Vänersborgs tingsrätt

Varje dag avgörs hundratals mål och ärenden i domstolarna runt om i Sverige. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är betydelsefull i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led.

Så fungerar domstolarna 

 

Domarnämnden är en statlig myndighet som har till främsta uppgift att lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare och hyresråd.

Arbetsuppgifter

Vid domstolen handläggs miljömål, fastighetsmål och mål rörande plan- och bygglagen samt vattentjänstlagen. Bland annat prövar domstolen frågor om tillstånd till miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet samt överprövar beslut från länsstyrelser, kommuner och lantmäteriet. Som rådman vid mark- och miljödomstolen får du en möjlighet att bredda och fördjupa dig inom flera intressanta och dynamiska rättsområden.


De mål som handläggs vid mark- och miljödomstolen har stor betydelse för samhällsutvecklingen och för enskilda människor i deras vardag. Rättsområdena är uppmärksammade och under ständig förändring. Det innebär krav på flexibilitet och nytänkande och därmed på domstolens organisation.


Många av Sveriges vattenkraftverk ska med början år 2022 omprövas och förses med moderna miljövillkor. Detta kommer att bli en viktig arbetsuppgift för mark- och miljödomstolarna framöver.


Du kommer till en modern arbetsplats där arbetssättet präglas av lagarbete i ett bra arbetsklimat. Arbetet innebär nära samarbete med övriga yrkesgrupper inom domstolen - tekniska råd, beredningsjurister, notarier och domstolshandläggare - och är stimulerande och utvecklande. Vid domstolen pågår ofta olika utvecklingsinsatser och internutbildningar och vi ser gärna att du på olika sätt bidrar i detta arbete.


Domstolen har ett stort domsområde som omfattar Hallands, Västra Götalands och Värmlands län samt vissa kommuner i Örebro län. Arbetet är därför förenat med resor med övernattning, och körkort är önskvärt.

Kvalifikationer m.m.

Du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare. Kravprofilen hittar du på länken nedan.

Erfarenhet av de rättsområden som förekommer vid mark- och miljödomstolen kan vara meriterande.


Eftersom arbetet sker i nära samarbete med övriga yrkesgrupper är det viktigt att du har lätt att samarbeta med andra. Som rådman kommer du att leda yngre jurister i deras arbete, vilket kräver en god pedagogisk förmåga. Det är också viktigt att du ser värdet i att utveckla arbetsmetoder/rutiner och att arbetet drivs effektivt.


Det finns goda möjligheter till individuellt anpassad fort- och vidareutbildning bl. a. inom ramen för Domstolsakademin.

Om Vänersborgs tingsrätt 

Vänersborgs tingsrätt har idag omkring 90 anställda som är indelade på tre dömande avdelningar och en administrativ avdelning. Avdelning 1 är en allmän avdelning som handlägger brottmål, tvistemål, konkurser och domstolsärenden. Avdelningarna 2 och 3 är mark- och miljödomstol som handlägger miljömål, fastighetsmål och mål enligt plan- och bygglagen samt VA-mål. Tingsrätten är en modern arbetsplats med vackert belägna lokaler, med goda pendlingsmöjligheter från t.ex. Göteborg.


Mer information om tingsrätten och mark- och miljödomstolen finns på www.domstol.se/vanersborgs-tingsratt/.

Övriga upplysningar

Ordinarie domare anställs med fullmakt.

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.

Ansök via e-post till:

domarnamnden@dom.se

Ansökningsblankett, kravprofil m.m.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde enligt överenskommelse.
Löneform Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning.
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Vänersborg
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 46-2021
Kontakt
  • Niclas Johannisson, lagman, 0521-270 236
  • Vibeke Sylten, chefsrådman, 0521-270 251
Facklig företrädare
  • Gunnar Barrefors, tekniskt råd (Saco-S), , 0521-270 214
Publicerat 2021-05-20
Sista ansökningsdag 2021-06-13

Tillbaka till lediga jobb