Svea hovrätt

Om arbetsplatsen

Svea hovrätt är landets största hovrätt med cirka 340 anställda. Hovrättens lokaler är vackert belägna på Riddarholmen centralt i Stockholm.

Hovrättens huvudsakliga uppgift är att överpröva mål och ärenden som överklagats från de tingsrätter som ingår i hovrättens domkrets. Hovrätten överprövar också som enda och sista instans avgöranden från landets samtliga hyresnämnder. Hovrätten består av åtta dömande avdelningar, varav sex allmänna avdelningar som handlägger brottmål och tvistemål samt två specialavdelningar. En av specialavdelningarna är avdelning 2 där också Patent- och marknadsöverdomstolen är inrättad som en särskild domstol. Förutom mot Patent- och marknadsöverdomstolens rättsområden är avdelning 2 särskilt inriktad mot hyresrätt, skiljemannarätt och särskilt omfattande dispositiva tvistemål. På avdelningen handläggs också allmänna dispositiva tvistemål och s.k. övriga mål.

Arbetsuppgifter

Svea hovrätt söker en eller flera jurister för tjänstgöring som föredragande på avdelning 2. På avdelningen handläggs samtliga mål som överklagats från landets hyresnämnder. Svea hovrätt är alltså slutinstans i dessa mål och svarar för rättsbildningen på området. I den på avdelningen inrättade Patent-och marknadsöverdomstolen handläggs alla mål som har överklagats från Patent- och marknadsdomstolen och patent- och marknadsdomstolarna handlägger i princip alla landets mål och ärenden inom rättsområdena immaterialrätt, marknadsföringsrätt och konkurrensrätt. Dessutom handläggs på avdelningen mål om skiljedoms ogiltighet och klander av skiljedom, hovrättens samtliga större allmänna dispositiva tvistemål, allmänna dispositiva tvistemål samt s.k. övriga mål och ärenden. Den aktuella anställningen är särskilt inriktad mot handläggning av hyresmål och dispositiva tvistemål, inklusive mål om skiljedoms ogiltighet och klander av skiljedom. Handläggning av vissa andra måltyper ingår dock också i arbetsuppgifterna.

Arbetsuppgifterna består i att bereda mål, göra rättsutredningar, föredra mål för avgörande och utarbeta förslag till dom eller beslut. I arbetet ingår också att vara protokollförare vid förhandlingar.

Kvalifikationskrav

Du ska ha juristexamen och vara notariemeriterad (bifoga betyg i din ansökan). För arbetsuppgifterna krävs mycket goda juridiska kunskaper, mycket god analytisk förmåga och ett mycket gott omdöme. Tidigare arbetserfarenhet inom hyresrätts- eller skiljerättsområdet kan vara meriterande. Du ska kunna uttrycka dig väl i svenska språket, både skriftligen och muntligen. Du ska ha en hög ansvarskänsla och stort engagemang i ditt arbete samt kunna arbeta självständigt och noggrant. Det är en fördel om du också är utvecklingsinriktad. Anställningen ställer även krav på god samarbetsförmåga samt på att kunna bemöta parter på ett korrekt och trevligt sätt.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse. Vi tillämpar sex månaders inledande provanställning.
Löneform Månadslön. Inom Sveriges domstolar tillämpas individuell lönesättning.
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer HSV 2021/801
Kontakt
  • Ulrika Beergrehn, Hovrättsråd och vice ordf. avd.2, 08-561 675 21
  • Lina Forzelius, Hovrättsråd avd. 2, 08-561 675 15
  • Åsa Karlbom, HR-specialist, 08-561 671 46
Facklig företrädare
  • Christer Lundh, Hovrättsråd (Saco-S), 08-561 670 82
  • Monika Törngren, Domstolshandläggare (ST), 08-561 672 94
Publicerat 2021-06-09
Sista ansökningsdag 2021-06-27

Tillbaka till lediga jobb