Vänersborgs tingsrätt

Varje dag avgörs hundratals mål och ärenden i domstolarna runt om i Sverige. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är betydelsefull i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led.

Så fungerar domstolarna 

 

Vänersborgs tingsrätt är en av de större tingsrätterna i landet med drygt 100 medarbetare. Vänersborg ligger vid Vänerns sydspets med närhet till natur och Bohusläns skärgård. Pendlingsmöjligheterna från närliggande städer, t.ex. Göteborg, är bra. I Vänersborg är avstånden korta till såväl arbete, skola, service som fritidsaktiviteter.

Tingsrätten är en modern arbetsplats med centralt och vackert belägna lokaler i Vänersborg. Inom några år kommer tingsrätten flytta till nya och ändamålsenliga lokaler i centrala Vänersborg.

Målhanteringen är helt digitaliserad, vilket ger goda förutsättningar att arbeta på distans när verksamheten medger. 

Tingsrätten är indelad i tre dömande avdelningar och en administrativ avdelning. Avdelning 1 är en allmän avdelning som handlägger brottmål, tvistemål, konkurser, allmänna domstolsärenden och utsökningsärenden. Avdelningarna 2 och 3 är mark- och miljödomstol som handlägger bl.a. frågor om tillstånd till miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet samt överprövar beslut från länsstyrelse och kommun i bl.a. frågor som rör miljöbalken och plan- och bygglagen. Domstolen handlägger också fastighetsmål som har överklagats till domstolen från Lantmäteriet samt VA-mål.

Vid tingsrätten tjänstgör rådmän, tekniska råd, fiskaler, beredningsjurister, notarier, domstolshandläggare och administrativ personal. Mer information om tingsrätten finns på  https://www.domstol.se/vanersborgs-tingsratt/

Arbetsuppgifter m.m.

Här finns nu en möjlighet för dig som vill ha en samhällsviktig, ansvarsfull, intressant och utvecklande uppgift som rådman i domstol!

Som tf. rådman på Vänersborgs tingsrätts allmänna avdelning arbetar du tillsammans med cirka 35 medarbetare. Avdelningen leds av en chefsrådman. På avdelningen arbetar ytterligare sju ordinarie domare och två fiskaler.

Avdelningens arbete har på senare tid utvecklats mot en förstärkt beredningsorganisation, med inriktningen att domarna ska ägna sig åt sådana kvalificerade uppgifter i målhanteringen som inte kan utföras av andra yrkeskategorier. Det skapar goda möjligheter för flexibilitet samt individuell anpassning och utveckling. 

Inom avdelningen förs en löpande dialog kring handläggningsfrågor som en del i kvalitetsarbetet. Arbetsformerna förutsätter ett gott och nära samarbete både inom domargruppen och mellan de olika yrkeskategorierna på avdelningen och tingsrätten för att gemensamt hantera domstolens uppdrag på bästa sätt. 

Som rådman deltar du i utbildningen av övrig personal, inte minst notarier och fiskaler, både genom fortlöpande handledning och genom att medverka i olika utbildningsinsatser som tingsrätten anordnar. Detta förutsätter en god pedagogisk förmåga samt en god förmåga att ge konstruktiv återkoppling och på andra sätt utöva ett aktivt handledarskap. 

Tingsrätten arbetar fortlöpande med att utveckla verksamheten i syfte att öka kvaliteten i olika avseenden, och samtliga medarbetare deltar i detta arbete genom att vara med i särskilda kvalitetsgrupper med olika inriktning. 

Tingsrätten erbjuder goda förutsättningar för flexibilitet i arbetsvillkoren, såsom möjlighet till distansarbete i viss utsträckning. 

Kvalifikationer m.m.

Du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare Kravprofilen hittar du på länken nedan. Det innebär bl.a. att du ska ha en mycket god juridisk skicklighet. Arbetet som rådman ställer dessutom mycket höga krav på omdöme, samarbetsförmåga, arbetskapacitet och självständighet. Dessutom krävs att du är flexibel och att du är drivande i målarbetet.

Som person ska du vara trygg, stabil och ha en god självinsikt. Du ska ha en vilja och förmåga att bidra till att tingsrättens verksamhet uppfyller högst ställda krav på kvalitet, 

Det finns goda möjligheter till individuellt anpassad fort- och vidareutbildning bl.a. inom ramen för Domstolsakademin. 

Behörighetskrav och övriga förutsättningar - Sveriges Domstolar


Så ansöker du

Ansökan sker via vårt rekryteringsverktyg Grade Varbi, där du kan ladda upp din skriftliga ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som du vill hänvisa till.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Efter överenskommelse, anställningstid 1 år
Löneform Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Vänersborg
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer TVB 2023/352
Kontakt
  • Niclas Johannisson, lagman, 0521-270236
  • Anna Hjort Ööpik, chefsrådman, 0521-270273
Facklig företrädare
  • Gunnar Barrefors, Saco-S, 0521-270214
Publicerat 2023-10-31
Sista ansökningsdag 2023-11-21

Tillbaka till lediga jobb