Är du domare med intresse för och kunskaper inom förvaltningsprocessrätt och intresserad av utbildningsfrågor? Missa inte chansen att anmäla intresse för uppdraget som ämnesansvarig i Domstolsakademin. Uppdraget innebär en möjlighet att tillsammans med oss på Domstolsakademin arbeta för att på bästa sätt tillgodose utbildningsbehoven hos Sveriges domare och andra domstolsjurister.

Domstolsakademin är en självständig enhet inom Domstolsverket. Domstolsakademins rektor leder Domstolsakademin tillsammans med en enhetschef som också är biträdande rektor. I Domstolsakademins utbildningsverksamhet arbetar för närvarande sex kompetensutvecklare och fyra utbildningsadministratörer. Till Domstolsakademin är vidare knutet nio ämnesansvariga domare och ett särskilt råd med representanter från domstolarna och vissa andra aktörer.

Domstolsakademins uppdrag är att tillhandahålla kompetensutvecklingsinsatser för att möta utbildningsbehoven hos domare och andra domstolsjurister. Kursutbudet framgår av Domstolsakademins kurskatalog. Vidare lämnas ekonomiskt stöd till olika anpassade utbildningsinsatser och juridiska nätverk. Domstolsakademin deltar i internationella samarbeten i utbildningsfrågor och kan därigenom erbjuda kompetensutveckling i internationell miljö. Domstolsakademin ansvarar vidare bl.a. för de centralt anordnade fiskalsutbildningarna.

De ämnesansvariga domarna har en central och viktig roll för verksamhetens inriktning, innehåll och utveckling samt för förankringen i domstolarna. Ämnesansvariga finns för närvarande i ämnena familjerätt, förvaltningsprocessrätt, mark- och miljörätt, migrationsrätt, processrätt, skatterätt, socialförsäkringsrätt, straffrätt samt ett konstitutionellt block som inkluderar den särskilda utbildningen rörande domarrollen.

Vi söker nu en ämnesansvarig för ämnesområdet förvaltningsprocessrätt. Vi söker dig som vill vara med att bygga och förvalta kursutbudet och erbjuda högkvalitativ utbildning som svarar mot domstolarnas behov och som vill bidra till det ständigt pågående utvecklingsarbetet inom Domstolsakademin. Som ämnesansvarig har du ett övergripande ansvar för utbildningens innehåll inom ditt ämnesområde. Du förväntas aktivt följa utvecklingen inom ämnesområdet samt delta i olika kompetensutvecklingsinsatser, såväl nationellt som internationellt. Som ämnesansvarig förväntas du också delta aktivt i utvecklingen av Domstolsakademins pedagogiska verksamhet samt i verksamheten i stort. Uppdraget innebär kontakter med domstolar, andra myndigheter, organisationer och lärosäten.

I arbetet med kurserna samarbetar du närmast med en kompetensutvecklare, som är assessor i hovrätt eller kammarrätt, och en utbildningsadministratör. Du har också fortlöpande kontakter med biträdande rektor. Denna del av arbetet innebär, på ett övergripande plan, att överväga vilket kursutbud som bör erbjudas i ämnet och att tillsammans med andra planera för hur utbildningarna ska genomföras. I uppdraget ingår att med viss regelbundenhet besöka och följa upp kurser inom ansvarsområdet. Den ämnesansvarige ska även kontinuerligt och aktivt arbeta med att engagera lärare och föreläsare. Den ämnesansvarige uppmuntras att vara kursledare och lärare på ett par av sina kurser.

Vi söker dig som är ordinarie domare, har särskilt intresse av och kunskaper om förvaltningsprocessrätt samt intresse av utbildningsfrågor. Som person har du en god förmåga att självständigt planera och driva verksamheten framåt på både lång och kort sikt. Du är relationsskapande, har en utvecklad samarbetsförmåga och har lätt för att förmedla budskap, såväl muntligt som skriftligt. Vidare har du ett gott omdöme, integritet, en utvecklad analysförmåga och en god förmåga att tänka strategiskt. Du är strukturerad och har ett kvalitetsmedvetet förhållningssätt till dina arbetsuppgifter. Tidigare erfarenhet av undervisning eller annat arbete med utbildningsfrågor är meriterande.

Uppdraget som ämnesansvarig motsvarar 30 procent av en heltidstjänst. Av naturliga skäl kräver uppdraget större insatser under vissa perioder och mindre under andra. Som ämnesansvarig har du kvar din anställning i domstolen. Uppdraget förutsätter därför din domstolschefs godkännande. Utöver ett fast lönepåslag till den ämnesansvariga, kompenserar Domstolsakademin domstolen för arbetskraftsbortfall motsvarande den tid som uppdraget omfattar, dvs. 30 procent. Uppdraget är tänkt att påbörjas den 1 september 2021, men tillträdesdatum kan diskuteras.

Du som är intresserad av att vara ämnesansvarig i förvaltningsprocessrätt är välkommen att lämna in en intresseanmälan senast den 13 juni 2021. Anmälan bör innehålla en beskrivning av din bakgrund, erfarenheter av förvaltningsprocessrätt, erfarenhet av att undervisa samt dina tankar kring ämnesområdet och varför du söker uppdraget. Ange även en eller flera referenser. Anmälan görs via länken ovan ”Sök anställningen”.

Antal lediga befattningar 1
Referensnummer 2021/795
Kontakt
  • Joakim Zetterstedt, enhetschef och tf. rektor, 036-15 54 28
Publicerat 2021-05-30
Sista ansökningsdag 2021-06-13

Tillbaka till lediga jobb