Kammarrätten i Stockholm

Varje dag avgörs hundratals mål och ärenden i domstolarna runt om i Sverige. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är betydelsefull i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led.

Så fungerar domstolarna 

 

Domarnämnden är en statlig myndighet som har till främsta uppgift att lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare och hyresråd.

Arbetsuppgifter

Kammarrätten söker ett eller flera kammarrättsråd tillika vice ordföranden på avdelning.

Som vice ordförande på kammarrätten och biträdande avdelningschef har du, vid sidan av dina uppgifter som ordförande i den dömande verksamheten, personalansvar och arbetsmiljöansvar för fiskaler, kammarrättssekreterare och föredragande jurister på avdelningen samt biträder avdelningschefen i olika verksamhetsfrågor.

Kvalifikationer m.m.

Kammarrätten söker dig som svarar mot särskilt högt ställda krav på juridisk skicklighet och analysförmåga med stor erfarenhet av självständigt rättsligt beslutsfattande. Du ska vidare ha mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. En vice ordförande måste ha integritet, dvs. kunna tänka självständigt och kritiskt utan att låta sig påverkas av tillfälliga strömningar i samhället eller tryck från media och andra. Du förväntas också vara öppen och ha mycket god förmåga att samarbeta med alla personalkategorier. Ett mycket gott omdöme är en självklarhet.  

Att vara biträdande avdelningschef med personalansvar kräver att du är initiativrik och målmedveten och att du kan engagera dina medarbetare för att uppnå uppsatta mål. Du ska ha förmågan att kunna förmedla tydliga beslut samtidigt som du ska vara lyhörd för medarbetarnas idéer och förslag.

Som chef ska du vara en tydlig arbetsgivarföreträdare och ha mycket god administrativ, social och kommunikativ förmåga. Du måste också ha en god stresshanteringsförmåga och kunna fungera stabilt även under press och i motgång.

Tidigare erfarenhet av chef- och ledarskap kan vara meriterande.

Du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare och den särskilda kravprofilen för chefer. Kravprofilerna hittar du via länken nedan.

Det finns goda möjligheter till individuellt anpassad fort- och vidareutbildning bl.a. inom ramen för Domstolsakademin.

Om Kammarrätten i Stockholm

Kammarrätten i Stockholm är den största av Sveriges fyra kammarrätter och är också landets Migrationsöverdomstol. Domstolen har ca 200 medarbetare varav ca 140 är jurister och därav ca 60 ordinarie domare. Organisationen består av fem dömande avdelningar, en måladministrativ avdelning och en administrativ enhet.

Kammarrätten handlägger ca 600 olika måltyper, där de vanligast förekommande målen rör migrations-, socialförsäkrings- och skatterätt.

Kammarrätten utvecklar ständigt arbetsformerna för att uppfylla medborgarnas krav på rättssäkerhet, effektivitet, öppenhet och tillgänglighet. Arbetet på domstolen präglas av öppenhet och inkludering.

Kammarrätten arbetar aktivt för ett hållbart arbetsliv och värnar om medarbetarnas välbefinnande genom ett brett utbud av aktiviteter kopplat till arbetsmiljö och hälsa. Domstolen är vackert och centralt belägen på Riddarholmen i Stockholm.

Kammarrätten eftersträvar mångfald bland personalen avseende ålder, kön samt etnisk och kulturell bakgrund.

Övriga upplysningar

Ordinarie domare anställs med fullmakt.

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig via länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.

Ansök via e-post till:

domarnamnden@dom.se

Ansökningsblankett, kravprofil m.m.

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde enligt överenskommelse.
Löneform Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning.
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 154-2023
Kontakt
  • Stefan Holgersson, kammarrättspresident, 08-56169001
  • Heléne Lövung, kanslichef , 08-56169236
Publicerat 2023-11-02
Sista ansökningsdag 2023-11-26

Tillbaka till lediga jobb