Kammarrätten i Stockholm

Varje dag avgörs hundratals mål och ärenden i domstolarna runt om i Sverige. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är betydelsefull i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led.

Så fungerar domstolarna 

 

Domarnämnden är en statlig myndighet som har till främsta uppgift att lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare och hyresråd.

Arbetsuppgifter

Som vice ordförande på Kammarrätten i Stockholm kan du ha två olika befattningar.

Som vice ordförande med arbetsledande befattning är du biträdande avdelningschef på en av kammarrättens dömande avdelningar. Du har då, förutom sedvanliga ordförandeuppgifter, personalansvar och arbetsmiljöansvar för fiskaler och föredragande jurister på avdelningen samt ansvar att biträda avdelningschefen i olika verksamhetsfrågor.

Den andra befattningen utgör ett traditionellt vice ordförandeskap och innebär att du vid sidan av dina ordförandeuppgifter i den dömande verksamheten har ett särskilt ansvar för att följa rättsskipningen och verka för en enhetlig rättstillämpning samt en rationell och enhetlig hantering av målen i kammarrätten. Detta innebär bland annat att du tillsammans med övrig personal i den dömande verksamheten ska informera om relevanta domstolsavgöranden, juridisk litteratur och lagförarbeten, besvara remisser samt medverka i interna utbildningar och seminarier i kammarrätten.

Kammarrätten söker nu ett kammarrättsråd tillika vice ordförande med ett traditionellt vice ordförandeuppdrag.

Kvalifikationer m.m.

Kammarrätten söker dig som svarar mot särskilt högt ställda krav på juridisk skicklighet och analysförmåga med stor erfarenhet av självständigt rättsligt beslutsfattande. Du ska vidare ha mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. En vice ordförande måste ha integritet, dvs. kunna tänka självständigt och kritiskt utan att låta sig påverkas av tillfälliga strömningar i samhället eller tryck från massmedia och andra. Du förväntas också vara öppen och ha mycket god förmåga att samarbeta med alla personalkategorier. Du ska även ha ett starkt intresse av att driva rättsutvecklingen framåt genom vägledande avgöranden. Ett mycket gott omdöme är en självklarhet.

Utöver arbetsuppgifter inom den dömande verksamheten ska du som vice ordförande ha förmågan och intresset att utveckla och förbättra domstolens verksamhet i sin helhet. Som vice ordförande krävs också att du har goda ledaregenskaper eftersom du har en roll som rättslig ledare.

Du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare. Kravprofilen hittar du på länken nedan.

Det finns goda möjligheter till individuellt anpassad fort- och vidareutbildning bl.a. inom ramen för Domstolsakademin.

Om Kammarrätten i Stockholm

Kammarrätten i Stockholm är den största av Sveriges fyra kammarrätter och är också landets Migrationsöverdomstol. Domstolen har ca 200 medarbetare, varav ungefär 140 är jurister och därav knappt 60 ordinarie domare. Organisationen består av fem dömande avdelningar, där varje avdelning leds av en kammarrättslagman, en måladministrativ avdelning samt en administrativ enhet. Kammarrätten handlägger ca 600 olika måltyper där de vanligast förekommande målen rör migrations-, skatte- och socialförsäkringsrätt.

Kammarrätten utvecklar ständigt arbetsformerna för att uppfylla medborgarnas krav på rättssäkerhet, effektivitet, öppenhet och tillgänglighet. Arbetet på domstolen präglas av öppenhet och inkludering.

Kammarrätten arbetar aktivt för ett hållbart arbetsliv och värnar om medarbetarnas välbefinnande genom ett brett utbud av aktiviteter kopplat till arbetsmiljö och hälsa. Domstolen är vackert och centralt belägen på Riddarholmen i Stockholm.

Kammarrätten eftersträvar mångfald bland personalen avseende ålder, kön, etnisk och kulturell bakgrund.

Övriga upplysningar

Ordinarie domare anställs med fullmakt.

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.

Ansök via e-post till:

domarnamnden@dom.se

Ansökningsblankett, kravprofil m.m.

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde enligt överenskommelse.
Löneform Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning.
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 28-2023
Kontakt
  • Stefan Holgersson, kammarrättspresident, 08-56169001
  • Heléne Lövung, kanslichef , 08-56169236
Publicerat 2023-02-23
Sista ansökningsdag 2023-03-19

Tillbaka till lediga jobb