Lunds tingsrätt

Varje dag avgörs hundratals mål och ärenden i domstolarna runt om i Sverige. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är betydelsefull i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led.

Så fungerar domstolarna 

 

Domarnämnden är en statlig myndighet som har till främsta uppgift att lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare och hyresråd.

Arbetsuppgifter

Lagmannen är chef för tingsrätten och ansvarar för att verksamheten bedrivs effektivt, med hög kvalitet och enligt gällande regler. Lagmannen ska verka för att allmänheten har ett högt förtroende för domstolen. I arbetet ingår att samverka med andra domstolschefer och Domstolsverket. Som chef företräder lagmannen arbetsgivaren i relation till medarbetare och arbetstagarorganisationer och verkar för en god arbetsmiljö. Lagmannen deltar i den dömande verksamheten.

Lagmannen har i sitt arbete som chef för tingsrätten stöd av en ledningsgrupp som består av två chefsrådmän, enhetschefen för brottmålsenheten samt den administrativa chefen. Även den administrativa assessorn deltar i ledningsgruppens arbete.

 

Kvalifikationer m.m.

En tingsrättslagman ska svara mot mycket högt ställda krav på yrkesskicklighet, särskilt med avseende på juridisk skicklighet, analysförmåga, effektivitet och samarbetsförmåga. Vidare krävs en mycket god administrativ förmåga samt intresse för och förmåga att planera, leda och utveckla verksamheten på ett effektivt sätt. Stor vikt läggs vid ledaregenskaper, såsom förmågan att engagera och motivera medarbetarna, att kommunicera såväl internt som externt samt att ta initiativ och driva arbetet framåt. Målmedvetenhet och personlig drivkraft är viktiga egenskaper.

Tingsrättslagmannen förväntas också följa förändringar i omvärlden och inom den egna organisationen samt ha vilja och förmåga att finna lösningar och förändra verksamheten efter nya förutsättningar. Han eller hon ska verka för hög kvalitet på det arbete som utförs i domstolen.

Du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare och den särskilda kravprofilen för chefer. Kravprofilerna hittar du på länken nedan.

Befattningen är placerad i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer därför att genomföras före utnämning. 

 

Om Lunds tingsrätt

Lunds tingsrätt har cirka 90 medarbetare och är organiserad i tre dömande enheter och en enhet för support och säkerhet. Två dömande enheter, som leds av chefsrådmän, handlägger domstolens tvistemål, ärenden och konkurser. Enheterna är i princip lika stora. Brottmålsenheten leds av en enhetschef och bereder alla brottmål. Den dömande personalen tillhör de båda tvistemålsavdelningarna, som är lika stora. På brottmålsavdelningen arbetar, förutom enhetschefen, domstolshandläggare, en fiskal samt en notarie. Samtliga domare på tvistemålsenheterna avgör de brottmål som bereds av brottmålsenheten.

Enheten för support och säkerhet består av tre grupper; lokal/säkerhet, poolen och administration. Enheten för support och säkerhet leds av den administrativa chefen.

Tingsrätten bedriver sin verksamhet i Lund. Tingsrätten har också kansliort i Landskrona men där bedrivs för närvarande inte någon verksamhet.

Verksamheten präglas av ett väl utvecklat ledar- och medarbetarskap där arbete med verksamhetsutveckling i stort som smått uppmuntras och ges utrymme. Tingsrätten strävar efter att ligga i framkant, såväl när det gäller att utnyttja de möjligheter som den digitala utvecklingen erbjuder som i frågor om arbetsmiljö.

Tingsrätten lanserade i april 2020 en digital hantering av brottmålsakterna. I oktober 2020 följde övriga mål och ärenden efter och domstolen hanterar sedan dess all mål- och ärendeberedning digitalt, med undantag för konkurserna som kommer digitaliseras under hösten 2021.  Senast till årsskiftet 2021/2022 kommer därmed alla tingsrättens mål och ärenden skötas genom digital akthantering.

 

Övriga upplysningar

Ordinarie domare anställs med fullmakt.

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.

Ansök via e-post till:

domarnamnden@dom.se

Ansökningsblankett, kravprofil m.m.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde enligt överenskommelse.
Löneform Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning.
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer 61-2021
Kontakt
  • Thed Adelswärd, tf. lagman, 046-16 03 11
  • Sara Nelson, administrativ chef, 046-16 03 20
Publicerat 2021-06-17
Sista ansökningsdag 2021-08-08

Tillbaka till lediga jobb