Hyres- och arrendenämnden i Sundsvall

Varje dag avgörs hundratals mål och ärenden i domstolarna runt om i Sverige. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är betydelsefull i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led.

Så fungerar domstolarna 

 

Domarnämnden är en statlig myndighet som har till främsta uppgift att lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare och hyresråd.

Arbetsuppgifter

Som hyresråd är du ordförande i nämnden vid prövning av tvister enligt hyreslagen, bostadsrättslagen och viss annan fastighetsrättslig lagstiftning, bland annat avseende arrenden. Prövningen vid hyres- och arrendenämnden sker i domstolsmässiga former, men med vissa särskilda inslag i förhållande till domstolarna. Hyres- och arrendenämnderna är alltså förvaltningsmyndigheter med domstolsliknande funktion. De förfaranderegler som gäller för hyres- och arrendenämndernas hantering av ärenden finns i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder (LAH), men även på flera ställen i den materiella lagstiftningen samt i förvaltningslagen och genom direkta hänvisningar i LAH eller genom analogier till rättegångsbalken.

  •  Sammanfattningsvis innebär det ett förfarande som i förhållande till det ordinarie rättegångsförfarandet uppvisar följande särdrag.
  •  Processen är förenklad. Det ska vara möjligt för en part att processa utan ombud och  merparten av arbetet med att förbereda ärendet för avgörande sker och måste ske vid helst ett enda sammanträde, varefter ärendet avgörs. Inslaget av skriftlig förberedelse är i allmänhet litet.
  •  Det ställs betydligt högre krav på materiell processledning i nämnderna jämfört med vad som normalt gäller i t.ex. allmän domstol.
  •  Medling är oavsett ärendetyp ett viktigt och centralt inslag i nämndernas handläggning av ärenden. Det finns ärendetyper där nämndernas enda eller huvudsakliga uppgift är att medla mellan parterna, och även i prövningsärenden åligger det alltid nämnderna att på ett seriöst sätt försöka medla mellan parterna.
  •  S.k. intresseledamöter deltar som huvudregel vid medling och vid nämndens avgörande av ärendena.

Kvalifikationer m.m.

Du som söker anställningen ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare. Du måste också ha intresse för arbete i tingsrätt då du tidvis förväntas delta i dömandet vid tingsrätten.

Som hyresråd tar du stort ansvar för att arbetet vid nämnden utförs på ett rättssäkert och effektivt sätt. Du är en skicklig och analytisk jurist som har mycket god förmåga att se sammanhang samt att identifiera, analysera och lösa rättsliga problem. Du måste också ha förmåga att prioritera ärenden på ett lämpligt sätt och ha en god känsla för vilken arbetsinsats som olika frågor kräver. Naturligtvis måste du kunna behandla parter och andra som kommer inför nämnden på ett sätt som inger förtroende för verksamheten. Eftersom vi är en liten myndighet med få medarbetare behöver du kunna se helheten, trivas med att samarbeta och hjälpa dina kollegor. Vi fäster särskilt stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Det finns goda möjligheter till individuellt anpassad fort- och vidareutbildning bl.a. inom ramen för Domstolsakademin.

Om Hyres- och arrendenämnden i Sundsvall

Hyres- och arrendenämnden i Sundsvall handlägger ärenden från Gävleborgs, Västernorrlands och Jämtlands län. Nämnden är samlokaliserad, och har gemensam chef, budget och administrativa funktioner, med Sundsvalls tingsrätt och Rättshjälpsmyndigheten. Verksamheten är centralt placerad i Sundsvall. Sammanlagt är det ett 50-tal medarbetare vid de tre myndigheterna.

Vid hyres- och arrendenämnden finns två hyresråd som även deltar i dömandet vid tingsrätten. Även två handläggare tjänstgör vid nämnden.

Övriga upplysningar

Tillsättning sker under förutsättning att en av nämndens hyresråd får annan sökt anställning.

Ordinarie hyresråd anställs med fullmakt.

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.

Ansök via epost till:

domarnamnden@dom.se

Ansökningsblankett, kravprofil m.m.

Obs! Förlängd ansökningstid. 

Anställningsform Tillsvidare anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde enligt överenskommelse
Löneform Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning.
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Sundsvall
Län Västernorrlands län
Land Sverige
Referensnummer 134-2022
Kontakt
  • Lars-Åke Johansson, lagman, 060-186750
  • Marie Halvarsson, hyresråd, 060-186799
Facklig företrädare
  • Marlene Forsman, rådman, Akavia, 060-186702
Publicerat 2022-11-03
Sista ansökningsdag 2022-12-11

Tillbaka till lediga jobb