Stockholms tingsrätt

Varje dag avgörs hundratals mål och ärenden i domstolarna runt om i Sverige. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är betydelsefull i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led.

Så fungerar domstolarna 

 

Domarnämnden är en statlig myndighet som har till främsta uppgift att lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare och hyresråd.

Arbetsuppgifter

Stockholms tingsrätt är landets största tingsrätt. Domstolen är indelad i fem avdelningar. Fyra avdelningar är allmänna avdelningar. En avdelning har en liten del allmänna mål men handlägger huvudsakligen mål som avgörs av Patent-och marknadsdomstolen. Den chefsrådman som anställs kommer i första hand att placeras på någon av de allmänna avdelningarna.

De allmänna avdelningarna har mellan 40–60 medarbetare och handlägger tvistemål, brottmål och familjemål. Målen är inte sällan omfattande och uppmärksammade. Tvistemålen utgör en förhållandevis stor andel av målen och tingsrätten handlägger många stora kommersiella tvister. På de allmänna avdelningarna finns åtta rådmän och en av rådmännen är chefsrådmannens ställföreträdare. På varje avdelning finns det fiskaler och en beredningsorganisation med beredningsjurister, notarier och domstolshandläggare.

Som chefsrådman ingår du i tingsrättens ledningsgrupp tillsammans med lagmannen, de övriga chefsrådmännen och den administrativa direktören.

Chefsrådmannen leder verksamheten på en av tingsrättens dömande avdelningar tillsammans med sin egen ledningsgrupp som består av ställföreträdaren och handläggarchefen. Chefsrådmannens ställföreträdare har personalansvaret för notarier och ett särskilt ansvar för indelningen av domare på förhandlingar. Handläggarchefen har personalansvaret för domstolshandläggarna.

Tingsrätten arbetar fortlöpande med att utveckla verksamheten. Arbetet bygger på ett gott ledarskap och medarbetarskap där medarbetarna får möjlighet att bidra till en ökad kvalitet i olika avseenden. En ledstjärna i detta arbete är att skapa en sammanhållen tingsrätt med ett gott bemötande.

Kvalifikationer m.m.

Arbetet som chefsrådman i tingsrätten ställer mycket höga krav på juridisk skicklighet och omdöme. Du deltar i hög utsträckning i den dömande verksamheten och sitter ofta ordförande i de omfattande och uppmärksammade mål som handläggs vid domstolen. Samtidigt ställs höga krav på ditt ledarskap och din förmåga att både se till hela tingsrättens bästa och utveckla verksamheten på den avdelning du har ansvar för tillsammans med ställföreträdaren och handläggarchefen. Du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare och den särskilda kravprofilen för chefer. Du bör vara öppen, drivande, målmedveten och beredd att engagera dig i tingsrättens utvecklingsarbete med hela tingsrättens bästa i fokus.

Domarnämndens kravprofiler hittar du på länken nedan.

Det finns goda möjligheter till individuellt anpassad fort- och vidareutbildning inom ramen för Domstolsakademin.

Om Stockholms tingsrätt

Stockholms tingsrätt är landets största tingsrätt med drygt 300 medarbetare. Vi finns i det centralt belägna Rådhuset på Kungsholmen. Tingsrätten är indelad i fem dömande avdelningar och en administrativ avdelning som bl.a. svarar för HR-, ekonomi-, IT- och servicefrågor vid domstolen.

Övriga upplysningar

Ordinarie domare anställs med fullmakt.

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.

Ansök via e-post till:

domarnamnden@dom.se

Ansökningsblankett, kravprofil m.m.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde enligt överenskommelse.
Löneform Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning.
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 35-2021
Kontakt
  • Gudrun Antemar, lagman, 08-561 650 51
  • Ulrica Engström Nilsson, administrativ direktör, 08-561 650 62
Publicerat 2021-04-22
Sista ansökningsdag 2021-05-16

Tillbaka till lediga jobb