Göta hovrätt

Varje dag avgörs hundratals mål och ärenden i domstolarna runt om i Sverige. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är betydelsefull i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led.

Så fungerar domstolarna 

 

Domarnämnden är en statlig myndighet som har till främsta uppgift att lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare och hyresråd.

Arbetsuppgifter

Hovrätten söker ett hovrättsråd tillika vice ordförande. Som domare deltar du i den dömande verksamheten och har ett självständigt ansvar för att arbetet i domstolen utförs på ett rättssäkert och effektivt sätt. En vice ordförande fungerar i de flesta fall som rättens ordförande vid kollegial sammansättning, med det särskilda ansvar som detta innebär. Den kollegiala arbetsformen ställer krav på mycket god samarbetsförmåga och på att arbetet drivs framåt utan avkall på hög kvalitet. I rollen som vice ordförande ligger att ta ansvar för enhetlig rättstillämpning, vilket främst sker genom samarbete med övriga vice ordförande inom hovrätten. I hovrätten bedrivs ett viktigt utvecklingsarbete som du förväntas vara delaktig i. Därutöver ingår att handleda fiskaler och adjunkter, besvara remisser m.m.

Kvalifikationer m.m.

En vice ordförande ska svara mot högt ställda krav på yrkesskicklighet, särskilt med avseende på juridisk skicklighet, analysförmåga, effektivitet och samarbetsförmåga.

Du som söker ska vidare motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare. Kravprofilen hittar du på länken nedan.

Det finns goda möjligheter till individuellt anpassad fort- och vidareutbildning bl.a. inom ramen för Domstolsakademin.

Om Göta hovrätt 

Göta hovrätt är en trevlig arbetsplats, med lokaler i centrala Jönköping. Hovrätten har ca 90 anställda, varav knappt 30 är ordinarie domare och ca 25 domare under utbildning. Vi kommer nu att växa ytterligare och rekryterar därför fler medarbetare. Vi satsar på hög kvalitet i dömandet och den övriga verksamheten. Allas delaktighet och ansvarstagande värdesätts och tas till vara, och vi värnar om ett öppet och trivsamt arbetsklimat. Vi arbetar aktivt med att utveckla vår verksamhet, våra arbetssätt och att renodla domarrollen.

Jönköping är en av Sveriges tio största kommuner, med knappt 140 000 invånare. Jönköping är en av landets ekonomiskt starkaste regioner och växer med ca 1 500 personer per år. Kommunen är en attraktiv tillväxtregion. I Jönköping finns bra kommunikationer samt ett rikt kulturutbud.

Övriga upplysningar

Ordinarie domare anställs med fullmakt.

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.

Ansök via e-post till:

domarnamnden@dom.se

Ansökningsblankett, kravprofil m.m.Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde enligt överenskommelse.
Löneform Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning.
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Jönköping
Län Jönköpings län
Land Sverige
Referensnummer 53-2021
Kontakt
  • Charlotte Brokelind, hovrättspresident, 036-15 65 88
  • Linda Hallstedt, hovrättslagman, 036-15 69 85
Publicerat 2021-06-03
Sista ansökningsdag 2021-08-08

Tillbaka till lediga jobb