Hyres- och arrendenämnden i Stockholm

Varje dag avgörs hundratals mål och ärenden i domstolarna runt om i Sverige. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är betydelsefull i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led.

Så fungerar domstolarna 

 

Domarnämnden är en statlig myndighet som har till främsta uppgift att lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare och hyresråd.

Arbetsuppgifter

Som hyresråd är du ordförande i nämnden vid prövning av tvister enligt hyreslagen, bostadsrättslagen och viss annan fastighetsrättslig lagstiftning, bland annat avseende arrenden. Vid sammanträde inför nämnden deltar som huvudregel ytterligare två ledamöter (s.k. intresseledamöter). En av dem är väl insatt i fastighetsförvaltning och den andra är väl insatt i hyresgästers, bostadsrättshavares eller arrendatorers förhållanden. Du har också ansvar för ärendena på din rotel och roteln ingår i en större enhet.

Arbetet som hyresråd innebär att du som huvudregel har fasta sammanträdesdagar och att brådskande förtursfrågor är relativt ovanliga. Det finns därför goda möjligheter för dig som hyresråd att planera och styra ditt eget arbete. Nämnden erbjuder även medarbetare att ingå en enskild överenskommelse som ger möjlighet att delvis arbeta på distans.  

Det finns goda möjligheter till utbildning inom ramen för Domstolsakademin. Bland annat samlas landets hyresråd varje år till ”Hyresrättsdagar” och ”Bostadsrättsdagar”/”Arrenderättsdagar”.

Kvalifikationer m.m.

Du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare.

Som tf. hyresråd är det viktigt att du har intresse för och förmåga att leda förhandlingar, att medla samt att rättsligt kunna hantera och bedöma tvister. Samarbetsförmåga och förmåga att kunna bemöta parter, ombud och allmänhet på ett bra och professionellt sätt är också av vikt. Eftersom det rör sig om en tidsbegränsad anställning är det angeläget att du snabbt kan komma in i arbetet. Tidigare erfarenhet av arbete i hyresnämnd eller kunskaper inom de rättsområden som hanteras i nämnden kan därför vara meriterande.

Om Hyres- och arrendenämnden i Stockholm

Nämnden är en förvaltningsmyndighet med domstolsliknande uppgifter inom Sveriges Domstolar. Nämndens verksamhet regleras huvudsakligen i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder. En hyresnämnd prövar vissa tvister om hyra och bostadsrätt samt medlar och är skiljenämnd i sådana tvister. Arrendenämnden har motsvarande uppgifter när det gäller vissa arrendetvister.

Vid Hyres-och arrendenämnden i Stockholm arbetar ca fyrtiofem medarbetare varav tio hyresråd. Det dömande arbetet är för närvarande organiserat på två kanslienheter med fyra respektive fem hyresråd på varje enhet. På enheterna arbetar även handläggare och gruppjurister. På nämnden finns också en administrativ enhet. Arbetet som hyresråd innebär att man som huvudregel har fasta sammanträdesdagar och att brådskande förtursfrågor är relativt ovanliga. Det finns därför goda möjligheter för ett hyresråd att planera och styra sitt eget arbete. Nämnden erbjuder även medarbetare att ingå en enskild överenskommelse som ger möjlighet att delvis arbeta på distans.  

Nämnden har sina lokaler i en nybyggd fastighet i Sickla, Nacka, och är delvis samlokaliserad med Nacka tingsrätt. Sickla är ett område som växer med bostäder och arbetsplatser. Lokalerna når man med tvärbana via Gullmarsplan eller buss från Slussen och inom några år även med tunnelbana. Förutom cykelrum finns det möjlighet att hyra egen garageplats. I närheten finns Sickla köpkvarter med affärer, restauranger, träning, biograf och bibliotek. Mer information om nämndernas verksamhet finns på  www.hyresnamnden.se.

Övriga upplysningar

Anställningen gäller under tiden 1 juni 2023 till och med 28 februari 2025 då ett av hyresråden är tjänstledig.

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.

Ansök via epost till:

domarnamnden@dom.se

Ansökningsblankett, kravprofil m.m.

 

Obs! Förlängd ansökningstid.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde 1 juni eller enligt överenskommelse.
Löneform Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning.
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 112-2022
Kontakt
  • Emma Cardell, tf. myndighetschef, 08-56166524
Facklig företrädare
  • Hanna Jönarp, (SACO-S ), 070-1040033
Publicerat 2022-10-20
Sista ansökningsdag 2022-11-27

Tillbaka till lediga jobb