Kammarrätten i Sundsvall

Varje dag avgörs hundratals mål och ärenden i domstolarna runt om i Sverige. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är betydelsefull i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led.

Så fungerar domstolarna 

 

Domarnämnden är en statlig myndighet som har till främsta uppgift att lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare och hyresråd.

Arbetsuppgifter

Kammarrättens huvuduppgift är att överpröva mål som överklagas från förvaltningsrätt. Förfarandet är i huvudsak skriftligt men muntlig förhandling förekommer som komplement. Som kammarrättsråd har du en central roll i den dömande verksamheten där du är en av ledamöterna i rätten. Andra arbetsuppgifter är att bereda målen så att de blir klara att avgöra. Målen föredras av en föredragande jurist eller fiskal men du föredrar också själv mål.

Utöver arbetsuppgifterna inom den dömande verksamheten är du delaktig i arbetet med att utveckla och bidra till att verksamheten håller en hög kvalitet och att verksamhetsmålen uppfylls. Du har även ansvar för att delta i remissarbete samt handleda jurister i domarutbildningen.

Kvalifikationer 

Du som söker ska vara en mycket skicklig jurist och svara mot högt ställda krav när det gäller analysförmåga och förmåga att uttrycka sig i tal och skrift. Det läggs stor vikt vid att du har ett gott omdöme och tar eget ansvar och kan driva fram målen till avgörande. Du förväntas ha en mycket bra samarbetsförmåga och ta ett ansvar för att det kollegiala arbetet i kammarrätten kan utföras på ett rättssäkert och effektivt sätt samt bidra till ett gott arbetsklimat.

Du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare. Kravprofilen hittar du på länken nedan.

Det finns goda möjligheter till individuellt anpassad fort- och vidareutbildning bl.a. inom ramen för Domstolsakademin.

Om Kammarrätten i Sundsvall

Kammarrätten i Sundsvall är en av landets fyra kammarrätter. Domstolens huvudsakliga uppgift är att pröva de mål som överklagas från förvaltningsrätterna i Falun, Härnösand, Umeå och Luleå. De vanligaste måltyperna är bl. a. skattemål, socialförsäkringsmål, mål enligt socialtjänstlagen, sekretessmål och upphandlingsmål samt olika mål som avser tvång mot person. Förutom att handlägga mål har kammarrätten i uppdrag att utbilda fiskaler och assessorer i den 4-åriga domarutbildningen.

Kammarrätten har drygt 50 medarbetare varav cirka 40 är jurister. Domstolen är i dag uppdelad i två dömande avdelningar, ett målkansli och en administrativ enhet som är gemensam med Hovrätten för Nedre Norrland. Från hösten kommer kammarrätten att övergå till en dömande avdelning.

Kammarrätten i Sundsvall är en domstol som ständigt utvecklar arbetsformerna för att uppfylla medborgarnas krav på rättssäkerhet, effektivitet, öppenhet och tillgänglighet. Vi eftersträvar ett öppet och trivsamt arbetsklimat och ett aktivt medarbetskap.

I Sundsvall med närliggande tätorter bor cirka 110 000 personer. I Sundsvall finns förutom domstolen universitet och flera statliga verk som samverkar inom ramen för organisationen Myndighetsnätverket. Det finns goda allmänna kommunikationer både till och från Sundsvall och stora möjligheter till friluftsaktiviteter.

Övriga upplysningar

Ordinarie domare anställs med fullmakt.

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.

Ansök via e-post till:

domarnamnden@dom.se

Ansökningsblankett, kravprofil m.m.

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde enligt överenskommelse.
Löneform Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning.
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Sundsvall
Län Västernorrlands län
Land Sverige
Referensnummer 32-2021
Kontakt
  • Ylva Johansson, Kammarrättspresident, 060-18 66 01
  • Mats Törnered, Kammarrättslagman, 060-18 66 40
Facklig företrädare
  • Martin Hamrin, Kammarrättsråd (Saco-S), 060-18 66 17
Publicerat 2021-04-15
Sista ansökningsdag 2021-05-09

Tillbaka till lediga jobb