Domstolsverket

Varje dag avgörs hundratals mål och ärenden i domstolarna runt om i Sverige. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är betydelsefull i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led.

Så fungerar domstolarna 

 

Läs mer om Domstolsverket på www.domstol.se/domstolsverket

Till enheten för digital mål- och ärendehantering söker vi en verksamhetsutvecklare som vill arbeta med digitalisering av Sveriges Domstolar.

Vad innebär arbetet?

Den 3 oktober 2022 driftsattes Digitalt brottmålsavgörande, förkortat DiBa. DiBa är ett verksamhetsstöd för hantering av brottmålsavgöranden i tingsrätt. Genom verksamhetsstödet har det införts en ny strukturerad hantering av brottmålsinformationen mellan Sveriges Domstolar och övriga myndigheter i rättskedjan, däribland Polisen, Åklagarmyndigheten, Kriminalvården och BRÅ. Domen i DiBa är digital och signeras med en elektronisk underskrift.

Driften av DiBa har fungerat på ett bra sätt, nu behöver vi fortsätta utvecklas systemet efter domstolarnas behov och önskemål. Bland annat ska domens utformning förbättras. Det ska också införas funktioner som underlättar hanteringen av stora mål.

Det bedrivs också flera andra utvecklingsarbeten på enheten, bland annat som gäller hanteringen av sekretessbelagda uppgifter i brottmål och elektronisk underskrift i Vera av andra avgöranden än brottmålsavgöranden. 

I dina arbetsuppgifter kommer framförallt att ingå att arbeta med att vidareutveckla DiBa. Du kommer att analysera ändringsönskemål som lämnats om systemet och arbeta med krav och behov som domstolarna har liksom att realisera dessa behov. I arbetet kommer du att samarbeta med medarbetare med såväl juridisk som teknisk kompetens.

Arbetet innebär externa kontakter, främst med representanter för Sveriges Domstolar och andra myndigheter i rättskedjan. Placeringsort är Jönköping eller Göteborg. Tjänsteresor kan ingå i arbetet.

Vem är du?

Vi söker dig som är hovrättsassessor, tf. hovrättsassessor eller tingsrättsfiskal och som i tingsrätt arbetar eller har arbetat i DiBa.

Du ska ha erfarenhet av utvecklingsarbete eller administrativt arbete i domstol, särskilt meriterande är om du har arbetat med digitaliseringsfrågor. Arbetet kräver att du som person är ansvarstagande, problemlösande och analytisk. Du behöver ha god förmåga till helhetssyn på verksamheten och insikt i digitaliseringens betydelse för effektiva arbetssätt. Du behöver ha lätt för att samarbeta med andra yrkeskategorier men också vara självständig, drivande, noggrann och ta egna initiativ.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Vilka är vi?

Enheten för digital mål- och ärendehantering är en av tre enheter i Avdelningen för domstolsutveckling. Enheten bedriver ett omfattande arbete med att utnyttja digitaliseringens möjligheter i syfte att skapa en mer effektiv och rättssäker informationshantering i Sveriges Domstolar. I detta arbete ingår bland annat att utveckla domstolarnas verksamhetsstöd och det elektroniska informationsutbytet med myndigheter i rättskedjan och med medborgare. På enheten finns drygt 20 medarbetare.

Avdelningen för domstolsutveckling driver och stödjer verksamhetsutveckling i Sveriges Domstolar med den övergripande målsättningen att säkerställa ett högt förtroende hos allmänheten för domstolarnas verksamhet. Avdelningen ansvarar bland annat för utveckling av domstolarnas inre organisation och arbetsformer, utveckling av olika målhanteringsprocesser samt utveckling och förvaltning av IT-baserade verksamhetsstöd. Avdelningen ansvarar även för arkivfrågor.

Domstolsverkets huvudkontor ligger i Jönköping och lokalkontor finns i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå. Här arbetar knappt 400 personer med att utveckla, administrera och stödja Sveriges Domstolar inom områdena IT, HR, kompetensutveckling, ekonomi, juridik, kommunikation, säkerhet och fastighet.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Jönköping
Län Jönköpings län
Land Sverige
Referensnummer 2022/1437
Kontakt
  • Jan Josefsson, enhetschef, 072-1424672
Facklig företrädare
  • Anna Kronander, Saco-S, 0731-403844
  • Magnus Danielsson, ST, 0705-579060
Publicerat 2022-11-10
Sista ansökningsdag 2022-11-27

Tillbaka till lediga jobb