Vänersborgs tingsrätt

Varje dag avgörs hundratals mål och ärenden i domstolarna runt om i Sverige. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är betydelsefull i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led.

Så fungerar domstolarna 

 

Domarnämnden är en statlig myndighet som har till främsta uppgift att lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare och hyresråd.

Arbetsuppgifter

Vid mark- och miljödomstolen arbetar idag runt 45 personer på två avdelningar som leds av var sin chefsrådman. Som chefsrådman kommer du att vara chef över en av dessa avdelningar. En chefsrådman har ett betydande ansvar som innefattar verksamhetsansvar, fullt personalansvar och arbetsmiljöansvar på avdelningen. Chefsrådmannen ingår också i tingsrättens ledningsgrupp. I den uppgiften ligger bland annat att på ett ansvarsfullt, engagerat och drivande sätt ta ansvar för tingsrättens verksamhet och dess utveckling i stort.

Kvalifikationer m.m.

En chefsrådman ska ha förmåga att leda och styra verksamheten på avdelningen. I det ligger bland annat att på ett effektivt sätt och med upprätthållande av de särskilda krav som verksamheten ställer utveckla arbetsformer och få personal att arbeta väl tillsammans. Goda ledaregenskaper, intresse för människor, utpräglad kommunikativ förmåga samt personlig drivkraft är några av de egenskaper som krävs.

Till detta ska läggas de krav som ställs på juridisk skicklighet. En chefsrådman i Vänersborgs tingsrätt måste också vara en skicklig domare. Särskild kunskap och erfarenhet inom de rättsområden som hanteras i mark- och miljödomstolen kan därför vara meriterande.

Du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare och den särskilda kravprofilen för chefer. Kravprofilerna hittar du på länken nedan.

Det finns goda möjligheter till individuellt anpassad fort- och vidareutbildning bl.a. inom ramen för Domstolsakademin.

Om Vänersborgs tingsrätt

Vänersborgs tingsrätt är en av landets fem mark- och miljödomstolar. Tingsrätten är en modern arbetsplats med centralt och vackert belägna lokaler i Vänersborg, med goda pendlingsmöjligheter t.ex. från Göteborg.

Tingsrätten har idag drygt 90 anställda som är indelade på tre dömande avdelningar och en administrativ avdelning. Avdelning 1 är en allmän avdelning som handlägger brottmål, tvistemål, konkurser och domstolsärenden medan avdelningarna 2 och 3 är mark- och miljödomstol.

Mark- och miljödomstolen handlägger bl.a. frågor om tillstånd till miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet samt överprövar beslut från länsstyrelse och kommun i bl.a. frågor som rör miljöbalken och plan- och bygglagen. Domstolen handlägger också fastighetsmål som har överklagats till domstolen från Lantmäteriet samt VA-mål.

Mark- och miljödomstolens domsområde är Hallands, Västra Götalands och Värmlands län samt kommunerna Askersund, Degerfors, Hällefors, Karlskoga och Laxå. För mer information om tingsrätten och mark- och miljödomstolen kan du besöka www.vanersborgstingsratt.domstol.se

Övriga upplysningar

Ordinarie domare anställs med fullmakt.

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.

Ansök via e-post till:

domarnamnden@dom.se

Ansökningsblankett, kravprofil m.m.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde enligt överenskommelse.
Löneform Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning.
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Vänersborg
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 26-2021
Kontakt
  • Niclas Johannisson, Lagman, 0521-270 236
  • Vibeke Sylten, Chefsrådman, 0521-270 251
Facklig företrädare
  • Gunnar Barrefors (Saco-S), 0521-270 214
Publicerat 2021-04-01
Sista ansökningsdag 2021-04-25

Tillbaka till lediga jobb