Kammarrätten i Sundsvall

Varje dag avgörs hundratals mål och ärenden i domstolarna runt om i Sverige. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är betydelsefull i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led.

Så fungerar domstolarna 

 

Domarnämnden är en statlig myndighet som har till främsta uppgift att lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare och hyresråd.

Arbetsuppgifter

Arbetet som kammarrättsråd är omväxlande och stimulerande och du har ett stort ansvar för att arbetet i kammarrätten kan utföras på ett rättssäkert och effektivt sätt.

Kammarrättens huvuduppgift är att överpröva mål som överklagas från förvaltningsrätt. Förfarandet är i huvudsak skriftligt men muntlig förhandling förekommer som komplement. Som kammarrättsråd har du en central roll i den dömande verksamheten där du är en av ledamöterna i rätten. Andra arbetsuppgifter är att bereda målen så att de blir klara att avgöra. Målen föredras av en föredragande jurist eller fiskal men du föredrar också själv mål som du ansvarar för. Förutom det dömande arbetet stödjer och handleder du de jurister som genomgår domarutbildningen samt deltar i remissarbete.

Kammarrätten i Sundsvall är en domstol som ständigt utvecklar arbetsformerna för att uppfylla medborgarnas krav på rättssäkerhet, effektivitet, öppenhet och tillgänglighet. Så utöver arbetsuppgifterna inom den dömande verksamheten får du möjlighet att vara delaktig i arbetet med att utveckla och förbättra kvaliteten avseende verksamheten. Vi eftersträvar ett öppet och trivsamt arbetsklimat där allas delaktighet och ansvarstagande värdesätts.

Det finns möjligheter till fort- och vidareutbildning bl.a. inom ramen för Domstolsakademin.

Kvalifikationer m.m.

Du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare. Arbetet som kammarrättsråd ställer höga krav på juridisk skicklighet, omdöme, samarbetsförmåga och självständighet. Kravprofilen hittar du på länken nedan.

Det är också viktigt att du har en god pedagogisk förmåga samt en god förmåga att ge konstruktiv återkoppling och på andra sätt utöva ett aktivt handledarskap då du bidrar i arbetet med att leda yngre jurister.

Du ska vara villig att delta aktivt i kammarrättens utvecklingsarbete och att löpande pröva och utvärdera nya arbetssätt

Om Kammarrätten i Sundsvall

Kammarrätten i Sundsvall är en av landets fyra kammarrätter. Domstolens huvudsakliga uppgift är att pröva de mål som överklagas från förvaltningsrätterna i Falun, Härnösand, Umeå och Luleå. De vanligaste måltyperna är skattemål, socialförsäkringsmål, mål enligt socialtjänstlagen, sekretessmål och upphandlingsmål samt olika mål som avser tvång mot person. Förutom att handlägga mål har kammarrätten i uppdrag att utbilda fiskaler och assessorer i den 4-åriga domarutbildningen.

Kammarrätten har ungefär 55 medarbetare. Domstolen är uppdelad i en dömande avdelning, en föredragandeenhet, ett målkansli och en administrativ enhet. Den administrativa enheten är gemensam med Hovrätten för Nedre Norrland.

I Sundsvall med närliggande tätorter bor cirka 110 000 personer. I Sundsvall finns förutom domstolen universitet och flera statliga verk som samverkar inom ramen för organisationen Myndighetsnätverket. Det finns goda allmänna kommunikationer både till och från Sundsvall och stora möjligheter till friluftsaktiviteter

Övriga upplysningar

Ordinarie domare anställs med fullmakt.

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.

Ansök via e-post till:

domarnamnden@dom.se

Ansökningsblankett, kravprofil m.m.

 

Anställningsform Tillsvidare anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde enligt överenskommelse.
Löneform Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning.
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Sundsvall
Län Västernorrlands län
Land Sverige
Referensnummer 138-2022
Kontakt
  • Ylva Johansson, kammarrättspresident, 060-186601
  • Mats Törnered, kammarrättslagman, 060-186640
Facklig företrädare
  • Martin Hamrin, kammarrättsråd, Saco-S, 060-186617
Publicerat 2022-11-17
Sista ansökningsdag 2022-12-11

Tillbaka till lediga jobb