Hovrätten för Nedre Norrland

Varje dag avgörs hundratals mål och ärenden i domstolarna runt om i Sverige. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är betydelsefull i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led.

Så fungerar domstolarna 

 

Domarnämnden är en statlig myndighet som har till främsta uppgift att lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare och hyresråd.

Arbetsuppgifter

Vi har behov av utökning så nu finns möjligheten för dig som är intresserad av ett omväxlande, stimulerande och ansvarsfullt arbete att söka en anställning som hovrättsråd, tillika vice ordförande, hos oss på Hovrätten för Nedre Norrland.

Fokus i arbetsuppgifterna ligger på den dömande uppgiften, bl.a. ordförandeskap i rätten, ansvar för enhetlig rättstillämpning och utbildning av yngre domare. Utöver arbetsuppgifterna inom den dömande verksamheten förväntas du vara delaktig i arbetet med att utveckla och förbättra våra interna processer. Du blir ett av tre hovrättsråd som även är vice ordförande på hovrätten.

Vid hovrätten bedrivs ett kontinuerligt utvecklingsarbete och här får du möjlighet att driva och medverka i olika former av verksamhetsutveckling.

Det finns goda möjligheter till individuellt anpassad fort- och vidareutbildning bl.a. inom ramen för Domstolsakademin.

Kvalifikationer m.m.

En vice ordförande i hovrätten ska svara mot särskilt högt ställda krav på juridisk skicklighet och analysförmåga. Hovrättens kollegiala och digitala arbetsformer ställer vidare krav på att du besitter hög samarbetsförmåga, digitalt intresse samt att du kan arbeta snabbt utan att ge avkall på kvalitetskraven.

Rollen som vice ordförande ställer vidare höga krav på omdöme, administrativ och kommunikativ fallenhet samt intresse för och pedagogisk förmåga att handleda jurister inom ramen för domarutbildningen. Av stor vikt är samtidigt viljan och förmågan att ta del i att utveckla hovrätten som arbetsplats och organisation.

Förmåga att entusiasmera medarbetare, att bidra till en anda av delaktighet i verksamheten och att vara lyhörd för medarbetares idéer är andra värdefulla egenskaper.

Du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare. Kravprofilen hittar du på länken nedan.

Om Hovrätten för Nedre Norrland

Hovrätten för Nedre Norrland är en av landets sex hovrätter. Domstolens huvudsakliga uppgift är att pröva de mål och ärenden som överklagas från de fem tingsrätterna i Västernorrlands, Gävleborgs och Jämtlands län.

Hovrätten är belägen i en vacker och kreativ miljö i centrala Sundsvall och har ungefär 50 medarbetare varav cirka hälften är jurister. Domstolen är uppdelad i en dömande avdelning och en administrativ enhet som är gemensam med Kammarrätten i Sundsvall. Den dömande avdelningen leds av en lagman. Vid avdelningen finns också idag två vice ordförande, tio hovrättsråd, cirka fem tf. assessorer, åtta fiskaler, åtta domstolshandläggare och en registrator.

I Sundsvall med närliggande tätorter bor cirka 110 000 personer. I Sundsvall finns förutom domstolen universitet och flera statliga verk som samverkar inom ramen för organisationen Myndighetsnätverket. Det finns goda allmänna kommunikationer både till och från Sundsvall.

Övriga upplysningar

Ordinarie domare anställs med fullmakt.

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.

Ansök via e-post till:

domarnamnden@dom.se

Ansökningsblankett, kravprofil m.m.

Anställningsform Tillsvidare anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde enligt överenskommelse.
Löneform Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning.
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Sundsvall
Län Västernorrlands län
Land Sverige
Referensnummer 146-2022
Kontakt
  • Agneta Ögren, hovrättspresident, 060-186801
  • Susanne Hård, hovrättslagman, 060-186804
Publicerat 2022-11-24
Sista ansökningsdag 2022-12-18

Tillbaka till lediga jobb