Eskilstuna tingsrätt

Varje dag avgörs hundratals mål och ärenden i domstolarna runt om i Sverige. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är betydelsefull i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led.

Så fungerar domstolarna 

 

Domarnämnden är en statlig myndighet som har till främsta uppgift att lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare och hyresråd.

Arbetsuppgifter

Vi söker en chefsrådman för en av tingsrättens dömande avdelningar. Inom avdelningarna handläggs brottmål, tvistemål och domstolsärenden.

Som chefsrådman kommer du att vara chef över en avdelning med ca 15 anställda. Chefsansvaret innefattar verksamhetsansvar, personalansvar och arbetsmiljöansvar på avdelningen. Chefsrådmannen ingår också i tingsrättens ledningsgrupp. I den uppgiften ligger bl.a. att på ett ansvarsfullt, engagerat och drivande sätt ta ansvar för tingsrättens verksamhet i stort. En viktig förutsättning för det är att avdelningsledningarna samarbetar i frågor om bl.a. verksamhetsutveckling och målsättningar.

Kvalifikationer m.m.

En chefsrådman måste ha förmåga att i olika avseenden leda och styra verksamheten på avdelningen. Stor vikt läggs vid ledaregenskaper såsom förmågan att engagera och motivera medarbetarna, att kommunicera såväl internt som externt samt ta initiativ och driva arbetet framåt. En chefsrådman måste också ha förmågan att se till hela verksamhetens bästa. Chefsrådmannen förväntas följa förändringar i omvärlden och inom organisationen samt ha vilja och förmåga att finna lösningar och förändra verksamheten efter nya förutsättningar. Vidare krävs en mycket god administrativ förmåga samt intresse för och förmåga att leda och utveckla verksamheten på ett effektivt sätt.

Till detta ska läggas de krav som ställs på juridisk skicklighet. En chefsrådman måste också vara en mycket skicklig domare.

Du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare och den särskilda kravprofilen för chefer. Kravprofilerna hittar du på länken nedan.

Det finns goda möjligheter till individuellt anpassad fort- och vidareutbildning inom ramen för Domstolsakademin.

Tingsrätten eftersträvar att ta tillvara de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald avseende ålder, etnisk och kulturell bakgrund kan tillföra verksamheten.

Om Eskilstuna tingsrätt

Eskilstuna är en mellanstor allmän domstol som handlägger brottmål, tvistemål och olika ärenden. Vår verksamhet kännetecknas av kvalitet, effektivitet och trivsel.

Vi är nio ordinarie domare och två tingsfiskaler. Tillsammans med notarier, handläggare, administrativ personal och ordningsvakter är vi cirka 45 medarbetare. Tingsrätten genomgår en organisationsförändring varvid två avdelningar inrättas på den dömande sidan. Härutöver finns även en administrativ enhet. De båda avdelningarna kommer att ha varsin chef som är en chefsrådman. Den administrativa enheten leds av en chefsadministratör. Varje domare ansvarar för en egen rotel med tvistemål och ärenden. Brottmålen bereds på avdelningarna.

Tingsrätten fungerar mycket väl och uppfyller med god marginal de verksamhetsmål som regeringen satt upp. Balansläget är relativt gott.

Eskilstuna är en växande stad i Mälardalen, omgiven av vackra friluftsområden och vattendrag. Staden har en egen högskola. Pendlingsmöjligheterna är mycket goda och tågresa till Stockholm tar ca 60 minuter. Tingsrätten kommer under 2022 flytta in i nya och moderna lokaler mitt emot tågstationen.

Övriga upplysningar

Ordinarie domare anställs med fullmakt.

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.

Ansök via e-post till:

domarnamnden@dom.se

Ansökningsblankett, kravprofil m.m.

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde enligt överenskommelse.
Löneform Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning.
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Eskilstuna
Län Södermanlands län
Land Sverige
Referensnummer 34-2021
Kontakt
  • Nils Cederstierna, lagman, 070-181 26 24
  • Eva Kronkvist, chefsadministratör, 016-40 30 371
Publicerat 2021-04-15
Sista ansökningsdag 2021-05-09

Tillbaka till lediga jobb