Är du ordinarie domare med chefserfarenhet? Vill du arbeta i en spännande och händelserik organisation? Då kan det här vara tjänsten för dig!

Södertörns tingsrätt

Södertörns tingsrätt är en av landets största tingsrätter och här arbetar drygt 270 medarbetare. Vårt uppdrag är att varje dag bidra till rättstrygghet i ett demokratiskt och rättssäkert samhälle. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är betydelsefull i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led.

Varje år tar vi emot ett stort antal brottmål, tvistemål, ansökningar om äktenskapsskillnader, konkurser och domstolsärenden. År 2022 fick tingsrätten in omkring 20 000 mål och ärenden. Tingsrätten består av sex dömande avdelningar, en administrativ avdelning och en stab.

Arbetsuppgifter

Som stabschef leder och planerar du arbetet för tingsrättens stab som du har fullt personal- och arbetsmiljöansvar för. Staben består för närvarande av fyra medarbetare som har olika ansvar och befattningar. Stabens ansvarsområden innefattar verksamhetsutveckling, stöd till lagmannen, den administrativa direktören och till de dömande avdelningarna.

I din roll säkerställer du att medarbetarna är delaktiga och engagerade i arbetet och väl förtrogna med målen för verksamheten. Du följer upp resultat, genomför medarbetarsamtal, lönesättande samtal, säkerställer att kompetensutvecklingsbehov uppmärksammas och tillgodoses.

Södertörns tingsrätt har under många år arbetat med de frågor som den så kallade Förtroendeutredningen lyfte fram, det vill säga bemötande-, medie- och klarspråksfrågor. Sedan 2017 arbetar domstolen också aktivt med jämställdhets- och mångfaldsfrågor. I egenskap av stabschef leder du arbetsgrupper som ansvarar för dessa olika områden. Du ansvarar för riktlinjer, utbildningsinsatser och utvärdering inom de aktuella områdena. I arbetet ingår det att ha kontakt med externa professionella aktörer vid dialogmöten och att genomföra så kallade brukarundersökningar. Tillsammans med din arbetsgrupp ansvarar du också för planering, stöd och uppföljning vid pressträffar.

Du företräder också tingsrätten i en rad externa sammanhang i kontakt med såväl Domstolsverket som andra myndigheter. Stabschefen ansvarar också för tingsrättens skolklassprojekt som vänder sig till skolor i domsagan. Vidare ansvarar stabschefen för en stor del av de interna utbildningsinsatser som tingsrätten genomför. Stabschefen har vidare, tillsammans med lagmannen, det övergripande ansvaret för tingsrättens samtliga arbetsgrupper.

Stabschefen ansvarar för en stor del av tingsrättens styrande dokument och får på årsbasis också en rad uppdrag ensam, eller tillsammans med sin arbetsgrupp, från lagmannen. Staben har en rad löpande administrativa ansvarsområden och ansvarar också för tingsrättens administrativa brevlåda, en stor del av den interna kommunikationen på tingsrättens intranät, tingsrättens hemsida och innehåll i sociala medier. Staben fungerar vidare som stöd för den administrativa direktören vid behov. Stabschefen driver också tingsrättens Domarblogg som publicerar ett inlägg i veckan. Som stabschef förväntas du också delta i den dömande verksamheten i den omfattning som lagmannen bestämmer.

Stabschefen rapporterar till lagmannen och ingår i tingsrättens ledningsgrupp.

Kvalifikationer

För att lyckas i rollen krävs att du har mycket väl vitsordad chefs- eller ledarerfarenhet inom staten eller från annan organisation som arbetsgivaren bedömer likvärdig samt mycket god förståelse för en verksamhet med samhällsuppdrag och de krav som ställs i ett statligt arbete. Du ska vara ordinarie domare, ha arbetat som rådman under några år samt ha chefserfarenhet från statlig myndighet. Därtill ska du vara väl förtrogen med domstolarnas arbete. Du ska vidare vara van vid att leda och utvärdera projekt.

Som person är du en engagerad och kompetent ledare. Du är kommunikativ, relationsskapande och har förmåga att se helheten. Vidare drivs du av mål och resultat samt har en god analysförmåga. Arbetstempot är bitvis mycket högt och du ska ha förmåga att göra prioriteringar och leda dina medarbetare under sådana förhållanden.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

För att vi ska kunna bedöma din ansökan så ber vi dig att göra följande:

Motivera varför du söker anställningen och beskriv på vilket sätt du kan bidra till domstolens verksamhet. Detta skriver du i ditt personliga brev. Specificera din arbetslivserfarenhet i ditt CV. Specificera anställningstidens längd; År-Månad-Dag (exempel från: 2021-01-01 till: 2021-12-31). Bifoga underlag som styrker att du fullgjort gymnasiet med fullständiga betyg (slutbetyg eller examensbevis) eller annan dokumentation som styrker examen.

Vi kan komma att använda oss av arbetspsykologiska tester som en del av urvalsprocessen i denna rekrytering.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Månadslön, individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Huddinge
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2023-69
Kontakt
  • Olivia Alhällen, 08-56166027
Facklig företrädare
  • Fredrik Nydén, SACO-S Domstol, 08-56166000
Publicerat 2023-03-14
Sista ansökningsdag 2023-03-28

Tillbaka till lediga jobb