Hyres- och arrendenämnden i Linköping

Varje dag avgörs hundratals mål och ärenden i domstolarna runt om i Sverige. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är betydelsefull i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led.

Så fungerar domstolarna 

 

Domarnämnden är en statlig myndighet som har till främsta uppgift att lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare och hyresråd.

Arbetsuppgifter

Arbetet som hyresråd är stimulerande och ställer höga krav på självständighet och integritet. Som hyresråd behöver du ha ett intresse och förmåga att leda förhandlingar, medla mellan parter samt att rättsligt kunna hantera och bedöma tvister på att effektivt och ändamålsenligt sätt. Du måste vara mycket driven i rollen som ordförande, snabbt kunna hantera frågor och materiell processledning och vara skicklig på att snabbt och effektivt åstadkomma seriösa medlingsdiskussioner mellan parterna.

Medling är oavsett ärendetyp ett viktigt och centralt inslag i nämndernas handläggning av ärendena. S.k. intresseledamöter deltar som huvudregel vid medling och vid nämndens avgörande av ärendena.

Kvalifikationer m.m.

Du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare. Kravprofilen hittar du på länken nedan.

Förutom att du ska vara en skicklig jurist krävs att du som person är öppen och flexibel och har en hög arbetskapacitet. Du förutsätts vara drivande i såväl ärendehanteringen som i det utvecklings- och effektiviseringsarbete som bedrivs vid domstolen och nämnderna. Du ska också ha en väl utvecklad samarbetsförmåga och kunna medverka till trivseln på arbetsplatsen. Vi förväntar oss att du har intresse och fallenhet för detta och att du har en mycket god kommunikationsförmåga.

Hyres- och arrendenämnden betonar vikten av ett aktivt medarbetarskap med fokus på ansvar, engagemang och delaktighet. På nämnderna pågår ett arbete att utveckla verksamheten med fokus på att skapa en effektiv och hållbar organisation.

Om Linköpings tingsrätt 

Hyres- och arrendenämnden i Linköping är en liten och mycket välfungerande nämnd med fem medarbetare, två hyresråd och tre handläggare. Nämnderna har i uppdrag att likt en domstol avgöra vissa tvister och medla mellan enskilda parter i frågor som gäller hyra, bostadsrätt och arrende. Hyres- och arrendenämnden i Linköping ansvarar för Östergötlands och Örebro län. Hyres- och arrendenämnden har gemensam administration med Linköpings tingsrätt och lagmannen vid tingsrätten är även chef för nämnderna.

Domstolarna och nämnderna i Linköping har gemensamma lokaler som är moderna och ändamålsenliga. De ligger på Garnisonsområdet i Linköping.

Övriga upplysningar

Hyresråd anställs med fullmakt.

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.

Ansök via e-post till:

domarnamnden@dom.se

Ansökningsblankett, kravprofil m.m.

 

OBS! Förlängd ansökningstid.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde enligt överenskommelse.
Löneform Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning.
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Linköping
Län Östergötlands län
Land Sverige
Referensnummer 44-21
Kontakt
  • Charlotta Riberdahl, lagman, 013-251020
  • Erik Ferlin, hyresråd, 013-251091
Publicerat 2021-05-20
Sista ansökningsdag 2021-08-08

Tillbaka till lediga jobb