Domarnämnden

Varje dag avgörs hundratals mål och ärenden i domstolarna runt om i Sverige. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är betydelsefull i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led.

Så fungerar domstolarna 

 

Domarnämnden är en statlig myndighet som har till främsta uppgift att lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare och hyresråd.

Domarnämndens uppdrag växer och vi söker nu en HR-direktör för en tillfällig anställning.

Det här får du arbeta med

Domarnämndens huvuduppgift är att lämna förslag till regeringen i ärenden som avser anställningar som ordinarie domare. Beredningen i Domarnämnden är formaliserad och förfarandet är offentligt. Som HR-direktör blir din uppgift att bistå nämnden i såväl handläggningen av ärendena som i att utveckla kvaliteten i förfarandet.

Arbetet innebär också att du har ett ansvar för att hålla interna utbildningar och vara ett allmänt stöd i rekryteringsfrågor. Du kommer även att bistå kanslichefen i dennes roll som personalchef och på så sätt utgöra en intern HR-funktion för nämndens kansli.

I arbetet ingår vidare att analysera behov och utifrån dessa, i samråd med i första hand kanslichefen, vidta åtgärder i syfte att verka för ett aktivt och långsiktigt arbete att främja rekryteringen av ordinarie domare. Arbetet kan bland annat omfatta marknadsföringsåtgärder och informationsinsatser mot olika målgrupper men även t.ex. att skapa nätverk och på olika sätt stötta enskilda domstolar i det långsiktiga rekryteringsarbetet. En viktig del i arbetet är att samarbeta och samverka med andra myndigheter, framför allt enskilda domstolar och Domstolsverket.

Nämnden har som en ny uppgift fått att i vissa fall säkerhetspröva domare inför och under anställning. Du kommer att ha en viktig roll i genomförandet av denna uppgift, bl.a. genom att hålla säkerhetsprövningssamtal och på uppdrag av nämnden utveckla formerna för säkerhetsprövningarna.

Din bakgrund

Vi söker dig som har en akademisk examen inom HR-området eller annan motsvarande utbildning och dessutom flerårig relevant och kvalificerad yrkeserfarenhet. Arbetet förutsätter gedigen kunskap om och förståelse för domstolsväsendets sätt att arbeta och särskilt om domstolarnas och domarnas roll i samhället. Anställningen kräver därför att du har flerårig erfarenhet av kvalificerat HR-arbete inom Sveriges Domstolar. Det är därutöver meriterande om du har arbetat med strategiska verksamhetsövergripande frågor, gärna med inriktning mot kompetensförsörjning. Därtill behöver du ha ett intresse och en förståelse för frågor relaterade till säkerhetsskyddsområdet.

Dina egenskaper

Vi lägger mycket stor vikt vid dina personliga egenskaper.

De uppgifter du ska utföra ställer krav på ansvarstagande, integritet, säkerhetsmedvetande och administrativ förmåga. Du vill utvecklas själv och samtidigt vara delaktig i att utveckla verksamheten. Du har en god kommunikativ och pedagogisk förmåga som gör att du inger förtroende. Du är analytisk och trivs med att arbeta strategiskt, strukturerat och självständigt.

Vilka är vi?

Domarnämnden består av nio ledamöter. Av dessa ska fem ledamöter vara, eller ha varit, ordinarie domare. Två ledamöter ska vara jurister verksamma utanför domstolarna, varav en ska vara advokat. Två ledamöter ska representera allmänheten. Nämnden sammanträder ungefär en gång i månaden. För mer information om Domarnämnden och dess verksamhet se www.domarnamnden.se.

Som framgår ovan består Domarnämndens huvudsakliga uppgift av att lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare eller hyresråd, vilket framför allt avser anställande av ordinarie domare i de allmänna domstolarna och de allmänna förvaltningsdomstolarna. Domarnämnden hanterar även t.ex. ärenden i specialdomstolarna Arbetsdomstolen och Försvarsunderrättelsedomstolen, nominering av domare och generaladvokater i Europeiska unionens domstol och av domare i Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna.

Domarnämnden ska också bedriva ett aktivt och långsiktigt arbete för att främja rekryteringen av ordinarie domare. Därutöver pågår det nu ett arbete med anledning av övertagandet av ansvaret för säkerhetsprövning av vissa domare från den 1 april 2021.

Domarnämndens lokaler är centralt placerade på Riddarholmen i Stockholm. Vid nämnden finns ett kansli som leds av en kanslichef. På kansliet arbetar även två till tre föredragande och två administratörer. Kansliet ansvarar för beredning och föredragning av ärendena. För att trivas på kansliet är det viktigt att du tycker om att arbeta i en liten grupp med stort gemensamt ansvar.

Övrig information

Rekryteringsprocessen kan komma att innehålla tester.

Anställningen är placerad i säkerhetsklass vilket innebär att vi kommer att göra en säkerhetsprövning. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

Ansökan innefattande meritförteckning, övriga handlingar du vill åberopa samt löneanspråk skickas in till Domarnämnden med e-post eller till Domarnämnden, Box 2330, 103 18 Stockholm.

Ansök via epost:
domarnamnden@dom.se

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde snarast, enligt överenskommelse.
Löneform Domarnämnden tillämpar individuell lönesättning.
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer KAN 38-2021
Kontakt
  • Karin Sandahl, kanslichef, 08-561 669 51
Publicerat 2021-04-07
Sista ansökningsdag 2021-04-18

Tillbaka till lediga jobb