Norrtälje tingsrätt

Varje dag avgörs hundratals mål och ärenden i domstolarna runt om i Sverige. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är betydelsefull i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led.

Så fungerar domstolarna 

 

Domarnämnden är en statlig myndighet som har till främsta uppgift att lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare och hyresråd.

Arbetsuppgifter

Som lagman är du chef för tingsrätten och ansvarar för att verksamheten bedrivs rättssäkert och effektivt. Du har en viktig roll i att anpassa och utveckla verksamheten efter nya förutsättningar och för att säkerställa att domstolen är och förblir en attraktiv arbetsplats. Du behöver också ha en aktiv samverkan med andra domstolar och myndigheter, särskilt inom Sveriges Domstolar.

Som lagman vid Norrtälje tingsrätt kommer du också i mycket hög utsträckning att vara delaktig i den dömande verksamheten.

Kvalifikationer m.m.

En lagman ska svara mot mycket högt ställda krav på yrkesskicklighet, särskilt med avseende på juridisk skicklighet, analysförmåga samt förmåga att uttrycka sig i tal och skrift. Det ställs vidare mycket höga krav på gott omdöme och effektivitet samt förmåga att delegera och leda genom andra. En mycket väl utvecklad samarbetsförmåga är en självklarhet. Stor vikt läggs vid intresse av att leda och utveckla domstolens arbete samt att engagera domstolens medarbetare och på det sättet ge dem möjlighet att utvecklas i sina respektive yrkesroller. Det är också viktigt att en lagman följer förändringar i omvärlden och inom domstolen samt har viljan och förmågan att finna lösningar och utveckla domstolens verksamhet efter nya förutsättningar.

Du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare och den särskilda kravprofilen för chefer. Kravprofilerna hittar du via länken nedan.

Det finns goda möjligheter till individuellt anpassad fort- och vidareutbildning bl.a. inom ramen för Domstolsakademin.

Om Norrtälje tingsrätt

Norrtälje tingsrätt har för närvarande drygt 20 anställda, varav fyra ordinarie domare och en tingsfiskal. Tingsrätten arbetar med moderna arbetsformer dels vad gäller brottmål av förturskaraktär på en gemensam brottmålsavdelning i vilken bl.a. samtliga domare inklusive lagmannen ingår, dels vad gäller övriga brottmål, tvistemål, konkurser och ärenden inom en traditionell rotelindelning där en domare, en domstolshandläggare och en notarie knyts till roteln. Även lagmannen har en egen rotel. Vid tingsrätten handläggs ungefär lika många tvistemål som brottmål. Samtliga domare vid tingsrätten handlägger alla mål- och ärendetyper som förekommer. Vi arbetar tillsammans såväl inom brottmålsavdelningen som inom och över rotelgränserna för att få alla mål och ärenden avgjorda snabbt och rättssäkert. Beredningen av brottmålen sköts i stor utsträckning av domstolshandläggare medan beredningen av ärenden och konkurser företrädesvis sköts av notarier. Domarna kan därför i huvudsak ägna sig åt beredning av tvistemål och dömande uppgifter. Samtliga domare på tingsrätten, inklusive lagmannen, handleder och utbildar notarier.

Norrtälje tingsrätt ligger nära allmänna kommunikationer vid södra infarten till Norrtälje, bara omkring en timme från Stockholm, Uppsala och Arlanda. För sex år sedan flyttade tingsrätten till nyrenoverade lokaler som har skräddarsytts för tingsrättens verksamhet och som på sikt ger möjlighet till ytterligare expansion. Nyligen har även en fast säkerhetskontroll införts vid tingsrätten. Vi eftersträvar ett öppet och välkomnande arbetsklimat samt arbetar kontinuerligt med att förbättra verksamheten. Tingsrättens medarbetare uppvisar ett stort engagemang, de trivs med arbetsuppgifterna och sammanhållningen är mycket god. Tingsrättens domsaga utgörs av Norrtälje kommun, hjärtat i Roslagen, som är en kommun under stor tillväxt. Här hittar du en idyllisk stadskärna, ett öppet landskap och en fantastisk skärgård. Kommunen har för närvarande drygt 60 000 invånare men sommartid uppgår befolkningen till mer än det dubbla och prognosen är att antalet permanent bosatta i kommunen kommer att uppgå till knappt 80 000 personer år 2040.

Vid tingsrätten bedrivs ett kontinuerligt utvecklings- och kvalitetsarbete. Vi lägger stor vikt vid hälsoarbete och andra gemensamma aktiviteter. Fokus har under de senaste åren legat på att utveckla medarbetarskapet vid tingsrätten.

Tingsrätten uppfyller – trots en konstant ökad måltillströmning – samtliga av regeringen uppställda verksamhetsmål med marginal.

Övriga upplysningar

Ordinarie domare anställs med fullmakt.

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.

Ansök via epost till:

domarnamnden@dom.se

Ansökningsblankett, kravprofiler m.m.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde enligt överenskommelse.
Löneform Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning.
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Norrtälje
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 155-2023
Kontakt
  • Anders Erlman, lagman, 0176-76801
  • Ylva Myhrberg, rådman, 0176-76803
Facklig företrädare
  • Mikael Gulliksson, rådman (SACO), 0176-76804
Publicerat 2023-11-16
Sista ansökningsdag 2023-12-10

Tillbaka till lediga jobb