Uppsala tingsrätt

Varje dag avgörs hundratals mål och ärenden i domstolarna runt om i Sverige. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är betydelsefull i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led.

Så fungerar domstolarna 

 

Domarnämnden är en statlig myndighet som har till främsta uppgift att lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare och hyresråd.

Arbetsuppgifter

Domarna vid tingsrätten arbetar med brottmål, tvistemål och ärenden på någon av de dömande avdelningarna. Vi har en väl utvecklad beredningsorganisation. Varje domare har en egen rotel där tvistemål och ärenden handläggs medan brottmålen handläggs gemensamt på avdelningen. Varje domare har också en notarie knuten till sin rotel, domaren är handledare för den notarien. I uppdraget som rådman ingår även bland annat deltagande i arbete som rör verksamhetens utveckling.

Kvalifikationer m.m.

Arbetet som rådman ställer höga krav på juridisk skicklighet, omdöme, samarbetsförmåga, arbetskapacitet och förmåga till självständigt beslutsfattande. Du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare. Kravprofilen hittar du på länken nedan.

En väl utvecklad förmåga att se till hela tingsrättens uppdrag är en förutsättning. Du har även intresse för att utveckla och förbättra verksamheten. 

Det finns goda möjligheter till individuellt anpassad fort- och vidareutbildning bl.a. inom ramen för Domstolsakademin.

Om Uppsala tingsrätt

Uppsala tingsrätt är en öppen och modern arbetsplats med skickliga och engagerade medarbetare. Tingsrätten är en medelstor domstol med drygt 110 medarbetare. På tingsrätten finns tre dömande avdelningar och en administrativ avdelning. På varje avdelning är en av rådmännen utsedd att vara ställföreträdare för chefsrådmannen, den domaren har även arbetsgivaransvaret för avdelningens notarier. Vi har också särskilt utsedda domare som ansvarar för bland annat rutiner för de olika måltyperna och för att följa utvecklingen inom respektive rättsområde. Vi har ett målkansli där alla mål registreras och där även vissa måltyper handläggs fullt ut. 

Tingsrätten har ett väl utvecklat digitalt arbetssätt. Vi strävar efter att ge möjligheter till att du ska kunna planera din arbetstid och vi lägger stor vikt vid att arbetet ska vara så flexibelt att det går att förena med privatliv och boendesituation.

Domsagan utgörs av hela Uppsala län. Lokalerna ligger mycket centralt med närhet till goda allmänna kommunikationer. Uppsala är landets fjärde största stad med bland annat två universitet och hela regionen är mycket expansiv.

 

Övriga upplysningar

Ordinarie domare anställs med fullmakt. 

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.

Ansök via e-post till:

domarnamnden@dom.se

Ansökningsblankett, kravprofil m.m.

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde enligt överenskommelse.
Löneform Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning.
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer 78-2023
Kontakt
  • Catarina Barketorp, lagman, 018-4316032
Facklig företrädare
  • Sven-Åke Jansson, rådman, SACO-S, 018-4316045
Publicerat 2023-05-25
Sista ansökningsdag 2023-06-18

Tillbaka till lediga jobb