Kammarrätten i Sundsvall

Varje dag avgörs hundratals mål och ärenden i domstolarna runt om i Sverige. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är betydelsefull i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led.

Så fungerar domstolarna 

 

Domarnämnden är en statlig myndighet som har till främsta uppgift att lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare och hyresråd.

Arbetsuppgifter

Kammarrätten i Sundsvall kommer från hösten att övergå till en dömande avdelning och behöver ytterligare en vice ordförande. Lagmannen är chef för avdelningen och vice ordförande biträder lagmannen.

Som vice ordförande deltar du i den dömande verksamheten och har normalt rollen som ordförande i rätten, men även uppgifter som kammarrättsråd har. Vice ordförande har dessutom till uppgift att följa rättsutvecklingen och verka för en enhetlig rättstillämpning samt en rationell och enhetlig hantering av målen i kammarrätten. Detta innebär bl.a. att du ansvarar för att informera om relevanta domstolsavgöranden och ny lagstiftning. Du medverkar också i kammarrättens utvecklingsarbete, internutbildning och remissarbete.

Kvalifikationer 

För anställning som vice ordförande ställs särskilt höga krav på juridisk skicklighet och analytisk förmåga. Du ska också ha en mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Det läggs stor vikt vid att du tar eget ansvar och kan driva fram mål till avgörande inom rimlig tid samt har ett gott omdöme. Du förväntas ha en mycket bra samarbetsförmåga.

Utöver arbetsuppgifter inom den dömande verksamheten ska du som vice ordförande ha förmågan och intresset att utveckla och förbättra domstolens verksamhet vad gäller t.ex. rättstillämpning, handläggningsrutiner och domstolens kommunikation med allmänhet och media.

Du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare. Kravprofilen hittar du på länken nedan.

Det finns goda möjligheter till individuellt anpassad fort- och vidareutbildning bl.a. inom ramen för Domstolsakademin.

Om Kammarrätten i Sundsvall

Kammarrätten i Sundsvall är en av landets fyra kammarrätter. Domstolens huvudsakliga uppgift är att pröva de mål som överklagas från förvaltningsrätterna i Falun, Härnösand, Umeå och Luleå. De vanligaste måltyperna är skattemål, socialförsäkringsmål, mål enligt socialtjänstlagen, sekretessmål och upphandlingsmål samt olika mål som avser tvång mot person. Förutom att handlägga mål har kammarrätten i uppdrag att utbilda fiskaler och assessorer i den 4-åriga domarutbildningen.

Kammarrätten har drygt 50 medarbetare varav cirka 40 är jurister. Domstolen är i dag uppdelad i två dömande avdelningar, ett målkansli och en administrativ enhet. Den administrativa enheten är gemensam med Hovrätten för Nedre Norrland. Från hösten kommer kammarrätten att övergå till en dömande avdelning med en lagman och tre vice ordförande.

Kammarrätten i Sundsvall är en domstol som ständigt utvecklar arbetsformerna för att uppfylla medborgarnas krav på rättssäkerhet, effektivitet, öppenhet och tillgänglighet. Vi har ett öppet och trivsamt arbetsklimat där allas delaktighet och ansvarstagande värdesätts.

I Sundsvall med närliggande tätorter bor cirka 110 000 personer. I Sundsvall finns förutom domstolen universitet och flera statliga verk som samverkar inom ramen för organisationen Myndighetsnätverket. Sundsvall har goda kommunikationer med Stockholm.

Övriga upplysningar

Ordinarie domare anställs med fullmakt.

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.

Ansök via e-post till:

domarnamnden@dom.se

Ansökningsblankett, kravprofil m.m.

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde enligt överenskommelse.
Löneform Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning.
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Sundsvall
Län Västernorrlands län
Land Sverige
Referensnummer 31-2021
Kontakt
  • Ylva Johansson, Kammarrättspresident, 060-18 66 01
  • Mats Törnered, Kammarrättslagman, 060-18 66 40
Facklig företrädare
  • Martin Hamrin, Kammarrättsråd (Saco-S), 060-18 66 17
Publicerat 2021-04-15
Sista ansökningsdag 2021-05-09

Tillbaka till lediga jobb