Kammarrätten i Göteborg

Varje dag avgörs hundratals mål och ärenden i domstolarna runt om i Sverige. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är betydelsefull i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led.

Så fungerar domstolarna 

 

Domarnämnden är en statlig myndighet som har till främsta uppgift att lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare och hyresråd.

Arbetsuppgifter

Kammarrättspresidenten har det övergripande administrativa ledningsansvaret för domstolen och ansvarar för att verksamheten bedrivs effektivt och enligt gällande regler. I arbetet ingår ett nära administrativt samarbete med Domstolsverket och samverkan med andra domstolschefer, myndigheter och organisationer. Presidenten deltar i kammarrättens dömande. Den dagliga ledningen av domstolens administrativa verksamhet hanteras av kammarrättens kanslichef.

Kvalifikationer m.m.

Kammarrättspresidenten ska svara mot mycket högt ställda krav på juridisk yrkesskicklighet, självständighet, omdöme och samarbetsförmåga. Presidenten ska också vara väl förtrogen med de krav som ställs på myndighetschefer inom staten och samtidigt ha insikt i och förståelse för domstolarnas särskilda ställning.

Presidenten behöver ha intresse för och förmåga att planera, leda och utveckla verksamheten med fokus på både rättssäkerhet och effektivitet. Samtidigt ska presidenten vara en god kommunikatör, ha intresse för att utveckla, lyssna på och motivera medarbetarna, vara öppen för nya arbetssätt och intressera sig för samhällsutvecklingen. Presidenten ska också ha både vilja och förmåga att bedriva en modern och hållbar personalpolitik samt verka för att kammarrätten är en attraktiv och utvecklande arbetsplats.

Dessutom måste presidenten på ett aktivt sätt kunna företräda domstolen och skapa förtroende för dess verksamhet.

Du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare och den särskilda kravprofilen för chefer. Kravprofilerna hittar du på länken nedan.

Om Kammarrätten i Göteborg

Kammarrätten i Göteborg är den näst största av Sveriges fyra kammarrätter. Domstolens huvudsakliga uppgift är att pröva de mål som överklagas från förvaltningsrätterna i Göteborg, Karlstad och Malmö. I kammarrätten handläggs ett mycket stort antal olika slags mål. Vanliga måltyper är socialförsäkringsmål, skattemål och mål som gäller tvång mot person, t.ex. mål om omhändertagande av barn och unga, s.k. LVU-mål. Andra exempel är upphandlingsmål, mål om utlämnande av allmän handling och mål om laglighetsprövning av kommunala beslut. Vanligt förekommande är också mål om ekonomiskt bistånd, mål som gäller tillstånd att inneha vapen, serveringstillstånd och körkort samt kriminalvårdsmål. Kännetecknande för rättskipningen i kammarrätten är den mycket stora variationen av mål.

I kammarrättens uppdrag ingår ett ansvar för den fyraåriga domarutbildningen som fullgörs genom bl.a. utbildning av kammarrättsfiskaler fram till förordnande som kammarrättsassessorer. Kammarrätten anställer också löpande nyutexaminerade jurister inom ramen för ett traineeprogram.

Kammarrätten präglas av ett öppet och trivsamt arbetsklimat. Vi arbetar aktivt med digitaliseringsfrågor och strävar efter att vara en modern och attraktiv arbetsplats med engagerade medarbetare och att erbjuda en god arbetsmiljö och ett hållbart arbetssammanhang.

Kammarrätten är centralt belägen i Göteborg och har cirka 110 medarbetare. Organisationen består av tre dömande avdelningar och en administrativ avdelning som utgörs av den måladministrativa enheten, serviceenheten och det administrativa kansliet.

För mer information om kammarrätten, se vår hemsida.

Övriga upplysningar

Ordinarie domare anställs med fullmakt.

Anställningen är placerad i säkerhetsklass.

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.

Ansök via e-post till:

domarnamnden@dom.se

Ansökningsblankett, kravprofil m.m.

 

Obs! Förlängd ansökningstid.

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 september 2023 eller enligt önskemål
Löneform Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning.
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Göteborg
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 37-2023
Kontakt
  • Dag Stegeland, kammarrättspresident, 031-7327423,0701-867009
  • Åsa Ståhl, kanslichef, 031-7327564
Publicerat 2023-03-16
Sista ansökningsdag 2023-04-23

Tillbaka till lediga jobb