Vänersborgs tingsrätt

Varje dag avgörs hundratals mål och ärenden i domstolarna runt om i Sverige. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är betydelsefull i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led.

Så fungerar domstolarna 

 

Domarnämnden är en statlig myndighet som har till främsta uppgift att lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare och hyresråd.

Arbetsuppgifter

I mark- och miljödomstolen arbetar förutom juristutbildade domare även domare med teknisk eller naturvetenskaplig utbildning och erfarenhet inom miljö-, fastighets- och plan- och byggområdena. De tekniska råden deltar, tillsammans med juristdomarna, i avgöranden och övrig handläggning av mål och ärenden vid mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt söker nu ett eller flera tekniska råd, med inriktning mot miljöfarlig verksamhet.

Arbetet består av tillståndsprövningar av miljöfarliga verksamheter samt överprövningar av myndighetsbeslut som avser främst miljöfarlig verksamhet, men även andra verksamheter som regleras i miljöbalken.

Arbetet innebär nära samarbete med övriga yrkesgrupper på domstolen - juristdomare, beredningsjurister, notarier och domstolshandläggare - och är stimulerande, utvecklande och självständigt. För de tekniska råden innebär arbetet bl.a. granskning och bedömning av ansökningar och utredningar och att kunna sätta sig in i olika tekniska problem och bedöma effekter i miljön. Domstolen har kunniga och engagerade medarbetare och arbetet ger breda och fördjupade kunskaper inom mark- och miljörätt.

Domstolen, som är en av landets fem mark- och miljödomstolar, har ett stort domsområde som omfattar Hallands, Västra Götalands och Värmlands län samt vissa kommuner i Örebro län. Arbetet är förenat med resor med övernattning. Körkort är önskvärt.

Kvalifikationer m.m.

Du ska ha examen från universitet eller högskola med naturvetenskaplig eller teknisk inriktning. Dessutom krävs bred, kvalificerad och mångårig erfarenhet av frågor som rör miljöfarlig verksamhet. Erfarenhet, av att tillämpa relevant lagstiftning, t.ex. från arbete vid myndighet eller i näringslivet, kan vara meriterande. 

Arbetet som tekniskt råd kräver analytisk förmåga, samarbetsförmåga, förmåga att omsätta sina kunskaper i rättsliga ställningstaganden samt ett gott omdöme. Det kräver också mycket god förmåga att förmedla sina fackmässiga kunskaper och slutsatser på ett pedagogiskt och relevant sätt i tal och skrift.

Du som ansöker ska också motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för tekniska råd. Kravprofilen hittar du på länken nedan.

Det finns goda möjligheter till individuellt anpassad fort- och vidareutbildning bl.a. inom ramen för Domstolsakademin.

Om Vänersborgs tingsrätt

Vänersborgs tingsrätt är en av de större tingsrätterna i landet med sina omkring 100 medarbetare och har centralt och vackert belägna lokaler i Vänersborg. Under 2026 kommer tingsrätten att flytta till nya och ändamålsenliga lokaler i centrala Vänersborg.

Målhanteringen är delvis digitaliserad, vilket ger goda förutsättningar att arbeta på distans när verksamheten medger.

Vänersborgs tingsrätts allmänna avdelning handlägger brottmål, tvistemål, familjerättsliga mål, allmänna domstolsärenden, konkurser och utsökningsärenden.

Vid mark- och miljödomstolen handläggs miljömål, fastighetsmål och mål rörande plan- och bygglagen samt vattentjänstlagen. På tingsrätten finns också en administrativ avdelning som stöttar målavdelningarna i frågor rörande ekonomi, budget, HR, IT, arkiv samt säkerhet och service. På tingsrätten tjänstgör rådmän, tekniska råd, beredningsjurister, notarier, domstolshandläggare och administrativ personal. Mer information om tingsrätten finns på Vänersborgs tingsrätt (domstol.se)

Vänersborg ligger vid Vänerns sydspets med närhet till natur och Bohusläns skärgård. Pendlingsmöjligheterna från närliggande städer, t.ex. Göteborg, är bra. I Vänersborg är avstånden korta till såväl arbete, skola, service och fritidsaktiviteter. Läs mer på www.vanersborg.se.

 

Övriga upplysningar

Tekniska råd anställs med fullmakt.

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.

Ansök via e-post till:

domarnamnden@dom.se

Ansökningsblankett, kravprofil m.m.

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde enligt överenskommelse.
Löneform Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning.
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Vänersborg
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 61-2023
Kontakt
  • Niclas Johannisson, lagman, 0521-270236
  • Christina Olsen Lundh, chefsrådman, 0521-270223
Facklig företrädare
  • Gunnar Barrefors, tekniskt råd, Akavia, 0521-270214
Publicerat 2023-05-11
Sista ansökningsdag 2023-06-04

Tillbaka till lediga jobb