhållandevis stor andel av målen och tingsrätten handlägger många stora kommersiella tvister. På de allmänna avdelningarna finns åtta rådmän och en av rådmännen är chefsrådmannens ställföreträdare. På varje avdelning finns det fiskaler och en beredningsorganisation med beredningsjurister, notarier och domstolshandläggare.

Tingsrätten arbetar fortlöpande med att utveckla verksamheten utifrån ett tillitsbaserat ledarskap. Arbetet bygger på ett gott ledarskap och medarbetarskap där medarbetarna har möjlighet att bidra till ökad kvalitet i verksamheten. En ledstjärna i tingsrättens utvecklingsarbete är att skapa en sammanhållen tingsrätt med en hög grad av tillgänglighet och ett gott bemötande.

Kvalifikationer m.m.

Arbetet som rådman i tingsrätten ställer höga krav på juridisk skicklighet, omdöme, samarbetsförmåga, arbetskapacitet och självständighet. Som rådman är du ett föredöme för alla medarbetare i domstolen. Genom dialog och samverkan har du ett stort ansvar för att arbetet utförs på ett rättssäkert och effektivt sätt. Som domare bidrar du till ett gott bemötande och till medborgarnas förtroende för tingsrätten.

Tingsrätten söker dig som lockas av ett mycket kvalificerat och omväxlande arbete där din juridiska skicklighet och din analysförmåga utmanas. Vi värdesätter att du vill bidra till tingsrättens utvecklingsarbete. Du kommer till en arbetsplats med kompetenta och engagerade medarbetare som tar ett stort ansvar för att genomföra verksamheten med höga krav på rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare. Kravprofilen hittar du på länken nedan.

Det finns goda möjligheter till individuellt anpassad fort- och vidareutbildning bl.a. inom ramen för Domstolsakademin.

Om Stockholms tingsrätt

Stockholms tingsrätt är landets största tingsrätt med drygt 300 medarbetare. Vi finns i det centralt belägna Rådhuset på Kungsholmen. Tingsrätten är indelad i fem dömande avdelningar och en administrativ avdelning som bl.a. svarar för HR-, ekonomi-, IT- och servicefrågor vid domstolen.

Övriga upplysningar

Ordinarie domare anställs med fullmakt.

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.

Ansök via e-post till:

domarnamnden@dom.se

Ansökningsblankett, kravprofil m.m.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde enligt överenskommelse.
Löneform Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning.
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 25-2021
Kontakt
  • Gudrun Antemar, Lagman, 08-561 650 51
  • Niklas Wågnert, Chefsrådman, 08-561 652 29
Publicerat 2021-04-01
Sista ansökningsdag 2021-04-25

Tillbaka till lediga jobb