Är du en erfaren domare med fördjupade kunskaper inom ämnet socialförsäkringsrätt och intresserad av utbildningsfrågor? Missa inte chansen att anmäla intresse för uppdraget som ämnesansvarig i Domstolsakademin. Uppdraget innebär en möjlighet att, tillsammans med oss på Domstolsakademin, arbeta för att på bästa sätt tillgodose utbildningsbehoven hos Sveriges domare och domstolsjurister.

Domstolsakademin är en självständig enhet inom Domstolsverket. Domstolsakademins rektor styr Domstolsakademin. En kanslichef leder verksamheten. I Domstolsakademins utbildningsverksamhet arbetar för närvarande åtta kompetensutvecklare och fyra utbildningsadministratörer. Till Domstolsakademin är vidare knutet nio ämnesansvariga domare och ett särskilt råd med representanter från domstolarna och vissa andra aktörer.

Domstolsakademins uppdrag är att tillhandahålla kompetensutvecklingsinsatser för att möta utbildningsbehoven hos domare och andra domstolsjurister. Kursutbudet framgår av Domstolsakademins kurskatalog. Vidare lämnas ekonomiskt stöd till olika anpassade utbildningsinsatser och juridiska nätverk. Domstolsakademin deltar i internationella samarbeten i utbildningsfrågor och kan därigenom erbjuda kompetensutveckling i internationell miljö. Domstolsakademin ansvarar vidare bl.a. för de centralt anordnade fiskalsutbildningarna.

De ämnesansvariga domarna har en central och viktig roll för verksamhetens inriktning, innehåll och utveckling samt för förankringen i domstolarna. Ämnesansvariga finns för närvarande i ämnena familjerätt, förvaltningsprocessrätt med tvångsmål, mark- och miljörätt, migrationsrätt, processrätt, skatterätt, socialförsäkringsrätt, straffrätt, ett konstitutionellt block samt ett domarskapsblock som inkluderar den särskilda utbildningen rörande domarrollen.

Vi söker nu en ämnesansvarig för ämnesområdet socialförsäkringsrätt. Eventuellt kan även något ytterligare förvaltningsrättsligt ämne läggas till ansvarsområdet för den som blir ämnesansvarig i socialförsäkringsrätt. Vi tar gärna en diskussion om det med dig som söker uppdraget. Vi söker dig som vill vara med att bygga och förvalta kursutbudet och erbjuda högkvalitativ utbildning som svarar mot domstolarnas behov och som vill bidra till det ständigt pågående utvecklingsarbetet inom Domstolsakademin. Som ämnesansvarig har du ett övergripande ansvar för utbildningens innehåll inom ditt ämnesområde. Du förväntas aktivt följa utvecklingen inom ämnesområdet samt delta i olika kompetensutvecklingsinsatser, såväl nationellt som internationellt. Som ämnesansvarig förväntas du också delta aktivt i utvecklingen av Domstolsakademins pedagogiska verksamhet samt i verksamheten i stort. Uppdraget innebär kontakter med domstolar, andra myndigheter, organisationer och lärosäten.  

I arbetet med kurserna samarbetar du närmast med en kompetensutvecklare, som är assessor i hovrätt eller kammarrätt, och en utbildningsadministratör. Du har också fortlöpande kontakter med kanslichefen. Denna del av arbetet innebär, på ett övergripande plan, att överväga vilket kursutbud som bör erbjudas i ämnet och att tillsammans med andra planera för hur utbildningarna ska genomföras. I uppdraget ingår att med viss regelbundenhet besöka och följa upp kurser inom ansvarsområdet. Den ämnesansvarige ska även kontinuerligt och aktivt arbeta med att engagera lärare och föreläsare. Den ämnesansvarige uppmuntras att vara kursledare och lärare på ett par av sina kurser.

Vi söker dig som är ordinarie domare, har särskilt intresse av och kunskaper i socialförsäkringsrätt samt intresse av utbildningsfrågor. Som person har du en god förmåga att självständigt planera och driva verksamheten framåt på både lång och kort sikt. Du är relationsskapande, har en utvecklad samarbetsförmåga och har lätt för att förmedla budskap, såväl muntligt som skriftligt. Vidare har du ett gott omdöme, integritet, en utvecklad analysförmåga och en god förmåga att tänka strategiskt. Du är strukturerad och har ett kvalitetsmedvetet förhållningssätt till dina arbetsuppgifter. Tidigare erfarenhet av undervisning eller annat arbete med utbildningsfrågor är meriterande.

Att vara ämnesansvarig hos Domstolsakademin är ingen anställning, utan ett uppdrag. Uppdraget motsvarar 30 procent av en heltidstjänst. Av naturliga skäl krävs större insatser under vissa perioder och mindre under andra. Som ämnesansvarig har du kvar din anställning i domstolen. Uppdraget förutsätter därför din domstolschefs godkännande. Utöver ett fast lönepåslag till den ämnesansvariga, kompenserar Domstolsakademin domstolen för arbetskraftsbortfall motsvarande den tid som uppdraget omfattar, dvs. 30 procent. Uppdraget är tänkt att påbörjas så snart som möjligt, men tillträdesdatum kan diskuteras.

Du som är intresserad av att vara ämnesansvarig i ämnet socialförsäkringsrätt är välkommen att lämna in en intresseanmälan senast den 5 december 2022. Anmälan bör innehålla en beskrivning av din bakgrund, erfarenheter av socialförsäkringsrätt, erfarenhet av att undervisa samt dina tankar kring ämnesområdet och varför du söker uppdraget. Ange även en eller flera referenser. Anmälan görs via länken ovan ”Sök anställningen”. 

Frågor besvaras av kanslichef Joakim Zetterstedt (036-15 54 28) och av nuvarande ämnesansvarige i socialförsäkringsrätt, tf. chefsrådmannen Petrus Tired (040-35 37 64).

Tillträde Hösten 2022
Antal lediga befattningar 1
Referensnummer 2022/1326
Kontakt
  • Joakim Zetterstedt, kanslichef, 036-155428
  • Petrus Tired, 040-353764)
Publicerat 2022-10-25
Sista ansökningsdag 2023-01-10

Tillbaka till lediga jobb