Förvaltningsrätten i Linköping

Varje dag avgörs hundratals mål och ärenden i domstolarna runt om i Sverige. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är betydelsefull i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led.

Så fungerar domstolarna 

 

Domarnämnden är en statlig myndighet som har till främsta uppgift att lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare och hyresråd.

Arbetsuppgifter

Att vara lagman vid Förvaltningsrätten i Linköping är ett intressant, ansvarsfullt och utvecklande arbete där du får möjlighet att utveckla domstolen samt samverka med Domstolsverket, andra domstolar, myndigheter, organisationer och övriga aktörer. Centrala är frågorna om rättssäkerhet och förtroende i samhället.

Som chef för förvaltningsrätten ansvarar du för att verksamheten bedrivs effektivt, med hög kvalitet och enligt gällande regler. Arbetet som lagman bygger på ett gott ledarskap där du leder genom andra och verkar för ett aktivt medarbetarskap där medarbetarna får möjlighet att bidra till en ökad kvalitet.  

Lagmannen är administrativ chef på domstolen och deltar också i den dömande verksamheten.

Kvalifikationer m.m.

Vi söker en mycket kvalificerad jurist som svarar mot högt ställda krav på yrkesskicklighet, bl.a. juridisk skicklighet, analysförmåga, effektivitet och samarbetsförmåga. Ett gott omdöme är en självklarhet. Du som söker ska ha flerårig och aktuell erfarenhet av kvalificerat chef- och ledarskap. En lagman ska följa förändringar i omvärlden och inom organisationen samt ha vilja och förmåga att finna lösningar och förändra verksamheten efter nya förutsättningar. En annan viktig egenskap är att kunna se både lång- och kortsiktiga konsekvenser av olika tillvägagångssätt. Stor vikt läggs vid ledaregenskaper såsom förmåga att tydliggöra och förmedla förvaltningsrättens mål, vara en god kommunikatör både externt och internt samt att vara lyhörd för medarbetarnas idéer och förslag.

Du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare och den särskilda kravprofilen för chefer. Kravprofilerna hittar du på länken nedan

Det finns goda möjligheter till individuellt anpassad fort- och vidareutbildning bl.a. inom ramen för Domstolsakademin.

Om Förvaltningsrätten i Linköping

Förvaltningsrätten i Linköping är en öppen och modern arbetsplats med engagerade medarbetare. Domstolen är indelad i två dömande avdelningar och en administrativ avdelning. Arbetet på de dömande avdelningarna leds av två chefsrådmän. Vid de dömande avdelningarna arbetar utöver chefsrådmannen fyra ordinarie domare, två fiskaler samt ett antal föredragande jurister och notarier. Den administrativa avdelningen inkluderar administration och målkansli och leds av en chef. På Förvaltningsrätten i Linköping arbetar ca 80 medarbetare och vi finns på Garnisonsområdet i Linköping.

Förvaltningsrätten vill ta till vara de kvaliteter som etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten och eftersträvar också en jämn köns- och åldersfördelning.

www.forvaltningsrattenilinkoping.domstol.se kan du läsa om hur det är att arbeta hos oss.  

Övriga upplysningar

Ordinarie domare anställs med fullmakt.

Anställningen ledigförklaras under förutsättning att nuvarande lagman utnämns för annan anställning.

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.

Ansök via e-post till:

domarnamnden@dom.se

Ansökningsblankett, kravprofil m.m.

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde enligt överenskommelse.
Löneform Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning.
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Linköping
Län Östergötlands län
Land Sverige
Referensnummer 36-2023
Kontakt
  • Annika Lowén, lagman, 013-251120
  • Elisabeth Björk, administrativ chef, 013-251172
Facklig företrädare
  • Stefka Bokmark, Akavia , 013-251174
Publicerat 2023-03-09
Sista ansökningsdag 2023-04-02

Tillbaka till lediga jobb