Kammarrätten i Jönköping

Varje dag avgörs hundratals mål och ärenden i domstolarna runt om i Sverige. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är betydelsefull i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led.

Så fungerar domstolarna 

 

Domarnämnden är en statlig myndighet som har till främsta uppgift att lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare och hyresråd.

Arbetsuppgifter

Vi erbjuder ett intressant, ansvarsfullt och utvecklande arbete!

Som kammarrättslagman är du chef för en av kammarrättens avdelningar och leder, planerar och följer upp det arbete på avdelningen som inte hanteras i målhanteringsprocessen samt det arbete som bedrivs i de två processer som du är processansvarig för, läs mer om vår målhanteringsprocess under rubriken Om oss. Du ansvarar för att den dömande verksamheten bedrivs effektivt, med hög kvalitet och enligt gällande regler.

Du är närmaste chef och har personalansvar för avdelningens ca 20 medarbetare bestående av ordinarie domare, föredragande jurister samt domare under utbildning, för vilka du har ett särskilt utbildningsansvar. I chefsrollen ingår att företräda arbetsgivaren i relation till medarbetarna exempelvis när det gäller arbetsmiljö, medarbetar- och lönesamtal etc. Arbetet bygger på ett gott ledarskap där du verkar för att domstolens mål uppnås genom att vara en tydlig ledare som ger förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap.

Du ingår i ledningsgruppen och i din roll ingår ett nära samarbete med övriga chefer kring planering och uppföljning av domstolens verksamhet samt i arbetet med att förbättra och utveckla verksamheten.

Det finns goda möjligheter till individuellt anpassad fort- och vidareutbildning bl.a. inom ramen för Domstolsakademin.

Kvalifikationer m.m.

Vi söker dig som har flerårig yrkeserfarenhet som domare eller av annat kvalificerat juridiskt arbete.

Det du gör som chef eller medarbetare bidrar och har betydelse! Hos oss är ledarskap, verksamhetsansvar och arbetsgivaransvar tre samverkande delar i ett framgångsrikt chefskap. Du ska vara en god ledare och det är meriterande med flerårig chefserfarenhet. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper som har betydelse för chefs- och ledarskapet, såsom förmågan att vara en god arbetsgivarföreträdare, förmågan att kommunicera och motivera medarbetarna samt att ta initiativ och driva arbetet framåt.

Du ska svara mot mycket högt ställda krav på yrkesskicklighet, särskilt vad gäller juridisk skicklighet, analysförmåga, effektivitet, omdöme och samarbetsförmåga.

Vi ställer krav på förmåga och vilja att verka för att domstolens verksamhet och resultat når uppställda mål. Det krävs också en god administrativ förmåga, intresse för och förmåga att planera, leda, följa upp och utveckla verksamheten på ett effektivt sätt.

Du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare och den särskilda kravprofilen för chefer. Kravprofilerna hittar du på länken nedan.

Om Kammarrätten i Jönköping

Kammarrätten i Jönköping är en av fyra kammarrätter och har ca 70 anställda. Kammarrätten är en allmän förvaltningsdomstol som huvudsakligen behandlar tvister mellan enskilda och myndigheter som överklagats från de tre förvaltningsrätter som ingår i kammarrättens domkrets. Domstolen är centralt belägen i Jönköping och under 2023 kommer vi att flytta in i nybyggda lokaler vid Munksjökajen. Besök gärna vår hemsida: Kammarrätten i Jönköping (domstol.se)

Vi erbjuder dig att bli en del av ett viktigt samhällsuppdrag utifrån demokratiska värderingar där vårt gemensamma mål är att alla människor ska ha rättstrygghet. Läs mer: Vårt uppdrag och våra värderingar - Sveriges Domstolar

Vi vill att du trivs på jobbet, mår bra och har balans mellan arbete och fritid - det återspeglas i våra förmåner och villkor. Läs mer: Hållbart arbetsliv - Sveriges Domstolar

Sedan ett år tillbaka arbetar vi enligt en ny målorganisation. Våra medarbetare inom den dömande verksamheten tillhör organisatoriskt en av två avdelningar men målen hanteras i fyra processer: socialförsäkring, övrigmål, skatt/bistånd/utlämnade av allmän handling samt tvångsmål. Vi har två lagmän som är processägare för två processer var. I varje process finns en beredning. En domare ansvarar för att inkorgsgranska och sortera ut snabba mål samt tvångsmål som går direkt till förhandling. Resterande mål går vidare till analysfasen som hanteras av en ansvarig vice ordförande. Vi har en joursits som hanterar akuta mål.

Övriga upplysningar

Ordinarie domare anställs med fullmakt.

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.

Ansök via e-post till:

domarnamnden@dom.se

Ansökningsblankett, kravprofil m.m.

Obs! Förlängd ansökningstid.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde enligt överenskommelse.
Löneform Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning.
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Jönköping
Län Jönköpings län
Land Sverige
Referensnummer 31-2023
Kontakt
  • Monica Dahlbom, kammarrättspresident, 036-156801
  • Stina Nordström, administrativ direktör, 036-156802
Publicerat 2023-03-02
Sista ansökningsdag 2023-04-09

Tillbaka till lediga jobb